Impregnacja owadobójcza xilix gel szkodniki drewna Mława okolice – kwiecień 2024r.

W związku ze zleceniem impregnacji owadobójczej firma DREVPOL wykonała impregnację drewna metodą xilix gel. Drewno na obiekcie zostało przygotowane przez oczyszczenie oraz zeszlifowanie warstw luźnych zniszczonych przez szkodniki drewna a następnie dokonano aplikacji metoda natryskową przy użyciu agregatów z elektronicznymi nastawami. Przygotowanie drewna trwało 2 dni zaś impregnacja warstwami w określonych przedziałach czasowych trwałą 1 dzień.

Fumigacja Gminnego Ośrodka Kultury w Łambinowicach spuszczel szkodnik drewna Łambinowice – kwiecień 2024r.

W związku z żerowaniem szkodników drewna w więźbie dachowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łambinowicach firma DREVPOL otrzymała zlecenie na wykonanie fumigacji więźby dachowej w celu likwidacji szkodników drewna żerujących w drewnie konstrukcyjnym. Zabieg fumigacji trwał 10 dni, obiekt został uszczelniony i zagazowany a następnie technicy DREVPOL przeprowadzili kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazownie obiektu. Całość prac zakończony po przeprowadzenie odwietrzenia kontrolnych pomiarach końcowych i ozonowania. W efekcie jego przeprowadzenia fumigacji zlikwidowano szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu i tarasu spuszczel pospolity Kościerzyna okolice – kwiecień 2024r.

W związku ze stwierdzeniem żerowania spuszczela pospolitego w drewnie więźby dachowej oraz drewnie konstrukcyjnym tarasu firma DREVPOL przeprowadziła na zlecenie właścicieli zabieg fumigacji domu, tarasu oraz drewnianych elementów przyległych do budynku. Zabieg fumigacji trwał 10 dni, obejmował między innymi kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i skutecznie zlikwidował szkodniki drewna.

Fumigacja domu spuszczel pospolity Radom okolice – kwiecień 2024r.

Właściciele domu zauważyli wysypującą się mączkę ze słupów podporowych na poddaszu oraz usłyszeli skrobanie w drewnie. Po analizie materiału zdjęciowego technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. W związku z tym że wybierajac metodę na zwalczanie szkodników drewna powinno się wybrać taką metodę która pozwala oddziaływac na całe drewni na danym obiekcie zalecono wykonanie fumigacji domu w celu zwalczania spuszczela pospolitego. Właściciele zlecili zabieg który DREVPOL przeprowadził w okresie 9 dni. Fumigacja obejmowała uszczelnienie domu, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie, a następnie kontrolne pomiary stężenia gazu, a potem odwietrzenie i ozonowanie domu. W wyniku przeprowadzonej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego w całym drewnie w domu.

Impregnacja owadobójcza xilix gel szkodniki drewna Międzyrzecz okolice – marzec 2024r.

W związku ze zleceniem impregnacji owadobójczej firma DREVPOL wykonała impregnację drewna metodą xilix gel. Drewno na obiekcie zostało przygotowane przez oczyszczenie oraz zeszlifowanie warstw luźnych zniszczonych przez szkodniki drewna a następnie dokonano aplikacji metoda natryskową przy użyciu agregatów z elektronicznymi nastawami. Przygotowanie drewna trwało 2 dni zaś impregnacja warstwami w określonych przedziałach czasowych trwałą 1 dzień.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Płock okolice – marzec 2024r.

Z względu na żerowanie szkodników drewna a głownie spuszczela pospolitego właściciel domu zlecił analizę obiektu w celu potwierdzenia żerowania szkodników drewna. Technicy DREVPOL potwierdzili na obiekcie obecność szkodników drewna z uwagi na zabudowę drewna zalecili fumigację jako właściwa metodę na zwalczanie szkodników drewna. Zabieg fumigacji trwał 1 1dni i obejmował uszczelnienie, zagazowanie, kontrolne pomiary stężenia gazu i odgazowanie oraz odwietrzeni , pomiary końcowe i ozonowanie. W wyniku przeprowadzonej fumigacji zlikwidowano wszelkie szkodniki drewna na obiekcie.

Fumigacja domu z bala zwalczanie szkodników drewna spuszczel pospolity Łódź okolice – marzec 2024r.

Właściciele domu stwierdzili obecność szkodników drewna w swoim domu. W trakcie analizy technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. Z uwagi na to że dom jest w całości drewniany oraz z uwagi na oczekiwany przez właściciela najwyższy poziom skuteczności zalecono wykonanie fumigacji. Zabieg fumigacji po uszczelnieniu domu i jego zagazowaniu obejmował kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i odgazowanie w niezbędnym zakresie. Następnie po 8 dniowym okresie gazowania wykonano odwietrzenie i ozonowanie. W efekcie fumigacji domu zlikwidowano spuszczela pospolitego w całym drewnie w domu.

Fumigacja drewna fumigacja domu szkodniki drewna spuszczel Wrocław okolice – marzec 2024r.

Właściciel domu usłyszał skrobanie w drewnie które było pokryte pianą PUR. Po zeszlifowaniu warstw piany z krokwi pokazały się ślady żerowania szkodników drewna, zniszczenia drewna. Właściciel przesłał zdjęcia zniszczeń i śladów żerowania do analizy. Technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego. Właściciel potwierdził zlecenie fumigacji więźby dachowej. DREVPOL przeprowadził fumigację domu w czasie 8 dni. W ramach zabiegu wykonano elektrochemiczne pomiary stężenia gazu. Po zakończonym zabiegu wyozonowano obiekt. W efekcie fumigacji skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna we wszystkich postaciach rozwojowych.

Fumigacja dachu/poddasza domu Opole okolice – grudzień 2023r.

W związku z podejrzeniem żerowania przez szkodniki drewna właściciel obiektu zgłosił się do firmy DREVPOL z prośbą o przeprowadzenie analizy w zakresie zwalczania szkodników drewna. Technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego oraz zalecili wykonanie fumigacji z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do części drewna. Właściciel zlecił przeprowadzenie fumigacji która ostatecznie trwała 9 dni i obejmowała uszczelnienie obiektu na zewnątrz i w środku, zagazowanie, kontrolne pomiary elektrochemiczne oraz odwietrzenie. W efekcie wykonanej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego.