Spuszczel

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus), to zdecydowanie najgroźniejszy ze szkodników drewna występujących w Polsce. Spuszczel to chrząszcz z rodziny kózkowatych (Cerambycidae) do której zaliczamy ponad 20 tys. gatunków na świecie i ponad 190 w Polsce. Występuje w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Afryce Południowej. Rodzina tych chrząszczy obejmuje owady o wydłużonym ciele i charakterystycznych długich czułkach.

Korniki w domu

Często gdy właściciele domów zauważają jakieś robaki w drewnie opisują sytuację w ten sposób, że mają korniki w domu albo korniki w drewnie. Korniki w domu budzą ogromny niepokój z uwagi na powszechną wiedzą o zniszczeniach do których doprowadzają i dlatego właściciele domów czy innych obiektów poszukują metod na korniki zwalczanie których chcą powierzyć profesjonalnej firmie zajmującej się likwidacją korników.

Korniki w domu zdjęcia
kornik chrząszcz

Spuszczel domowy

Jednak w praktyce korniki w domu nie występują, korniki żerują w drzewach, w lasach, krzewach, a to właśnie spuszczele zazwyczaj okazują się być rzekomymi kornikami w domu, atakując więźby dachowe czy drewno konstrukcyjne w domach. Z tego powodu spuszczel określany jest często jako spuszczel domowy. Dodatkowo trzeba zaznaczyć że spuszczel domowy jest najczęściej spotykanym szkodnikiem drewna w naszych domach i budynkach deklasując pod tym względem wszystkie inne szkodniki drewna razem wzięte.

Spuszczel domowy zdjęcia
spuszczel owad

Spuszczel owad

Spuszczel pospolity w postaci dorosłej jest chrząszczem o wydłużonym i nieco spłaszczonym ciele. Samice mają ciało zakończone pokładełkiem i są większe od samców. Spuszczel domowy samica dorasta do 2,5-3 cm długości, zaś samiec spuszczela do 2 cm długości. Spuszczel owad ma barwę czarną, ciemnobrunatną lub brązową. Spuszczel posiada na przedpleczu charakterystyczne dwa lśniące guzki czym odróżnia się od innych szkodników drewna. Spuszczel owad żyje zazwyczaj 7-14 dni.

Spuszczel pospolity rozwój

Spuszczele rozmnażają się głównie od początku czerwca do końca sierpnia ale od kilku lat odnotowujemy coraz powszechniejszy rozwój spuszczeli przez cały rok w tym także w najzimniejszych miesiącach w roku. Samica spuszczela składa zazwyczaj 150-200 jaj ale może złożyć nawet do 500 jaj. Spuszczel szuka w drewnie pęknięć, szczelin, zakamarków w celu łożenia jak ale potrafi składać w miejscach nie osłoniętych np. na słupach podporowych na zewnątrz budynku na stosunkowo gładkim drewnie. Spuszczel pospolity w poszukiwaniu miejsc do złożenia jaj jest bardzo mobilny i systematycznie w sposób w pewnym sensie kontrolowany (feromony law) samica spuszczela roznosi jaja w nowe miejsca.

Czas trwania wylęgu larw spuszczela zależy od temperatury oraz wilgotności i wynosi zazwyczaj od 5 do 15 dni. Po wylęgu małe larwy od razu wgryzają się w drewno rozpoczynając proces jego niszczenia – początkowo płytko, a potem sukcesywnie coraz głębiej.

Spuszczel larwa

Spuszczel larwa dorasta do 3 cm długości. Larwy spuszczela żerują głownie w części bielastej drewna ale spotykamy je także w tzw. twardzielu. Spuszczel larwa żeruje w drewnie zazwyczaj około 2-3 lat, chociaż w niesprzyjających warunkach bywa że żerowanie trwa znacznie dłużej. Spuszczel larwa przechodzi w stadium poczwarki w którym potrafi trwać zazwyczaj ok. 10-15 dni. Larwa spuszczela jest biała i ma charakterystyczne walcowate ciało składające się z pierścieni. Larwy spuszczela drążą korytarze w drewnie zazwyczaj o szerokości od 1 do 8 mm. Kanały wypełnia mączka drzewna oraz walcowate odchody szkodnika.

