Fumigacja domu weselnego i restauracji spuszczel pospolity Naczęsławice – lipiec 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację domu weselnego i restauracji w budynku położonym w miejscowości Naczęsławice. Budynek był niezwykle wymagający pod względem uszczelnienia i przygotowania parametrów startowych do zagazowania. Prace trwały 11 dni i obejmowały dodatkowo kontrolne pomiary elektrochemiczne stężenia gazu i odpowiednie dozowania obiektu. Po okresie gazowania budynek odwietrzono i wyozonowano. W efekcie wykonanej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego we wszystkich fazach rozwojowych.