Zwalczanie szkodników drewna w domu drewnianym Żywiec (okolice) – maj 2016r.

W elementach konstrukcyjnych więźby dachowej właściciel zauważył obecność szkodników drewna. Szkodniki drewna pozostawiały charakterystyczne otwory oraz wysypującą się mączkę drzewną.

W trakcie analizy technicy Drevpol potwierdzili ślady żerowania spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego i zalecili wykonanie fumigacji domu. Zabieg fumigacji trwał 12 dni. W trakcie fumigacji wykonano kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowanie obiektu. Fumigacja zakończyła się odwietrzeniem i ozonowaniem. W efekcie wykonania fumigacji skuteczne zlikwidowano szkodniki drewna.

Szkodniki drewna zwalczanie metodą fumigacji domu w Gdańsku – maj 2016r.

Właściciel podejrzewał że ma korniki w domu na więźbie dachowej. Korniki niszczyły krokwie i słupy podporowe poddasza. Właściciel ustalił że najlepszą metodą na zwalczanie korników będzie fumigacji ale samodzielnie starał się zwalczyć korniki domowymi sposobami. Kilkanaście prób aby pozbyć się korników nie przyniosło skutku. Wobec czego właściciel zlecił firmie Drevpol wykonanie fumigacji domu.

Po analizie ustalono że są szkodniki drewna w domu zarówno w części poddasza użytkowego jak i nieużytkowego. Stwierdzono obecność spuszczela pospolitego najgroźniejszego i najczęściej spotykanego ze szkodników drewna występujących w domach. Szkodniki drewna zwalczanie w okresie w sumie 10 dni i obejmowało uszczelnienie i zgazowanie domu a następnie po okresie karencji odwietrzenie i ozonowanie. Zwalczanie szkodników drewna metodą fumigacji zakończyło się zlikwidowaniem wszystkich szkodników drewna.