Fumigacja kościoła w Chocianowicach – październik 2022r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowicach w związku z żerowaniem w całej kubaturze kościoła szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego a także ze względu na zalecenia WUOZ co do wykonania zabiegu zwalczania szkodników drewna powierzyła firmie DREVPOL wykonanie fumigacji całego kościoła.

Zabieg fumigacji obejmował uszczelnienie kościoła i jego zagazowanie a następnie odwietrzenie i ozonowanie. W międzyczasie DREVPOL przeprowadził ponad 400 kontrolnych pomiarów stężeń gazu w kościele przy użyciu mierników elektronicznych oraz wykonał dogazowanie kościoła. Wyniki pomiarów były wzorcowe a odgazowanie wykonano standardowo zgodnie z Technologią DREPVOL w celu utrzymania maksymalnie długiego stężenia gazu na poziomie likwidującym szkodniki drewna.

Zabieg fumigacji kościoła trwał kilkanaście dni i zakończył się w drugiej połowie października, skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w kościele.