Fumigacja domu spuszczel zwalczanie Gliwice – luty 2023r.

Spuszczel pospolity zaatakował drewno więźby dachowej i poddasza. Charakterystyczne odgłosy słyszane przez właścicieli spowodowały, że zlecili oni DREVPOL potwierdzenie żerowania przez szkodnika oraz dobór metody zwalczania spuszczela i wycenę zabiegu. Na podstawie analizy stwierdzono ewidentnie ślady żerowania spuszczela oraz zalecono wykonanie fumigacji z uwagi na zabudowę drewna na poziomie poddasza, co wyklucza zastosowania jakichkolwiek innych metod zwalczania szkodników drewna i dokonano wyceny fumigacji domu.

W efekcie wykonanej analizy, która potwierdziła obecność spuszczela i przestawionej oferty właściciele zlecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu. Po otrzymaniu wskazań od DREVPOL co do przygotowania domu do zabiegu, właściciele potwierdzili termin realizacji.

Zabieg fumigacji trwał 9 dni. Standardowo dom został uszczelniony gazoszczelną folią na zewnątrz i wewnątrz domu, dom wewnątrz został przygotowany do zagazowania, przygotowane zostały parametry startowe przed fumigacją, dom został oznaczony i zagazowany. W wyniku pomiarów potwierdzono wzorcowe parametry gazowania. Po upływie okresu gazowania dom odwietrzono, wykonano pomiary na końcową obecność gazu oraz przeprowadzono ozonowanie. Zabieg fumigacji domu skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.