Spuszczel pospolity zdjęcia
spuszczel larwa

Spuszczel pospolity – rodzaj drewna

Spuszczel pospolity żeruje w praktyce w każdym gatunku drewna, ale zdecydowanie preferuje gatunki iglaste. W naszym kraju drewnem najczęściej wykorzystywanym w budownictwie jest sosna, która jest ulubionym pokarmem szkodnika. Najczęściej spotykamy spuszczele w drewnie mającym od 1 roku do 20 lat. Odnotowujemy jednak obecność spuszczela pospolitego w drewnie mającym 150-300 lat.

Spuszczel pospolity jest gatunkiem ciepłolubnym, który często zasiedla drewno konstrukcyjne więźby dachowej domów/budynków czy też nasłonecznione ściany budynków od południowej strony. Jednak spotykać go można w różnych elementach drewnianych także zawilgoconych za każdej strony obiektu.

Spuszczel pospolity atakuje nie tylko drewno więźby dachowej takie jak murłaty, krokwie, płatwie, jętki czy drewno konstrukcyjne w domu jak legary lub ściany z bala, ale także takie elementy drewniane w domu jak łaty, kontrłaty czy drewno używane do podbitek.

Spuszczel potrafi żerować w słupach podporowych wewnątrz domu, ramach okiennych, meblach, podłodze i schodach. Spuszczela domowego spotykamy drewnie na zewnątrz domu – w tarasach drewnianych, słupach podporowych na zewnątrz domu czy drewnianych ogrodzeniach. Spuszczela pospolitego możemy spotkać w tym samym drewnie razem z innymi szkodnikami jak chociażby kołatek domowy.

Spuszczel pospolity
samica spuszczela składa jaja

Spuszczel Pospolity Zwalczanie

To, że jest obecny spuszczel w drewnie zauważamy po owalnych otworach, wysypującej się z nich mączce drzewnej i charakterystycznym "skrobaniu". Spuszczel pospolity niezwykle skutecznie niszczy drewno konstrukcyjne więźby dachowej, w tym krokwie, jętki, murłaty, legary, ale także odeskowanie dachu czy podłogi strychu, słupy podporowe, drewniane ściany, czy też całe domy drewniane. Zdarza się że zaatakuje elementy stolarki drewnianej jak schody czy ramy okienne. Potrafi kompletnie zniszczyć zaatakowany materiał drewniany zamieniając go w proszek – mączkę drzewną i narazić na zawalenie konstrukcje drewniane które nie mają nawet 10 lat.

W odpowiedzi na częste pytanie typu spuszczel pospolity jak się pozbyć należy wyjaśnić, że dobór najlepszego sposobu na zwalczanie szkodników drewna jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez techników Drevpol w czasie której bierze się pod uwagę wiele czynników w tym miejsce żerowania spuszczela, rodzaj i kubaturę obiektu w którym znajduje się spuszczel, rodzaj oraz dostęp do materiału drewnianego i wiele innych.

Fumigacja (gazowanie) domu
fumigacja dachu/poddasza domu

Można jednak ogólnie wskazać że istnieją dwie główne metody na zwalczanie spuszczela pospolitego, pierwsza to fumigacja inaczej gazowanie a druga to metoda polegająca na zastosowaniu preparatów.

Metoda fumigacji w celu zwalczania spuszczela pospolitego ma zastosowanie głównie do większych obiektów takich jak domy murowane i drewniane, więźby dachowe/poddasza różnych obiektów, czy budynki o dużych kubaturach takie jak kościoły, pałace, hotele, muzea, duże budynki użyteczności publicznej etc.

Fumigacja przeprowadzana w celu zwalczania spuszczela pospolitego jest wszechstronną metodą mającą zastosowanie do każdego rodzaju drewna w każdym wieku i gwarantującą likwidację każdego stadium rozwojowego spuszczela – jaj, larw, poczwarek i dorosłych chrząszczy spuszczela.

Zwalczanie spuszczela poprzez fumigację obejmuje uszczelnienie obiektu odpowiednią folią w środku i na zewnątrz budynku, przygotowanie parametrów startowych do zagazowania, precyzyjne zagazowanie a następnie w przypadku niektórych obiektów wykonanie elektronicznych pomiarów stężenia gazu i dogazowanie obiektu. W ostatniej fazie zaś zdjęcie folii, odwietrzenie i w zależności od obiektu ozonowanie.

