Fumigacja domu drewnianego spuszczel pospolity zwalczanie Warszawa okolice – styczeń 2023r.

Właściciele domu drewnianego zauważyli otwory w deskach na podłodze oraz w belkach konstrukcyjnych i zaczęli podejrzewać że to efekt działania spuszczela pospolitego. W trakcie oględzin technicy DREVPOL potwierdzili że spuszczel pospolity żeruje w różnych elementach drewnianych w domu.

Właściciele zlecili wykonanie fumigacji domu. Zabieg fumigacji domu został przeprowadzony w okresie kilkunastu dni. Po zagazowaniu obiektu wykonywano elektroniczne pomiary stężenia gazu. Wyniki elektronicznych pomiarów stężeń przebiegały zgodnie z założeniami. Wykonano także odpowiednie dogazowanie domu.

Na zakończenie fumigacji dom odwietrzono i wykonano pomiary końcowe na obecność gazu. Zabieg zakończył się likwidacją spuszczela pospolitego w całej kubaturze domu.

Fumigacja domu drewnianego zwalczanie spuszczela pospolitego Wieliszew – styczeń 2023r.

W domu drewnianym właściciel słyszał skrobanie w drewnie oraz podejrzewał, że znalazł ślady po spuszczelu. Technicy DREVPOL w trakcie analizy na obiekcie potwierdzili, że w drewnie konstrukcyjnym są ślady żerowania spuszczela pospolitego. Właściciel zlecił wykonanie fumigacji. Dom został uszczelniony folia gazoszczelną oraz zagazowany. Przed zagazowaniem technicy DREVPOL bardzo precyzyjnie przygotowali parametry startowe do zagazowania, a po zagazowaniu w kolejnych dniach zgodnie z Technologią DREVPOL wykonywali kontrolne elektroniczne pomiary stężenia gazu (ponad 200 pomiarów). Na podstawie elektronicznych pomiarów stężeń przeprowadzono odpowiednie dogazowanie obiektu. Zabieg skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu spuszczel zwalczanie Szczyrk – grudzień 2022r.

Wykonawca domu otrzymał zgłoszenie reklamacyjne od właścicieli, którzy stwierdzili że słychać skrobanie w drewnie w nowo wybudowanym domu. Wykonawca potwierdził że dochodzą odgłosy żerowania spuszczela pospolitego – którego obecność sam potwierdził na podstawie rodzaju otworów i mączki wysypującej się z drewna. Po przyjęciu zlecenia i przeanalizowania obiektu w tym potwierdzenia żerowania spuszczela forma DREVPOL przeprowadziła fumigację całego domu w celu zwalczania spuszczela pospolitego. Całość prac trwała 10 dni.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Łańcuta – grudzień 2022r.

W trakcie zabudowy więźby dachowej okazało się że są obecne szkodniki w drewnie – spuszczele. Właściciel zaniepokojony sytuacją zwrócił się do DREVPOL o opinię. Technicy DREVPOl potwierdzili, że mamy do czynienia ze spuszczelem i w celu likwidacji zalecili wykonanie fumigacji domu z uwagi na skuteczność metody oraz brak dostępu bezpośredniego do całego drewna konstrukcyjnego w którym stwierdzono zerowanie spuszczela. Właściciel po uprzednim przygotowaniu domu do zabiegu zgodnie z zaleceniami DREVPOL opuścił obiekt na 8 dni. W tym czasie wykonano standardowy zabieg fumigacji (uszczelnienie, zagazowanie, odwietrznie, pomiary końcowe i ozonowanie) i zlikwidowano spuszczela w całym drewnie w domu.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Gryfina – listopad 2022r.

W trakcie prac na poddaszu zauważono otwory w drewnie i mączkę drzewną. Przypuszczenie właścicieli że to efekt żerowania spuszczela okazało się słuszne. Zalecony przez DREVPOL zabieg fumigacji dachu/poddasza domu wykonano niezwłocznie.

