Fumigacja domu drewnianego szkodniki drewna Świecie okolice – wrzesień 2023r.

Właściciel domu drewnianego zlecił fumigację całego domu w związku z objawami żerowania szkodników drewna. Odgłosy skrobania w drewnie i otwory świadczyły zaniepokoiły właściciela który zwrócił się do DREVPOL o pomoc w zakresie potwierdzenia gatunku szkodnika oraz doboru najlepszej metody na zwalczanie szkodników drewna. W wyniku analizy potwierdzono żerowanie spuszczela pospolitego oraz wskazano na fumigację jako najskuteczniejsza metodę w zwalczaniu spuszczela pospolitego w domach drewnianych i jedyną w sytuacji gdy drewno wewnątrz domu jest zabudowane i pokryte powłokami. DREVPOL przeprowadził fumigację domu która trwała 9 dni i zakończyła się odwietrzeniem, pomiarami końcowymi i ozonowaniem obiektu oraz skuteczną likwidacją spuszczela pospolitego.

Fumigacja dachu/poddasza domu spuszczel pospolity Lublin okolice – wrzesień 2023r.

Właściciele domu początkowo usłyszeli skrobanie w drewnie a następnie zauważyli otwory w drewnie. Dodatkowo wysypując się mączka utwierdziła ich w przekonaniu o koniczności weryfikacji czy w więźbie dachowa żerują szkodniki drewna. Technicy DREVPOL po analizie potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego i zalecili wykonanie fumigacji jako jedynej metody która pozwala na zlikwidowanie szkodników drewna w sytuacji gdy drewno jest zabudowane płytami k-g. Właściciel zlecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu. Zabieg fumigacji obejmował uszczelnienie domu, zagazowanie, kontrolne pomiary stężenia miernikami elektrochemicznymi oraz odwietrzenie i ozonowanie. Całość prac trwała 10 dni, w efekcie zlikwidowano spuszczela pospolitego w każdym stadium rozwoju.

Fumigacja więźby dachowej budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy – sierpień 2023r.

W wyniku analizy przeprowadzonej na więźbie dachowej w budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy stwierdzono żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. Firma DREVPOL otrzymała zlecenie przeprowadzenia zabiegu fumigacji więźby dachowej budynku przedszkola. Zabieg fumigacji po uszczelnieniu i zagazowaniu obiektu obejmował specjalistyczne pomiary stężenia gazu miernikami elektrochemicznymi. Po okresie karencji w czasie którego obiekt był wyłączony z użytkowania i w którym nie mogą przebywać ani ludzie ani zwierzęta, przeprowadzono odwietrzenie, pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie całego budynku. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego.

Fumigacja zabytkowego obiektu willa „Jókawa” Podkowa Leśna – sierpień 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację zabytkowej willi „Jókawa” położnej w Podkowie Leśnej. Wybudowany z modrzewia w 1928 roku budynek z biegiem lat został silnie porażony przez szkodniki drewna. Zabieg fumigacji był niezbędny do przeprowadzenia. Willa „Jókawa” z uwagi na swoją budowę (architektura dworkowa, zakopiańska z wielospadowym dachem) i położenie (ściśle przylegające drzewa) była niezwykle wymagającym obiektem do przeprowadzenia fumigacji. Zarówno uszczelnienie, zagazowanie jak i kontrolne pomiary stężenia gazu oraz dogazowania wymagały staranności, ogromnego doświadczenia i fachowości na najwyższym poziomie. Zabieg sumarycznie trwał 19 dni. W trakcie zabiegu wykonano ponad 700 pomiarów stężenia gazu przy użyciu detektorów elektrochemicznych oraz odpowiednio odgazowywano cały obiekt. W efekcie wykonanej fumigacji skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna niszczące obiekt.

Fumigacja domu drewnianego szkodniki drewna Dębica okolice – sierpień 2023r.

Drewniany dom został poddany fumigacji z uwagi na żerowanie dwóch najgroźniejszych szkodników drewna tj. kołatka domowego i spuszczela pospolitego. Zabieg z uwagi na zakres porażenia i dostępność drewna był niezbędny i został przeprowadzony według standardowej procedury: uszczelnienie, zagazowanie, pomiary elektrochemiczne stężeń po zagazowaniu, odwietrzenie, a w tym pomiary końcowe i ozonowanie. Całość prac trwała 12 dni i w efekcie skutecznie zlikwidowano zarówno spuszczela pospolitego jak i kołatka domowego.

Fumigacja domu szkodniki drewna Katowice okolice – sierpień 2023r.

Właściciele domu w związku z oznakami niszczenia drewna przez szkodniki drewna i ciągle wysypującą się mączką drzewną zgłosili się do DREVPOL o poradę w zakresie doboru metody zwalczania szkodników drewna. Z uwagi na zabudowę drewna i znajdujące się na dostępnym drewnie powłoki wykluczono zastosowanie preparatów i zalecono przeprowadzenie fumigacji domu jako metody dzięki której można oddziaływać na drewno zabudowane i znajdujące się w nim szkodniki drewna. Zabiegi trwał 8 dni i obejmował uszczelnienie, zagazowanie, pomiary elektroniczne stężeń i odwietrzenie, a w tym ozonowanie. Zabieg skutecznie zlikwidował szkodniki drewna.

Impregnacja owadobójcza xilix gel spuszczel pospolity Człuchów okolice – sierpień 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła impregnację drewna metodą xilix gel w domu drewnianym o mieszanym ze względu na wiek materiale drewnianym ze śladami żerowania szkodników drewna, głównie spuszczela pospolitego. Przygotowanie domu było bardzo pracochłonne i w sumie zajęło 5 dni, obejmowało zabezpieczenie nowoczesny wielkopiwierzchniowych okien i drzwi oraz szlifowanie drewna na zewnątrz i wewnątrz domu. Następnie wykonano aplikację środka xilix gel zgodnie z technologią DREVPOL z użyciem agregatów niskociśnieniowych, warstwowo, po ustaleniu rodzaju drewna i pomiarach jego wilgotności. Całość prac trwała 7 dni.

Fumigacja domu weselnego i restauracji spuszczel pospolity Naczęsławice – lipiec 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację domu weselnego i restauracji w budynku położonym w miejscowości Naczęsławice. Budynek był niezwykle wymagający pod względem uszczelnienia i przygotowania parametrów startowych do zagazowania. Prace trwały 11 dni i obejmowały dodatkowo kontrolne pomiary elektrochemiczne stężenia gazu i odpowiednie dozowania obiektu. Po okresie gazowania budynek odwietrzono i wyozonowano. W efekcie wykonanej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego we wszystkich fazach rozwojowych.

Fumigacja i impregnacja owadobójcza obiektu na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – lipiec 2023r.

W związku ze stwierdzoną obecnością szkodników drewna w obiekcie znajdującym się na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zlecono firmie DREVPOL wykonanie fumigacji całego obiektu oraz przeprowadzenie dodatkowo impedancji owadobójczej preparatem xilix gel.

Całość prac obejmowała uszczelnienie obiektu, zagazowanie, przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu, a w następnym etapie odwietrzenie i ozonowanie oraz impregnację owadobójczą metodą xilix gel. W sumie prace trwały 11 dni. Na skutek przeprowadzonej fumigacji i impregnacji zlikwidowano szkodniki drewna oraz prewencyjnie zaimpregnowano drewno.