Fumigacja dachu/poddasza domu Opole okolice – grudzień 2023r.

W związku z podejrzeniem żerowania przez szkodniki drewna właściciel obiektu zgłosił się do firmy DREVPOL z prośbą o przeprowadzenie analizy w zakresie zwalczania szkodników drewna. Technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego oraz zalecili wykonanie fumigacji z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do części drewna. Właściciel zlecił przeprowadzenie fumigacji która ostatecznie trwała 9 dni i obejmowała uszczelnienie obiektu na zewnątrz i w środku, zagazowanie, kontrolne pomiary elektrochemiczne oraz odwietrzenie. W efekcie wykonanej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego.

Impregnacja drewna xilix gel spuszczel pospolity Białystok okolice – grudzień 2023r.

Właściciel domu zauważył obecność szkodników drewna – spuszczela pospolitego na więźbie dachowej i zlecił firmie DREVPOL wykonanie impregnacji owadobójczej drewna. Zabieg trwał 3 dni i obejmował czyszczenie, szlifowanie drewna a następnie aplikację preparatu xilix gel w kilku warstwach pod niskim ciśnieniem w zaplanowanych odstępach czasowych. W wyniku aplikacji preparatu zlikwidowano szkodniki drewna, spuszczela pospolitego.

Fumigacja kościoła pw. Świętego Wojciecha w miejscowości Święty Wojciech – listopad 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację szachulcowego kościoła pw. Świętego Wojciecha w miejscowości Święty Wojciech porażonego przez szkodniki drewna. Kościół najpierw został odpowiednio uszczelniony, oznaczony i zagazowany, następnie przeprowadzone zostały wielokrotne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowania kościoła. W końcu przeprowadzono odwietrzenie, w tym pomiary końcowe na obecność fumigantu i ozonowanie. Całość prac wykonano zgodnie z planem, terminowo i z uwzględnieniem zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie szkodniki drewna których działanie degradowało zabytkowy obiekt.

Fumigacja dachu/poddasza domu szkodniki drewna Aleksandrów Łódzki okolice – listopad 2023r.

Właściciele domu usłyszeli skrobanie w drewnie oraz zauważyli zniszczenia drewna w niektórych elementach drewnianych. Zwrócili się o analizę do DREVPOL w zakresie potwierdzenia żerowania przez szkodniki drewna oraz doboru metody na ich zwalczanie. Technicy DREVOPL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego, a z uwagi na zabudowę drewna w znacznej części zalecili przeprowadzenie fumigacji jako metody która pozwala na likwidację szkodników drewna także w drewnie zabudowanym, trudnodostępnym. Zabieg fumigacji – w tym uszczelnienie obiektu w środku i na zewnątrz, zagazowanie, pomiary kontrolne elektrochemiczne wysokości stężenia gazu, odwietrzenie i ozonowanie – trwał 10 dni.

Fumigacja dachu/poddasza domu spuszczel pospolity Koszalin okolice – listopad 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację dachu/poddasza domu w którym odkryto żerowanie spuszczela pospolitego. Zabieg fumigacji obejmował uszczelnienie dachu oraz wnętrza domu, przygotowanie parametrów do zagazowania, oznaczenie i zagazowanie domu, następnie kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia i dogazowanie a po okresie karencji odwietrzenie. Całość prac trwała 9 dni. Zlikwidowano szkodniki drewna w całym drewnie w domu.

Impregnacja drewna xilix gel szkodniki drewna Zabrze okolice – listopad 2023r.

Właściciel domu zauważył obecność szkodników w drewnie. Zwrócił się do DREVPOL o potwierdzenie gatunku szkodnika o raz przeprowadzenie zabiegu impregnacji owadobójczej metodą xilix gel. Technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie w drewnie przez spuszczela pospolitego oraz przeprowadzili zabieg impregnacji obejmujący przygotowanie drewna w tym szlifowanie i oczyszczanie drewna oraz aplikację prepartu xilix gel w odpowiedniej technologii. Zabieg trwał 3 dni.

Fumigacja kościoła pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Jedwabno – październik 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie w celu zwalczania szkodników drewna tj. kołatka domowego i spuszczela pospolitego które zaatakowały drewno w całej kubaturze kościoła.

Zabieg fumigacji trwał kilkanaście dni i obejmował kolejno: uszczelnienie kościoła na zewnątrz i w środku (uszczelnienie kościoła było wykonywane w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i w efekcie wymagało użycie trzech podnośników), przygotowanie parametrów przed zagazowaniem, oznaczenie i zagazowanie kościoła, kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowania oraz odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe kołatka domowego i spuszczela pospolitego.

Fumigacja kościoła drewnianego pw. Nawiedzenia NMP Bukówno – październik 2023r.

W związku z zaleceniami konserwatorskimi dotyczącymi zwalczania szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego i kołatka domowego w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie parafia zleciła firmie DREVPOL przeprowadzenie fumigacji inaczej gazowania całego kościoła. Zabieg fumigacji trwał kilkanaście dni i obejmował uszczelnienie całego kościoła z wykorzystaniem podnośników, a następnie jego oznaczenie i zagazowanie. Po zagazowaniu DREVPOL przeprowadzał cyklicznie kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania kościoła. Na koniec wykonano odwietrzenie, pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. Całość prac przeprowadzono zgodnie z ustalonym harmonogramem i zaleceniami konserwatorskimi. W efekcie zabiegu zlikwidowano wszelkie gatunki szkodników drewna na obiekcie.

Fumigacja domu drewnianego szkodniki drewna Krosno okolice – październik 2023r.

Właściciel domu drewnianego ze względu na porażenie drewna przez szkodniki drewna zamówił wykonanie fumigacji całego domu przez DREVPOL. Zabieg fumigacji trwał 11 dni o obejmował kolejno uszczelnienie całego domu, zagazowanie, kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu oraz odgazowanie a następnie odwietrzenie i ozonowanie domu. W efekcie fumigacji skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w całym obiekcie we wszystkich stadiach rozwojowych.