Fumigacja domu z bala spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Kalisza – wrzesień 2022r.

Właściciele domu zaniepokojeni skrobaniem w ścianach oraz otworami i wysypującą się mączką drzewną zaczęli podejrzewać że mają spuszczela pospolitego w drewnie w domu. Znalezioną larwę porównali ze zdjęciami w Internecie i stwierdzili że to larwa spuszczela pospolitego. Aby upewnić się co do podejrzeń że to spuszczel oraz ewentualnie aby dobrać najlepszą metodą na zwalczanie spuszczela zwrócili się do firmy DREPVOL o przeprowadzenie profesjonalnej analizy.

Po wykonaniu analizy technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego i jako najskuteczniejszą metodę na zwalczanie spuszczela i jedyną w sytuacji gdy drewno jest częściowo zabudowane i polakierowane wskazali wykonanie fumigacji całego domu wraz z drewnianymi elementami na zewnątrz domu.

Właściciele zlecili i umówili termin wykonania fumigacji domu oraz przygotowali wewnątrz obiekt pod zgodnie zew wskazaniami DREVPOL. Zabieg zwalczania spuszczela po przez wykonanie fumigacji domu trwał 10 dni i obejmował uszczelnienie całego domu oraz drewnianych elementów na zewnątrz, przygotowanie parametrów do zagazowania, zagazowanie i oznaczenie domu a następnie odwietrzenie i ozonowanie domu. Zabieg fumigacji skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Piły – wrzesień 2022r.

Właściciel domu stwierdził że w części niezabudowanej więźby dachowej pojawiły się otwory oraz wysypuje się w kilku miejscach mączka drzewna. Podejrzewając że są to oznaki porażenia drewna przez spuszczela pospolitego zwrócił się do firmy DREVPOL o wykonanie analizy w celu żerowania spuszczela pospolitego w drewnie oraz doboru optymalnej metody zwalczania szkodnika.

Technicy DREVPOL potwierdzili obecność spuszczela pospolitego i zalecili wykonanie fumigacji w celu zwalczania szkodnika z uwagi na kubaturę obiektu oraz częściową zabudowę drewna więźby dachowej.

Właściciel otrzymał zalecenia dotyczące przygotowania domu do zabiegu. Zabieg fumigacji trwał 7 dni i obejmował uszczelnienie domu wewnątrz i na zewnątrz, przygotowanie parametrów do zagazowania, zagazowanie obiektu, oznaczenie obiektu a następnie po upływie odpowiedniego czasu odwietrzenie i ozonowanie domu.

W skutek wykonanej fumigacji skutecznie zlikwidowano spuszczela pospolitego w całym drewnie w domu.

Fumigacja budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – sierpień 2022r.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zlecił firmie DREVPOL wykonanie fumigacji w budynku Centrum Symulacji Medycznej (CSM).

Więźba dachowa budynku Centrum Symulacji Medycznej porażona była przez spuszczela pospolitego. Uniwersytet Medyczny oczekiwał, że zabieg fumigacji wykonany zostanie z najwyższą ostrożnością z uwagi na bardzo dużą ilość nowoczesnego sprzętu elektronicznego oraz z najwyższą skutecznością i dlatego w wymaganiach do wykonania zabiegi wskazał przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu po zagazowaniu obiektu.

Firma DREVPOL w ramach prac przeprowadziła uszczelnienie budynku, zabezpieczenie sprzętu i urządzeń wewnątrz budynku, przygotowanie parametrów startowych do gazowania i zagazowanie obiektu, kontrolne pomiary stężenia gazu, dogazowania, a następnie odwietrzenie i ozonowanie obiektu.

Na podkreślenie zasługuje fakt że firma DREVPOL wykonała zabieg fumigacji budynku Centrum Symulacji Medycznej przeprowadzając ponad 1300 specjalistycznych kontrolnych elektrochemicznych pomiarów stężenia gazu w budynku.