Fumigacja (gazowanie) kościoła drewnianego
fumigacja całego budynku

Przy zwalczaniu spuszczela pospolitego metodą fumigacji można w wyjątkowych przypadkach pod pewnymi warunkami zrezygnować z uszczelniania obiektu gazoszczelną folią ale wówczas technicy DREVPOL wykonują setki kontrolnych (a czasami w przypadku dużych obiektów tysiące) pomiarów stężenia gazu na danym obiekcie i dogazowują odpowiednio często dany obiekt by zapewnić skuteczność w zwalczaniu spuszczela.

Czas trwania zabiegu fumigacji wynosi zazwyczaj od 7 do 21 dnia w zależności od rodzaju budynku, wielkości obiektu, dostępności do drewna i szczelności, a także kubatury obiektu i zakresu porażenia drewna przez spuszczela pospolitego.

Metoda fumigacji na zwalczanie spuszczela pospolitego świetnie sprawdza się w sytuacji gdy zaatakowane przez spuszczela drewno jest pokryte powłokami lub częściowo zabudowane bądź jest mocno zniszczone miejscowo lub gdy porażone drewno jest zabytkowe.

Zwalczanie spuszczela metodą fumigacji wiąże się z koniecznością wyłączenia danego obiektu z użytkowania przez cały czas trwania zabiegu. Zabieg fumigacji w celu zwalczania spuszczela jest bezpieczny dla otoczenia, sam gaz fosforowodór PH3 rozpada się w powietrzu tak blisko obiektu, że w praktyce nie wymaga wyznaczania strefy bezpieczeństwa.

Fumigację dzięki Technologii DREVPOL można stosować dla większości obiektów nie tylko w cieplejszej połowie roku ale przez cały rok.

Xilix Gel
impregnacja owadobójcza więźby dachowej

W sytuacjach, gdy jest to możliwe stosuje się metodę Xilix Gel jako metodę samodzielną na zwalczanie spuszczela pospolitego lub jako uzupełniający sposób na impregnację drewna zabezpieczającą przed ewentualnym nowym atakiem spuszczela po wykonanej fumigacji.

Metoda xilix gel na zwalczanie spuszczela pospolitego ma zastosowanie zarówno do większych obiektów takich jak domy, czy budynki o dużych kubaturach, czy duże budynki użyteczności publicznej ale również często jest stosowana do pojedynczych elementów drewnianych jak np. kilka belek ozdobnych i/lub słupów podporowych na poddaszach czy w mieszkaniach w kamienicach lub blokach.

Stosowanie preparatów w celu zwalczania spuszczela pospolitego jest metodą mającą zastosowanie do każdego rodzaju drewna – liściastego, iglastego - i w każdym wieku – w tym drewna nowego jak i starszego, czy drewna zabytkowego.

Zwalczanie spuszczela pospolitego preparatami czy też konkretnie przez zastosowanie preparatu xilix gel lub xirein obejmuje przygotowanie drewna do zabiegu przez jego oczyszczenie oraz zeszlifowanie warstw zniszczonych przez spuszczela a następnie odpowiednią aplikację preparatu xilix gel lub xirein. Aplikacja preparatu może zostać przeprowadzona natryskowo czy też przez nawierty i wpuszczanie preparatu do środka drewna lub malowanie pędzlem.

W przypadku zastosowania preparatu xilix gel na zwalczanie spuszczela pospolitego najczęściej stosuje się natryskiwanie przy użyciu agregatów z elektronicznymi nastawami gdyż preparat ten jest niezwykle wnikliwy – faktycznie jest możliwa jego aplikacja na głębokość 12 cm a nawet na 18 cm pod warunkiem że ma się odpowiedni sprzęt i bardzo duże doświadczenie w jego stosowaniu.

Stosowanie preparatu xilix gel w celu likwidacji spuszczela wymaga nakładania preparatu zazwyczaj dwoma warstwami lub większą ilością warstw w odpowiednich odstępach czasowych w zależności od takich czynników jak wilgotność drewna czy rodzaj drewna.

Zwalczanie spuszczela pospolitego metodą xilix gel
impregnacja owadobójcza więźby dachowej

W większości przypadków zwalczanie spuszczela pospolitego preparatami nie powoduje koniczności wyłączenia obiektu z użytkowania. W sytuacji gdy drewno znajduje się na poddaszu czy strychu użytkownicy mogą przebywać w obiekcie. W samej przestrzeni gdzie aplikuje się preparat należy zastosować okres karencji odpowiedni do warunków.

