Fumigacja domu szkodniki drewna zwalczanie Zamość okolice – październik 2021r.

Właściciele domu zauważyli wysypującą się mączkę oraz otwory w drewnie. Zaczęli podejrzewać że mają korniki w domu. Zwrócili się do DREVPOL o przeprowadzenie przeglądu drewna w domu w celu potwierdzenia obecności korników w drewnie oraz doradztwa w zakresie najskuteczniejszej i najlepszej metody na zwalczanie korników. Po przeprowadzonej wizji obiektu oraz analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego w drewnie oraz zalecono jako najskuteczniejszą metodę na zwalczanie szkodników drewna wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu, zwłaszcza że zabudowa drewna wykluczała zastosowanie innych metod bez konieczności remontu który zapewniłby pełny dostęp do drewna. Zabieg fumigacji trwał 11 dni. Rozpoczął się od uszczelnienia i zagazowania domu a zakończył na odwietrzeniu, kontrolnych pomiarach końcowych i ozonowaniu. Fumigacji dachu/poddasza domu skutecznie wytępiła spuszczela pospolitego.

Fumigacja i impregnacja więźby dachowej budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie oddział Międzyzdroje – wrzesień 2021r.

W związku z żerowaniem szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego Archiwum Państwowe w Szczecinie oddział w Międzyzdrojach zlecił firmie DREVPOL przeprowadzenie kompleksowego zabiegu fumigacji oraz impregnacji więźby dachowej. Całość prac trwała 18 dni i obejmowała uszczelnienie obiektu, przygotowanie do gazowania i zagazowanie a następnie wielokrotne przyjazdy i przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu o odgazowań obiektu. Zabiegi fumigacji więźby dachowej zakończył się odwietrzeniem, pomiarami kontrolnymi końcowymi i ozonowaniem. Następnie firma DREVPOL wykonała przygotowanie drewna do impregnacji oraz impregnację metodą xilix gel. W efekcie szkodniki drewna zostały w 100% zlikwidowane a dodatkowo drewno zostało zabezpieczone impregnatem.

Fumigacja kościoła w Czarne – wrzesień 2021r.

Parafia zaniepokojona pojawiającymi się kupkami mączki drzewnej i zniszczeniami drewna zwróciła się do DREVPOL o analizę w zakresie obecności i zwalczania szkodników drewna. Po przeprowadzonej analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego w różnych elementach i prawie wszystkich częściach kościoła. Zalecono Parafii wykonanie fumigacji kościoła w całości z uwagę na szachulcową budowę, kubaturę obiektu i miejsca występowania szkodnika oraz ze względu na skuteczność fumigacji która likwiduje każdą postać szkodników drewna. Parafia potwierdziła zlecenie na wykonanie fumigacji całego kościoła. Prace przeprowadzone przez DREVPOL obejmowały uszczelnienie, przygotowanie do gazowania i zagazowania obiektu. Po zagazowaniu kościoła technicy DREVPOL wielokrotnie przyjeżdżali i mierzyli wysokość stężeń gazu, odgazowywali lub odpowiednio zmniejszali poziom stężenia gazu tak by zabieg był skuteczny i bezpieczny. Na koniec kościół został odwietrzony, przeprowadzono kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. Fumigacja kościoła zakończyła się skuteczną likwidacją wszystkich szkodników drewna.

Fumigacja kościoła w Oporowo – wrzesień 2021r.

W związku z porażeniem kościoła przez szkodniki drewna Parafia z Oporowa zwróciła się do firmy DREVPOL o wykonanie analizy potwierdzającej żerowanie szkodników w drewnie oraz wskazanie metody zwalczania szkodników i wycenę. Po przeprowadzonej analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego i kołatka domowego w całej kubaturze kościoła o raz zalecono z uwagi na kubaturę obiektu, dostępność drewna i najwyższą skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna wykonanie zabiegu fumigacji kościoła. Parafia zleciła wykonanie zabiegu. Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła która obejmowała uszczelnienie kościoła gazoszczelną folią, przygotowanie parametrów startowych do fumigacji i zagazowanie kościoła. Następnie technicy DREVPOL przyjeżdżali w ustalonych okresach czasowych i przeprowadzili setki pomiarów kontrolnych stężenia gazu i wykonali dogazowania w celu utrzymania stężenia na odpowiednim poziomie przez odpowiednio długi czas gwarantujący skuteczność oraz bezpieczeństwo zabiegu. Całość prac zakończyła się odwietrzeniem, kontrolnymi pomiarami końcowymi i ozonowaniem kościoła. Fumigacja kościoła doprowadziła w efekcie do skutecznej likwidacji wszystkich szkodników drewna w kościele.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Szczytno okolice – wrzesień 2021r.

Właściciele domu z uwagi na zniszczenia drewna, otwory w drewnie i skrobanie stwierdzili że mają spuszczela pospolitego w drewnie w domu. Zwrócili się do DREVPOL o potwierdzenie żerowania spuszczela oraz dobranie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela pospolitego. Po analizie potwierdzono obecność szkodników drewna i zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na najwyższą skuteczność zabiegu. Właściciele potwierdzili zlecenie wykonania zabiegu gazowania domu.

Całość prac trwała 10 dni i obejmowała odpowiednie uszczelnienie domu filią gazoszczelną, przygotowanie parametrów startowych do gazowania, zagazowanie, oznaczenie obiektu, odwietrzenie, usunięcia folii, pomiary końcowe i ozonowanie. W efekcie fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego w całym drewnie w domu.