W efekcie przeprowadzonego zabiegu fumigacji skutecznie zlikwidowano spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu korniki w domu zwalczanie dom w okolicach Poznania – sierpień 2022r.

Właściciel domu zaniepokojony otworami w drewnie więźby dachowej oraz wysypującą się mączką zaczął podejrzewać że ma korniki w domu w drewnie. Zwrócił się do DREVPOL o przeprowadzenie analizy w celu potwierdzenia obecności szkodników drewna – korników w domu oraz Dobrowu najskuteczniejszej metody na zwalczanie korników.

Technicy DREVPOL potwierdzili obecność szkodników drewna na więźbie dachowej obiektu i zalecili wykonanie fumigacji z uwagi na brak dostępu do cegło drewna. Właściciel potwierdził zlecenie wykonania fumigacji w celu zwalczania szkodników w drewnie.

Zabieg fumigacji trwał 8 dni i obejmował uszczelnienie dachu/poddasza budynku, prace przygotowawcze wewnątrz obiektu, przygotowanie parametrów do zagazowania oraz zagazowanie dachu/poddasza domu, a następnie odwietrzenie domu i ozonowanie.

W wyniku fumigacji skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w domu.

Fumigacja budynku zwalczanie szkodników drewna budynek w okolicach Kutna – sierpień 2022r.

Właściciel budynku mieszkalnego i firmowego zauważył szkodniki drewna w dorosłej postaci oraz wysypującą się mączkę drzewną z elementów więźby dachowej budynku. Po analizie technicy DREPVOL potwierdzili żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. Po weryfikacji ofert na rynku oraz sposobów zwalczania właściciel wybrał fumigację jako metodę na zwalczanie szkodników drewna i zlecił jej przeprowadzenie firmie DREVPOL.

Zabieg fumigacji trwał 10 dni i obejmował uszczelnienie budynku na zewnątrz i w środku, przygotowanie parametrów startowych do gazowania i zagazowanie obiektu, a następnie kontrolne pomiary stężenia gazu w trakcie gazowania oraz odwietrzenie i ozonowanie budynku. Wykonany zabieg fumigacji skutecznie zlikwidował szkodniki drewna w całym budynku.

Fumigacja kościoła w Brzezinkach – lipiec 2022r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Bracia Kapucyni w Wołczynie z uwagi na porażenie filialnego kościoła drewnianego w Brzezinkach przez szkodniki drewna zleciła firmie DREVPOL przeprowadzenie fumigacji całego kościoła zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Zabieg fumigacji inaczej gazowania obejmował uszczelnienie kościoła gazoszczelną folią, przygotowanie wnętrza obiektu, przygotowanie parametrów startowych przed zagazowaniem, zagazowanie a następnie kontrolne pomiary stężenia gazu w trakcie gazowania oraz odpowiednie dogazowanie obiektu, odwietrzenie i ozonowanie.

W wyniku fumigacji – wykonanej zgodnie z zaleceniami WUOZ – skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w całej kubaturze kościoła.

Fumigacja kościoła w Płocku-Trzepowo – lipiec 2022r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowo otrzymała zalecenie przeprowadzenia fumigacji kościoła w celu zwalczania szkodników drewna od Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Objawy niesycenia drewna przez szkodniki drewna występowały w zaawansowanym zakresie w całej kubaturze kościoła. W trakcie wykonywanej analizy obiektu stwierdzono żerowanie spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego.

Parafia potwierdziła zlecenie firmie DREVPOL na wykonanie fumigacji całego kościoła. Prace przeprowadzone przez DREVPOL obejmowały przygotowanie kościoła do zabiegu w tym jego uszczelnienie, przygotowanie parametrów gazowania i zagazowania obiektu. Po zagazowaniu kościoła technicy DREVPOL wielokrotnie przeprowadzali kontrolne pomiary stężenia gazu oraz dogazowanie obiektu a na końcu kościół został odwietrzony, przeprowadzono kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. Fumigacja kościoła zakończyła się skuteczną likwidacją wszystkich szkodników drewna.