Stosowanie w celu zwalczania spuszczela preparatu xilix gel czy xirein jest możliwe przez cały rok.

Korzystania z preparatów ogólnodostępnych na rynku w celu zwalczania spuszczela - nie polecamy.

Metoda iniekcji ciśnieniowej jako sposób na zwalczanie spuszczeli jest obecnie rzadko stosowana i została wyparta przez metodę xilix gel.

W przypadku najcenniejszych zabytkowych obiektów o niedużych rozmiarach i kubaturach stosuje się nowoczesną metodę Veloxy, która świetnie sprawdza się w zwalczaniu spuszczela pospolitego i innych szkodników drewna tam gdzie istotne jest utrzymanie stałej wilgotności dla danego przedmiotu, niedużego obiektu i gdzie potrzebne jest zastosowanie gazu azotu.

Spuszczel pospolity (domowy), filmy wideo

Spuszczel pospolity (domowy), dorosły chrząszcz spuszczel zdjęcia

Spuszczel pospolity (domowy), larwa spuszczela zdjęcia

Spuszczel pospolity - zniszczenia drewna

Spuszczel pospolity - odpowiedzi na często zadawane pytania:

Czy spuszczel pospolity szybko niszczy drewno?

Czas niszczenia drewna przez spuszczela pospolitego jest zależny od wielu czynników jak np. ilość spuszczela w drewnie, miejsca porażenia, rodzaj drewna, temperatura na więźbie dachowej i nie można jednoznacznie wskazać czasu w jakim spuszczel niszczy drewno.

Ile zabiegów fumigacji domu trzeba wykonać w celu zwalczania spuszczela pospolitego?

Aby zwalczyć spuszczela pospolitego przy zastosowaniu fumigacji domu wystarczy jeden zabieg.

Czy preparatami można zwalczyć spuszczela gdy drewno jest pokryte cienką powłoką lakierobejcy lub farby?

Preparatami można zwalczać spuszczela gdy drewna jest pokryte powłokami pod warunkiem uprzedniego zeszlifowania powłok. Preparaty powinny być nanoszone na drewno oczyszczone z warstw luźnych zniszczonych przez spuszczela pospolitego.

Czy możliwe jest żerowanie spuszczela w styczniu i lutym?

Tak, możliwe jest żerowanie spuszczela pospolitego w styczniu i lutym np. w lutym 2022r odnotowaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących żerowania spuszczela w domach.

Czy wykonanie fumigacji więźby dachowej w celu zwalczania spuszczela stanowi zagrożenie dla otoczenia?

Fumigacja więźby dachowej w celu zwalczania spuszczela nie zagraża otoczeniu gdyż używany do fumigacji gaz fosforowodór rozpada się w kontakcie z powietrzem praktycznie w obrębie kilkudziesięciu centymetrów od domu.

Czy fumigację w celu zwalczania spuszczela można stosować przez cały rok?

Tak, fumigacja dzięki innowacyjnej Technologii DDREVPOL (opartej na elektronicznych pomiarach stężenia gazu) dla części obiektów może być stosowana przez cały rok w celu zwalczania spuszczela pospolitego.

Ile czasu trwa zabieg zwalczania spuszczela w więźbie dachowej średniego domu przy użyciu preparatów?

Czas trwania zabiegu zwalczania spuszczela pospolitego przy użyciu preparatów w „średnim” domu trwa zazwyczaj 1-5 dni w zależności od ilości drewna i ilości czasu potrzebnego do odpowiedniego przygotowania drewna przed aplikacją preparatu.

Czy preparaty w celu zwalczania spuszczela pospolitego można stosować cały rok?

Tak, preparaty do zwalczania spuszczela można stosować przez cały rok, po uprzednim odpowiednim przygotowaniu drewna do zabiegu i w odpowiedniej temperaturze minimalnej.

Czy mikrofale zwalczą spuszczela pospolitego w drewnie które jest zasłonięte płyta k-g?

Nie, mikrofale nie poradzą sobie ze zwalczaniem spuszczela pospolitego w drewnie zasłoniętym płytami k-g. W takim przypadku aby skutecznie przeprowadzić zwalczanie spuszczela pospolityego mikrofalami musielibyśmy zapewnić dostęp przez zdjęcie płyt.