Dom został doszczelniony a następnie zagazowany fosforowodorem PH3. Całość prac przeprowadzono w okresie 9 dni. Wszelkie postacie rozwojowe spuszczela pospolitego zostały zwalczone.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Pułtuska – listopad 2022r.

Firma DREVPOL wykonała zabieg fumigacji dachu/poddasza domu i garażu oraz zadaszenia i słupów podporowych przyległego tarasu. W elementach drewnianych stwierdzono żerowanie spuszczela pospolitego – jednego z najgroźniejszych szkodników drewna. Zabieg fumigacji trwał 7 dni. Na koniec fumigacji wykonano końcowe pomiary elektrochemiczne na obecność pozostałości fumigantu w domu które wykazały 0 ppm czyli zerowe stężenie na obiekcie. Właściciel bezpośrednio po zakończeniu fumigacji domu wprowadził się do domu.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Giżycka – listopad 2022r.

Spuszczel pospolity został przywieziony na plac budowy w materiale na nową więźbę dachową domu i garażu. W konsekwencji w następnych latach zaczął się intensywnie rozwijać niszcząc drewno. Właściciele zaniepokojeni postępującym rozwojem szkodnika zwrócili się do DREVPOL o wskazanie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela. Po analizie obiektu technicy DREVPOL wskazali fumigację dachu/poddasza jako najskuteczniejszą metodę na zwalczanie spuszczela pospolitego, a z uwagi na brak dostępu do całego drewna w domu jako jedyną zalecaną.

Metoda została zaakceptowana i zabieg został przeprowadzony w okresie 11 dni. Całość prac obejmowała przygotowanie domu, uszczelnienie i zagazowanie, a następnie odwietrzenie i ozonowanie, po czym dom został przekazany do użytkowania.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Żagania – październik 2022r.

Właściciel domu stwierdził żerowanie spuszczela pospolitego i kołatka domowego obawiające się zniszczeniami drewna i skrobaniem. Szkodniki drewna zdegradowały jeden ze słupów podporowych i poraziły drewno w kilkunastu krokwiach. Z uwagi na częściową zabudowę drewna płytami k-g właściciel zdecydował się na wykonanie fumigacji domu. Zabieg trwał 8 dni i skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego i kołatka domowego.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Elbląga – październik 2022r.

Po przeprowadzonej analizie technicy DREVPOL potwierdzili ślady żerowania spuszczel pospolitego w drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej. W związku z zabudową więźby płytami k-g zalecono wykonanie fumigacji domu jako jedynej skutecznej metodzie na zwalczanie spuszczela w tej sytuacji. Właściciel potwierdził zlecenie fumigacji domu. Technicy DREVPOL wykonali standardowe uszczelnienie wewnątrz i na zewnątrz, przygotowali parametry w strefie gazowania i zaaplikowali gaz. Po okresie 8 dni odwietrzyli dom i po wykonaniu kontrolnych końcowych pomiarów elektronicznych na obecność gaz na zakończenie zabiegi oddali dom do użytkowania.

Fumigacja kościoła w Chocianowicach – październik 2022r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowicach w związku z żerowaniem w całej kubaturze kościoła szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego a także ze względu na zalecenia WUOZ co do wykonania zabiegu zwalczania szkodników drewna powierzyła firmie DREVPOL wykonanie fumigacji całego kościoła.

Zabieg fumigacji obejmował uszczelnienie kościoła i jego zagazowanie a następnie odwietrzenie i ozonowanie. W międzyczasie DREVPOL przeprowadził ponad 400 kontrolnych pomiarów stężeń gazu w kościele przy użyciu mierników elektronicznych oraz wykonał dogazowanie kościoła. Wyniki pomiarów były wzorcowe a odgazowanie wykonano standardowo zgodnie z Technologią DREPVOL w celu utrzymania maksymalnie długiego stężenia gazu na poziomie likwidującym szkodniki drewna.

Zabieg fumigacji kościoła trwał kilkanaście dni i zakończył się w drugiej połowie października, skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w kościele.