Fumigacja inaczej gazowanie domu w okolicach Radomska – czerwiec 2021r.

Właściciele przypuszczali że mają korniki w domu na więźbie dachowej domu. Stwierdzili intensywne odgłosy skrobania w drewnie w krokwiach oraz zauważyli owalne otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Zlecono analizę firmie DREVPOL w wyniku której na podstawie otworów, wysypującej się mączki oraz dorosłych chrząszczy stwierdzono obecność spuszczela pospolitego. Zalecono zastosowanie fumigacji domu w celu likwidacji spuszczela. Zabieg został wykonany w ciągu 9 dni. Obejmował uszczelnienie domu gazoszczelną folią, przygotowanie parametrów i zagazowanie, oznaczenie a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe stężenia i ozonowanie. Spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.

Fumigacja więźby dachowej domu – Skawina (okolice) – maj 2021r.

Właściciel domu stwierdził obecność szkodników drewna w więźbie dachowej domu i garażu. W celu identyfikacji szkodników drewna i dobrania metody na zwalczanie szkodników drewna zlecił przeprowadzenie analizy. Po weryfikacji firma DREVPOL potwierdziła żerowanie spuszczela pospolitego i zaleciła wykonanie fumigacji więźby dachowej. Zabieg fumigacji trwał 10 dni. Zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego w całej więźbie dachowej.

Fumigacja kościoła w Helu – wrzesień 2020r.

W miesiącu sierpniu firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Bożego Ciała w Helu. Zabytkowy kościół porażony przez drewnojady wymagał podjęcia niezwłocznych prac ratunkowych.

Parafia zleciła szereg analiz konserwatorskich, w tym firmie DREVPOL w zakresie specjalistycznego zwalczania drewnojadów. Szkodniki drewna naruszyły silnie drewno konstrukcyjne powodując ryzyko katastrofy budowlanej. Parafia podjęła decyzję o wykonaniu fumigacji kościoła jako najskuteczniejszej metodzie zwalczania szkodników drewna i powierzyła wykonanie zabiegu profesjonalistom z DREVPOL.

Zabieg obejmował uszczelnienie kościoła, zagazowanie oraz wielokrotne kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu. Po okresie karencji wykonano odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary gazu, ozonowanie oraz impregnację drewna.

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna więźbą dachową, wieżą i wnętrzem – przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła w Olszanach – sierpień 2020r.

W miesiącu sierpniu firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach. Swój obecny kształt świątynia uzyskała na przełomie XV i XVI wieku, a pierwsze wzmianki datują się na 1376r. Neogotycki wystrój kościół otrzymał XIX wieku, a najstarszym elementem, pochodzącym z ok. 1500r. jest w całości oskarpowana bryła korpusu nawowego.

W wyniki analizy potwierdzającej żerowanie spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego w całej kubaturze kościoła parafia podjęła decyzję o wykonaniu fumigacji inaczej gazowania kościoła w celu likwidacji drewnojadów. Wykonanie zabiegu powierzono firmie DREVPOL. Całość prac obejmowała uszczelnienie, zagazowanie, pomiary i kolejne zagazowanie świątyni, pomiary końcowe, ozonowanie i impregnację.

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna więźbą dachową, wieżą i wnętrzem – przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja inaczej gazowanie cerkwi w Ciechocinku – lipiec 2020r.

W miesiącu lipcu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku.

Świątynia została wybudowana w 1894 przez górali kaukaskich w stylu zauralskim. Jest to jedyny przykład tego stylu w Europie. Powstanie obiektu było związane z przyjazdami do Ciechocinka rosyjskich kuracjuszy wyznania prawosławnego. Posiada jedną większą kopułę oraz drugą mniejszą. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Ściany wykonane są z bali położonych na siebie bez użycia gwoździ. Na tylnej wewnętrznej ścianie znajduje się napis w języku cerkiewnosłowiańskim „S nami Bog”.

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku została zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację inaczej gazowanie cerkwi. Całość prac obejmowała uszczelnienie, zagazowanie, pomiary kontrolne stężenia gazu oraz dogazowanie cerkwi, odwietrzenie i końcowe kontrolne pomiary stężenia gazu.

Fumigacja cerkwi drewnianej z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja kościoła w Domachowie – sierpień/wrzesień 2019r.

POLSAT NEWS: https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20190827-wydarzenia-1850_6753784/ (od 17.13 do 19:45 minuty)

 

W miesiącu sierpniu rozpoczęta została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie. Zabytkowy kościół został zaatakowany przez szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego i kołatka domowego. W wyniku ostatnich badań okazało się, że kościół w Domachowie to najstarszy kościół drewniany w Polsce oraz najstarszy kościół drewniany o budowie zrębowej na świecie.

Czytaj więcej…