Czy impregnacja drewna preparatami po zabiegu fumigacji wykonanym jako główny zabieg na zwalczanie spuszczela pospolitego jest niezbędna?

Impregnacja drewna poddanego zabiegowi fumigacji w celu zwalczania spuszczela pospolitego nie jest niezbędna. Oczywiście podnosi poziom zabezpieczenia drewna ale zalecenie do jej wykonania zależy od warunków zewnętrznych i faktycznego zagrożenia drewna przez ponowny atak przez spuszczela pospolitego.

Od czego zależy cena fumigacji domu w celu zwalczanie spuszczela pospolitego?

Cena fumigacji domu w celu zwalczania spuszczela pospolitego zależy do kilku czynników w tym od kubatury przestrzeni do gazowania oraz ewentualnej potrzeby wykonywania kontrolnych elektronicznych pomiarów stężenia gazu, kształtu domu, zakresu uszczelnienia, dostępności drewna, zakresu porażenia, wysokości obiektu, położenia domu, szczelności dachu, etc.

Jaki okres w roku jest najlepszy dla stosowania preparatów w celu zwalczania spuszczela pospolitego?

Preparaty w celu zwalczania spuszczela pospolitego można stosować cały rok ale należy unikać okresu w którym są bardzo wysokie temperatury (upały) i bardzo niskie temperatury (mróz). Najwięcej zabiegów preparatami na zwalczanie spuszczela pospolitego wykonuje się w okresie wrzesień – grudzień oraz marzec – maj.

Spuszczel pospolity zwalczanie – opinie:

Firma DREVPOL wykonywała u mnie zabieg impregnacji owadobójczej drewna w celu zwalczania spuszczela pospolitego na kilkunastu belkach i słupach w mieszkaniu w kamienicy. Jestem pełna podziwu dla fachowości i niebywałej staranności pracowników DREVPOL. Mieszkanie było przygotowane do prac w ten sposób że widoczne były tylko drewniane belki słupy w wszystko inne było starannie zafoliowane, dosłownie wszystko ! Po każdym dniu pracy mieszkanie było sprzątnięte ! Ludzie jak żyję nie widziałam takiej staranności i czystości prac, ani ja ani moja mama ani sąsiedzi. Prace DREVPOL są wykonywane na takim poziomie że nie dziwi mnie że mówi się o nich że są najlepsi w Polsce w zwalczaniu spuszczela pospolitego i innych szkodników drewna.

Martyna Warszawa

W związku z tym, że odkryłem na więźbie dachowej że mam spuszczela pospolitego zwróciłem się do firmy Drevpol o potwierdzenie że to faktycznie spuszczel niszczy mi więźbę dachową oraz o poradę jak najlepiej tego spuszczela zwalczyć. W efekcie analizy technicy DREVPOL potwierdzili że w więźbie żeruje spuszczel i że niektóre krokwie są silnie porażone i kwalifikują się do wymiany lub solidnego wzmocnienia. Panowie z DREVPOL-u zalecili wykonanie fumigacji w celu zwalczania spuszczela gdyż większość drewna mam zabudowane. Potwierdziłem wykonanie fumigacji więźby dachowej. Zabieg trwał 8 dni i wszystko było wykonane przykładnie. Prace przebiegały tak jak mi to zapowiedziano że będą realizowane. Panowie są punktualni i dokładni. Efekt jest nawet znalazłem martwe chrząszcze spuszczela. Jestem bardzo zadowolony i polecam firmę.

Paweł Skarżysko-Kamienna okolice

Chcę wystawić DREPVOL najlepszą możliwą opinię. DREVPOL wykonał dla mnie fumigację domu po tym jak okazało się że mam spuszczela pospolitego w więźbie dachowej. Jak kupiłam dom to po 3 miesiącach od zakupu pojawiły się otwory w drewnie i wysypująca się mączka. W Internecie znalazłam potwierdzenie że to ślady po spuszczelu pospolitym. Zleciłam oczywiście wykonanie fumigacji i wszystko zostało bardzo rzetelnie, punktualnie i starannie zrobione. Skutecznie zlikwidowano spuszczela w domu ale chcę szczególnie podziękować właścicielowi DREVPOL że wsparł mnie w moich staraniach o odzyskanie odszkodowania gdzie w zasadzie mój prawnik dał ciała i gdyby nie właściciel DREVPOL - to nie udałoby mi się odzyskać pieniędzy od sprzedającego. Wielkie dzięki. Z radością polecam DREVPOL i jak ktoś szuka uczciwej firmy wspierającej klientów i skutecznej do zwalczania spuszczela - to nie znajdzie lepszej.

