Nowoczesna technologia

Technologia beztlenowa Veloxy to nowoczesna technologia zwalczania szkodników drewna dedykowana do obiektów zabytkowych i wykorzystywana przy dezynsekcji najcenniejszych zabytków światowych. System VELOXY® (VEry Low OXYgen) został opracowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. Europejski projekt SAVE ART, realizowany w latach 1998-2000 przy współpracy rządów Włoch, Hiszpanii, Szwecji i W. Brytanii, potwierdzili skuteczność systemu w zwalczaniu organizmów szkodliwych, niszczących przedmioty zabytkowe. Uczestnicy programu zalecili (certyfikowali) stosowanie urządzenia VELOXY® do ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego.

Szkodniki Drewna Zwalczanie

Metodę Veloxy wykorzystuje się do likwidacji wszystkich znanych szkodników drewna, w tym tych najgroźniejszych jak spuszczel pospolity i kołatek domowy. Jest ona skuteczna w odniesieniu do wszystkich stadiów rozwojowych szkodników (jaja, larwy, nimfy, poczwarki i osobniki dorosłe).

Rodzaj Drewna

Zabiegi Veloxy stosuje się do zabezpieczenia każdego rodzaju drewna, Proces Veloxy nie wpływa na kolor ani strukturę przedmiotów podlegających zabiegowi. Metodą Veloxy najczęściej stosuje się do przedmiotów i obiektów drewnianych typu drzwi, obrazy, ołtarze, komody, meble, rzeżby etc.

Zasady stosowania Veloxy

Zabieg przy użyciu aparatury Veloxy polega na umieszczeniu zaatakowanych przez organizmy szkodliwe obiektów w modyfikowanej atmosferze, w której jest nie więcej niż 0.3% tlenu. Aby to osiągnąć należy je zamknąć w gazoszczelnych opakowaniach z folii, która nie przepuszcza tlenu i wyprzeć tlen zastępując go azotem. Aparat VELOXY nawilża lub osusza powietrze wprowadzane do opakowań do poziomu wilgotności, w jakiej trzymane były obiekty w pomieszczeniu przed zabiegiem. Chroni je to przed uszkodzeniami wynikającymi z przesuszenia lub zbyt dużego nawilżenia.

Zabiegi Veloxy przeprowadza się w temperaturach powyżej 15 stopni Celsjusza. Czas trwania całego zabiegu wynosi ok 4 tygodni. Zastosowanie VELOXY wyklucza ryzyko, które niesie ze sobą zastosowanie gazów toksycznym, gdyż dezynfekowane obiekty nie ulegają korozji chemicznej. Azot w czystej postaci jest związkiem obojętnym, nie wchodzi w reakcje chemiczne z obiektami poddanymi zabiegom.

Z uwagi na wielkość obiektów, które mogą być poddane zabiegowi, czas trwania oraz bardzo zaawansowany poziom technologiczny metodę Veloxy i koszty wykonania w praktyce wykorzystuje się do zwalczania szkodników drewna w najcenniejszych obiektach zabytkowych o niedużych rozmiarach lub w tych obiektach zabytkowych do których nie można zastosować innych metod takich jak aplikacja Xilix Gel czy fumigacja.