Fumigacja budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – sierpień 2022r.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zlecił firmie DREVPOL wykonanie fumigacji w budynku Centrum Symulacji Medycznej (CSM).

Więźba dachowa budynku Centrum Symulacji Medycznej porażona była przez spuszczela pospolitego. Uniwersytet Medyczny oczekiwał, że zabieg fumigacji wykonany zostanie z najwyższą ostrożnością z uwagi na bardzo dużą ilość nowoczesnego sprzętu elektronicznego oraz z najwyższą skutecznością i dlatego w wymaganiach do wykonania zabiegi wskazał przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu po zagazowaniu obiektu.

Firma DREVPOL w ramach prac przeprowadziła uszczelnienie budynku, zabezpieczenie sprzętu i urządzeń wewnątrz budynku, przygotowanie parametrów startowych do gazowania i zagazowanie obiektu, kontrolne pomiary stężenia gazu, dogazowania, a następnie odwietrzenie i ozonowanie obiektu.

Na podkreślenie zasługuje fakt że firma DREVPOL wykonała zabieg fumigacji budynku Centrum Symulacji Medycznej przeprowadzając ponad 1300 specjalistycznych kontrolnych elektrochemicznych pomiarów stężenia gazu w budynku.

W efekcie przeprowadzonego zabiegu fumigacji skutecznie zlikwidowano spuszczela pospolitego.