Paulina Katowice

Zakupiliśmy dom na budowany na specjalne zamówienie według indywidualnego projektu i po dwóch latach okazało się że słyszymy skrobanie w drewnie które było specjalnie impregnowane przez wykonawcę. Pojawiły się otwory i usypane kupki mączki na poddaszu. Pierwotnie myśleliśmy że to korniki ale szybka weryfikacja w internecie przekierowała nasze podejrzenia na spuszczela pospolitego. W związku z tym że dom jest nowoczesny, wykonany w najwyższej jakości, z drewnem na kilku poziomach i ogromny bo ma ponad 1200m2 szukaliśmy na rynku firmy o najwyższych standardach, renomie i skuteczności w zwalczaniu spuszczela metodą fumigacji domu. Rozmawialiśmy i weryfikowaliśmy kilka firm i nasz wybór padł na DREVPOL z uwagi na imponujące doświadczenie oraz fakt że jako jedyni w Polsce przeprowadzają elektroniczne pomiary stężenia gazu w dużych budynkach – takich jak nasz dom. Przygotowanie domu do zabiegu zostało z nami profesjonalnie omówione, ekipa pracowników stawiła się terminowo i punktualnie, prace fumigacyjne przebiegały zgodnie z planem. Wykonano ponad 300 pomiarów elektronicznych stężenia gazu i skutecznie zlikwidowano spuszczela w całym drewnie w domu. Fachowość i rzetelność na najwyższym poziomie. Z przyjemnością współpracuje się z właścicielem firmy – uczciwość, wysoka kultura osobista i ogromna wiedza pozwoliły nam jako właścicielom domu z zaufaniem przekazać dom do specjalistycznego zabiegu - i to zaufanie było dla nas kluczowe i dlatego szczerze polecamy firmę innym wymagającym klientom.

Tomasz i Natalka Gniezno okolice

W moim domu na więźbie dachowej odkryłem że mam spuszczela pospolitego. Nic na to nie wskazywał bo przez 15 lat był spokój ale po rozbudowie domu po 2 latach zauważyłem liczne otwory i znalazłem larwę spuszczela pospolitego. Po analizie pracowników DREVPOL potwierdził ze mam żerowanie spuszczela i z oferowanych metod zwalczania spuszczela wybrałem impregnację xilix gelem dlatego ze nie mogłem wykonać fumigacji bo na dole budynku mam fryzjera, spa i restaurcje. Wiezba jest duża i same prace z czyszczeniem drewna trwały ponad tydzień – i to była orka bo pyłu było tyle ze nic nie było widać ale ekipa przygotowana w sprzęt maski itd. - a w sumie wszystko 10 dni ale jestem bardzo zadowolony z jakosci prac, sprzątnięcia po zakończonej pracy i przede wszystkim skuteczności dlatego też polecam DREVPOL.

Mirek Poznań

Dom wybudowałem 12 lat temu, oznaki spuszczela pospolitego (wtedy myślałem, że to kornik) zauważyłem 6 lat temu a od ponad 4 lat sam zwalczałem spuszczela pospolitego. Oprócz preparatów solnych stosowałem też wygrzewanie drewna ale to wszystko o kant …. potłuc więc zwróciłem się do DREVPOL o poradę czy sobie z tym spuszczelem sam poradzę. W Drevpol fachowo mi doradzili że jak mam drewno zabudowane to te prace i tak częściwo idą na marne jeśli szkodnik jest pod zabudową oraz że w takiej sytuacji należy wykonać fumigację dachu i stropu drewnianego żeby zlikwidować spuszczele w domu. Po zastanowieniu zleciłem DREVPOL zrobienie fumigacji. Prace trwały 9 dni i były profesjonalnie zrobione. Dobrze że wybrałem DREVPOL bo dosłownie na każdym kroku widać ogromne doświadczenie i człowiek ma poczucie że jest w dobrych rękach. Polecam za fajnie zrobioną robotę i skuteczne zwalczanie spuszczela bo sam to bym się bujał w nieskończoność.