Fumigacja domu zwalczanie szkodników drewna Warszawa okolice – sierpień 2021r.

Właściciele domu zaobserwowali otwory w drewnie i skrobanie w drewnie. Podejrzewali obecność spuszczela pospolitego i zwrócili się do DREVPOL o przeprowadzenie oglądu obiektu, a w przypadku potwierdzenia obecności szkodników drewna o zalecenie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela pospolitego.

Po przeprowadzonym oglądzie obiektu oraz analizie potwierdzono żerowanie spuszczela i zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na najwyższą skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna. Zabieg fumigacji trwał 14 dni. Obejmował uszczelnienie obiektu gazoszczelnymi foliami, przygotowanie parametrów do zagazowania oraz zagazowanie obiektu a następnie wykonanie wielokrotnych pomiarów kontrolnych stężenia gazu na obiekcie i odpowiednie dozowania obiektu. Na koniec zabiegu wykonano odwietrzenie obiektu w tym zdjęcie folii, pomiary kontrolne końcowe na obecność gazu oraz ozonowanie. Fumigacja domu skutecznie zlikwidowała spuszczela pospolitego w całej kubaturze domu.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Wrocław okolice – sierpień 2021r.

W związki z przypuszczeniami właściciela domu że drewno więźby dachowej oraz drewno na piętrze domu jest zaatakowane przez spuszczela pospolitego firma DREVPOL przeprowadziła analizę obiektu. W wyniku przeglądu domu potwierdzono że spuszczel pospolity żeruje w różnych elementach drewnianych domu. Obecność spuszczela potwierdzono na podstawie charakterystycznych otworów i wysypującej się maczki oraz w związku z tym ze znaleziono larwy i dorosłe chrząszcze na obiekcie.

Ze względy na brak dostępu do całego drewna na obiekcie, kubaturę domu oraz skuteczność zalecono wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu. Właściciel zlecił przeprowadzenie zabiegu który firma DREVPOL wykonała został w miesiącu sierpniu. Zabieg standardowo obejmował uszczelnienie, przygotowanie parametrów startowych do zagazowanie, zagazowanie obiektu, oznaczenie a potem odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe i ozonowanie. Całość prac trwałą 12 dni. W efekcie przeprowadzenia fumigacji domu spuszczel pospolity został skutecznie zwalczony.

Fumigacja kościoła w Strzelcach Opolskich – sierpień 2021r.

W miesiącu sierpniu rozpoczęta została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła Świętej Barbary w Strzelcach Opolskich. Zabytkowy kościół drewniany w Strzelcach Opolskich został wybudowany w latach 1683-1690 przez cieślę Jan Brixi (Brychcy).

Kościół w Strzelcach Opolskich został zaatakowany przez szkodniki drewna tj. przez spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Firma DREVPOL przeprowadziła analizę obiektu i potwierdziła że szkodniki drewna żerują w całej kubaturze zabytkowego obiektu.

DREPVOL zalecił przeprowadzenie zabiegu fumigacji całego kościoła jako najskuteczniejszej i najwszechstronniejszej metody na zwalczanie szkodników drewna. Gazowanie kościoła trwało 17 dni. Najpierw kościół został uszczelniony gazoszczelną folia a następnie zagazowany i oznaczony. Potem przeprowadzone zostały kontrolne pomiary stężenia gazu (ponad 300 pomiarów) i dogazowania obiektu. Na koniec przeprowadzono odwietrzenie, końcowe pomiary kontrolne i ozonowanie. Wszelkie szkodniki drewna zostały skutecznie zlikwidowane.

Fumigacja kościoła w Bierdzanach – lipiec 2021r.

W miesiącu lipcu rozpoczęta została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach. Zabytkowy drewniany kościół w Bierdzanach wzniesiony został w 1711 roku, wybudowany został w stylu barokowym. W kościele znajdują się między innymi dzwony z 1503 i 1521 roku, obraz św. Jadwigi z 1718 roku oraz polichromie przedstawiające tzw. „Śmierć bierdzańską”.

Zabytkowy kościół Bierdzanach został zaatakowany przez szkodniki drewna tj. przez spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Analiza obiektu wykonana przez DREVPOL potwierdziła żerowanie szkodników drewna całej kubaturze kościoła.

Zalecono wykonanie fumigacji jako najskuteczniejszej i najwszechstronniejszej metody zwalczania szkodników drewna w obiektach o dużej kubaturze. Gazowanie kościoła trwało ok. 3 tygodni. Po uszczelnieniu i zagazowaniu kościoła przeprowadzone były kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazownia obiektu. Zabieg zakończył się odwietrzeniem, końcowymi pomiarami kontrolnymi i ozonowaniem. Wszelkie szkodniki drewna zostały skutecznie zlikwidowane.

Spuszczel zwalczanie fumigacja domu Radom okolice – lipiec 2021r.

Właściciel domu podejrzewał, że ma korniki w domu. Słyszał skrobanie w drewnie oraz zauważył otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Dodatkowo cieśla podpowiedział mu że to są ślady korników i że korniki zwalcza się przez gazowanie. Właściciel przesłał zdjęcia na podstawie których technicy DREPVOL potwierdzili że więźba dachowa domu i garażu jest porażona przez szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego.

Zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na brak dostępu do drewna i najwyższą skuteczność fumigacji w zwalczaniu spuszczela pospolitego. Fumigacja domu zajęła 11 dni o obejmowała uszczelnienie dachu/poddasza domu i garażu, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie obiektu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe gazu i ozonowanie obiektu. Fumigacja skutecznie zlikwidowała spuszczela pospolitego