Fumigacja budynku zwalczanie szkodników drewna budynek w okolicach Kutna – sierpień 2022r.

Właściciel budynku mieszkalnego i firmowego zauważył szkodniki drewna w dorosłej postaci oraz wysypującą się mączkę drzewną z elementów więźby dachowej budynku. Po analizie technicy DREPVOL potwierdzili żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. Po weryfikacji ofert na rynku oraz sposobów zwalczania właściciel wybrał fumigację jako metodę na zwalczanie szkodników drewna i zlecił jej przeprowadzenie firmie DREVPOL.

Zabieg fumigacji trwał 10 dni i obejmował uszczelnienie budynku na zewnątrz i w środku, przygotowanie parametrów startowych do gazowania i zagazowanie obiektu, a następnie kontrolne pomiary stężenia gazu w trakcie gazowania oraz odwietrzenie i ozonowanie budynku. Wykonany zabieg fumigacji skutecznie zlikwidował szkodniki drewna w całym budynku.