Adam Brzeg okolice

W związku z odkryciem spuszczela pospolitego na więźbie dachowej zleciłem firmie DREVPOL wykonanie fumigacji domu i impregnacji drewna po fumigacji. Dom ma 7 lat i obecność spuszczela w domu w drewnie dosłownie wyprowadziła mnie z równowagi. Jak może mały robak zniszczyć szybko drewno to szok. Jestem prawie 2 lata po fumigacji i jak zacząłem robić otwarcie na więżbe i zobaczyłem jakie mam zniszczenia drewna to jestem ogromnie wdzięczy DREVPOL za wykonanie fumigacji. Cieszę się ze wykonałem zabieg niezwłocznie bo plułbym sobie w brodę że czekałem jak miałem tak postępujące zniszczenia o których nie wiedziałem bo drewno było zabudowane. Polecam firmę DREVPOL do zwalczania spuszczela w domu w taki czy inny sposób bo znam się na budowlance i wykończeniówce jak patrzyłem jaki DREVPOL ma sprzęt, narzędzia, jak działają pracownicy to wiem że takich profesjonalnych jakościowych firm niezależnie od branży jest bardzo mało. Jestem bardzo zadowolony z pracy DREVPOL na każdym etapie wykonywania usługi fumigacji i za zwalczenie spuszczela.

Sławek Wejherowo okolice

Zamówiłem w DREVPOL fumigację po tym jak okazało się że w moim 4 letnim domu mam spuszczela pospolitego. Nie musiałem specjalnie się upewniać bo w domu szwagra było to samo. Dla pewności zdjęcia otworów i mączki i larwy którą wydłubałem wysłałem do DREVPOL do potwierdzenia. Zamówiłem wykonanie fumigacji na zwalczanie tego spuszczela bo wiedziałem że to najskuteczniejszy sposób na te robaki a Drepvol wybrałem bo robili dom u szwagra i był bardzo zadowolony. Ja też potwierdzam że robotę robią szybko ale i bardzo dokładnie. Ekipa śmiga pod dachu jak przyklejona i każdy detal robią i omawiają jak coś trzeba dopytać właściciela. Pomimo że nie tanio to wychodzi to dobrze że wybrałem Drevpol bo koszty takiego zabiegu i tak są duże ale na takich fachowców warto wydać nawet więcej tylko żeby robota była dobrze zrobiona – a tu była bardzo dobrze bardzo fachowo zrobiona i jestem naprawdę zadowolony z wyboru i że pozbyłem się tego spuszczela z domu.

Damian Lublin

Mam domu 14 lat i od jakich 5 lat zauważyłem że mam otwory na więźbie dachowej i mączkę. Znajomy cieśla potwierdził że mam spuszczela pospolitego ale żeby się nie przejmować bo drewno mnie przeżyje. Na początku nie szukałem nic nie robiłem i nikogo do zwalczania spuszczela w domu ale rok temu jak stuknąłem w jedną krokiem to się rozsypała – pokazałem cieśli a ten że sam jest zaskoczony że tak to jest pożarte i że może mi wymienić. Więc wszystkim polecam nie lekceważyć spuszczeli w domu bo potem kłopot tylko przybiera na sile. Sam zdecydowałem się na fumigację domu i wybrałem Drevpol z uwagi na wybitne doświadczenie i wiedzę właściciela firmy nieporównywalna do innych firm w kraju. Zabieg wykonano dokładnie, pracownicy punktualni i bardzo grzeczni, wszystko zgodnie z ustaleniami, skutecznie i fachowo. Świetne porady właściciela w zakresie drewna uchroniły mnie przed niepotrzebnymi wydatkami i w podsumowaniu serdecznie wszystkim polecam Drevpol.

Marek Zambrów okolice

Zleciłem Drevpol zwalczanie spuszczela pospolitego i zrobienie impregnacji kilku belek w remontowanym mieszkaniu. I musze powiedzieć że jak porównam Drevpol do innych ekip to jest szok. Pracownicy Drepvol są punktualni i uprzejmi, prace terminowe bez najmniejszych opoźnień, a przygotowanie mieszkania przez zabezpieczenie foliami było tak staranne że sobie zdjęcia porobiłem żeby innym pokazywać, że tak można zrobić z taka staranności i precyzją. Drewno było super doczyszczone w każdym centymetrze a sam preparat nakładano precyzyjnie 2 lub 3 razy. Jestem bardzo zadowolony z pracy Drevpol i bardzo polecam.

Kamil Płock okolice