Przykładowe realizacje fumigacji domów, dachów, budynków

Fumigacja domu - przykład fumigacji poddasza/dachu i całkowitego doszczelnienia dachu/poddasza obiektu
(opcjonalnie garażu, słupów zewnętrznych podporowych, tarasu, etc.).

Przykład oznaczenia terenu/obiektu (taśma ostrzegawcza, karta informacyjna) w trakcie przygotowywania obiektu do zbiegu fumigacji.

 

Fumigacja domu drewnianego – przykład całkowitego doszczelnienia obiektu.

 

Fumigacja obiektu zabytkowego - przykład całkowitego i częściowego doszczelnienia obiektu.