Fumigacja kościoła w Brzezinkach – lipiec 2022r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Bracia Kapucyni w Wołczynie z uwagi na porażenie filialnego kościoła drewnianego w Brzezinkach przez szkodniki drewna zleciła firmie DREVPOL przeprowadzenie fumigacji całego kościoła zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Zabieg fumigacji inaczej gazowania obejmował uszczelnienie kościoła gazoszczelną folią, przygotowanie wnętrza obiektu, przygotowanie parametrów startowych przed zagazowaniem, zagazowanie a następnie kontrolne pomiary stężenia gazu w trakcie gazowania oraz odpowiednie dogazowanie obiektu, odwietrzenie i ozonowanie.

W wyniku fumigacji – wykonanej zgodnie z zaleceniami WUOZ – skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w całej kubaturze kościoła.