Fumigacja domu korniki zwalczanie dom w okolicach Gdyni – lipiec 2022r.

Właściciele domu zauważyli otwory w drewnie i wysypującą się mączkę drzewną tarasie oraz na więźbie dachowej domu. Stwierdzili że mają korniki w domu i zwrócili się do DREVPOL o weryfikację jakie to są korniki i analizę jak się pozbyć korników. Technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie szkodników drewna, w tym obecność otworów i mączki drzewnej świadczącej o obecności spuszczela pospolitego.

W związku z zabudową drewna, kubaturą obiektu oraz ze względu na oczekiwania właścicieli aby zastosować najskuteczniejszą metodę na zwalczanie „korników” zalecono przeprowadzenia fumigacji domu.

Właściciele zlecili wykonanie fumigacji oraz odpowiednio przygotowali dom przez przyjazdem techników DREVPOL na umówiony termin realizacji. Usunięte zostały przedmioty i urządzenia elektryczne i elektroniczne ze strefy gazowania, a te które pozostawiono zostały przed zabiegiem zabezpieczone przez techników.

Zabieg fumigacji domu trwał 10 dni i obejmował uszczelnienie domu na zewnątrz i wewnątrz, przygotowanie parametrów startowych do fumigacji oraz zagazowanie i oznaczenie domu, a następnie odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie.

W efekcie fumigacji zlikwidowano wszystkie postacie rozwojowe spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu z bala wraz z tarasem jak pozbyć się korników dom w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego – lipiec 2022r.

Właściciel domu z bala zaniepokojony tym że ma korniki w domu zrobił zdjęcia zauważonych otworów w drewnie i wysypującej się mączki oraz znalezionego chrząszcza. Przesłał do DREVPOL materiały do weryfikacji w celu potwierdzenia że w domu żeruje kornik oraz w celu doboru najlepszej metody na to jak pozbyć się korników.

Firma DREVPOL na prośbę właściciela przeprowadziła analizę materiału i obiektu i jednoznacznie potwierdzono żerowanie spuszczela pospolitego oraz wskazano na potrzebę przeprowadzenia fumigacji całego domu wraz z tarasem jako jedynej skutecznej metody w sytuacji gdy obiekt jest drewniany, drewno jest zabudowane częściowo i częściowo pokryte lazurą.

Właściciel potwierdził zlecenie fumigacji domu i DREVPOL w umówionym terminie przeprowadził kolejno uszczelnienie całego domu wraz z tarasem, przygotowanie parametrów startowych, zagazowanie i oznaczenie obiektu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe stężenia aż do uzyskania wartości zerowej fumigantu w domu oraz ozonowanie. Na skutek przeprowadzonej fumigacji domu spuszczel pospolity został całkowicie zlikwidowany.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie w okolicach Olkusza – czerwiec 2022r.

Właściciel domu zauważył otwory w drewnie wskazujące na obecność spuszczela pospolitego zarówno w drewnie konstrukcyjnym wewnątrz domu jak na słupach podporowych tarasu. W efekcie stałej weryfikacji udało się właścicielowi zauważyć dorosłego chrząszcza spuszczela pospolitego.

Po analizie technicy DREVPOL potwierdzili że drewno jest porażone przez spuszczela oraz zalecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu z uwagi na najwyższą skuteczność metody fumigacji i dostępność drewna.

Zabieg fumigacji wykonano w okresie 10 dni. Fumigacja obejmowała kolejno uszczelnienie dachu, tarasów, zadaszeń na zewnątrz domu oraz uszczelnienie wewnątrz, zagazowanie po uprzednim przygotowaniu parametrów startowych, oznaczenie domu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe miernikami elektrochemicznymi oraz ozonowanie.

W efekcie wykonanej fumigacji domu całkowicie zlikwidowano spuszczela pospolitego.