Kołatek

Kołatek domowy (Anobium punctatum) to jeden z najgroźniejszych szkodników drewna w Polsce. Kołatek domowy to chrząszcz z rodziny kołatkowatych (Anobiidae). Rodzina kołatkowatych obejmuje małe chrząszcze o ciele wydłużonym walcowatym lub krótkim i owalnym. Występuje w Europie, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Afryce Południowej.

Kornik w domu - kołatek w domu

Zauważone w domach przez właścicieli robaki w drewnie często opisywane jako korniki domu lub korniki w drewnie budzą zaniepokojenie z uwagi na powszechną opinię o zniszczeniach do których doprowadzają drewno. W efekcie właściciel domu chcąc usunąć korniki z domu poszukuje specjalistów lub odpowiedniej metody na zwalczanie korników.

Kornik w domu zdjęcie
kornik owad

Kołatek domowy

W praktyce jednak korniki w domu nie żerują, korniki żerują w krzewach i drzewach w lasach wpływając istotnie na ekosystem leśny, a rzekome korniki w domu okazują się być kołatkami. Przy czym najpospolitszym wśród kołatków jest właśnie kołatek domowy. Nadto, kołatek domowy jest najczęściej spotykanym szkodnikiem drewna w domu, zaraz po spuszczelu pospolitym.

Kołatek zdjęcia
kołatek owad

Kołatek owad

Kołatek domowy w dorosłej postaci jest chrząszczem o walcowatym ciele. Samica kołatka jest większa od samca i ma krótsze czułki. Głowa kołatka jest skryta pod przedpleczem wraz z nitkowatymi czułkami. Kołatek może mieć barwę brunatną lub brązową. Kołatek owad jest niewielkim chrząszczem który osiąga długość 2-5 mm. Kołatek owad żyje zazwyczaj od 14 do 30 dni.

Kołatek domowy rozwój

Kołatki rozmnażają się głównie od maja do września. Samica kołatka składa zazwyczaj od 30 do 60 jaj (maksymalnie 150 jaj), zazwyczaj w szparach, pęknięciach, rysach lub zadziorach na drewnie. Czas trwania wylęgu larw kołatka zależy od temperatury i wilgotności ale zazwyczaj wynosi od 15 do 30 dni. Larwy po wylęgu wgryzają się w drewno rozpoczynając tym samym proces degradacji drewna.

Kołatek larwa

Kołatek larwa osiąga długość do 4mm. Larwy kołatka żerują zarówno w części bielastej drewna jak i – zależności od gatunku drewna - w twardzielu. Kołatek larwa ma cykl rozwojowy trwający przeważnie w okresie od 1 do 4 lat, chociaż może trwać on również od 2 do 8 lat. Po wykluciu się larwy kołatka domowego drążą kanały w drewnie, całe zasypane mączką drzewną i kałem. Kołatek larwa przechodzi w stadium poczwarki w którym trwa przez okres od 2 do 6 tygodni. Larwa kołatka ma biało-kremową barwę, walcowate ciało i drąży kanały w drewnie o szerokości od 1 do 3mm, które wypełnione są mączką drzewną i odchodami szkodnika.


Kołatek domowy zdjęcia
kołatek larwa

Kołatek domowy – rodzaj drewna

Kołatek atakuje każdy rodzaj drewna chociaż preferuje drewno liściaste. Kołatek chętnie zasiedla drewno lekko zwilgocone. W odróżnieniu od spuszczela, kołatek domowy woli także nieco niższe temperatury i dlatego rzadko możemy go spotkać w na poddaszach i w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem, jest tam dla niego zbyt sucho. Kolatek lubi pomieszczenia piwniczne i gospodarcze - nieogrzewane oraz opuszczone lub niedogrzane pomieszczenia mieszkalne o podwyższonej wilgotności powietrza. Obydwa gatunku z uwagi na odmienne upodobania rzadko występują równocześnie w tym samym materiale, jednak żerowanie w tym samym obiekcie w różnych elementach drewnianych zdarza się często. Kołatek żeruje w drewnie mającym od kilkunastu do kilkuset lat (nawet 500 lat). Jest najczęściej spotykanym szkodnikiem drewna w kościołach i skansenach.

Kołatek domowy atakuje elementy konstrukcyjne więźby dachowej, odeskowanie, belki stropowe, schody, meble i przedmioty drewniane oraz ściany drewniane w obiektach drewnianych lub obiektów z bala.

Kołatki przedmioty drewniane atakują od tylnej strony, a nie od czołowej, często pokrytej przez polichromię lub lakier. Żerowanie odbywa się wewnątrz elementu i dopiero powstające na powierzchni okrągłe otwory wylotowe, a także pojawiająca się mączka drzewna, świadczą o zaatakowaniu drewna przez kołatka.

Kołatek
chrząszcz

Kołatek Domowy Zwalczanie

Obecność kołatka zauważmy po małych okrągłych otworach, pojawiającej się mączce drzewnej oraz charakterystycznych odgłosach kołatania. Kołatek domowy jest szczególnie niebezpieczny dla mebli, rzeźb i galanterii drewnianej, ale potrafi także kompletnie zniszczyć elementy konstrukcyjne więźby dachowej. Gatunek ten zasiedla drewno przez wiele pokoleń aż do zupełnego zniszczenia materiału.

W odpowiedzi na nurtujące pytanie: kołatek domowy jak się pozbyć wskazać należy, że w zależności od miejsca żerowania, rodzaju i wielkości obiektu w którym znajduje się szkodnik, rodzaju materiału drewnianego oraz dostępu do drewna - specjaliści Drevpol dokonują się na podstawie analizy wyboru najlepszej metody na zwalczanie tego niezwykle groźnego szkodnika drewna.

Fumigacja domu
gazowanie dachu/poddasza

Generalnie przyjmuje się że istnieją dwie główne metody na zwalczanie kołatka domowego, pierwsza to fumigacja (gazowanie) a druga to metoda polegająca na zastosowaniu preparatów (w tym preparatu xilix gel).

Metoda fumigacji w celu zwalczania kołatka domowego ma zastosowanie głównie do obiektów o większych kubaturach takich jak domy murowane i drewniane, dachy, budynki, kościoły, dwory, budynki użyteczności publicznej itd.

Fumigację wykonywaną w celu zwalczania kołatka domowego można zastosować do różnego rodzaju drewna – liściastego, iglastego, starego i nowego. Fumigacja jako metoda na zwalczanie kołatka domowego skutecznie likwiduje każdą postać rozwojową szkodnika od jaj przez larwy, poczwarki i dorosłe owady kołatka domowego.

Zwalczanie kołatka metodą fumigacji obejmuje uszczelnienie budynku (lub części obiektu) odpowiednią folią gazoszczelną wewnątrz i na zewnątrz budynku, precyzyjne przygotowanie parametrów do zagazowania, zagazowanie odpowiednią dawką gazu a następnie dal obiektów o dużych kubaturach przeprowadzenie kontrolnych elektrochemicznych pomiarów stężenia gazu na obiekcie i odpowiednie dogazowanie obiektu. W końcowej fazie następuje odwietrzenie, w tym zdjęcie folii, kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie.

Fumigacja (gazowanie) kościoła o budowie szachulcowej
fumigacja całego budynku

Zwalczanie kołatka domowego czasami może odbywać się bez uszczelniania budynku gazoszczelną folia ale wówczas firma DREVPOL przeprowadza wielokrotne kontrolne pomiary stężenia gazu – są to setki lub nawet tysiące pomiarów - i dogazowania danego budynku w celu skutecznego zwalczania kołatka.

Fumigacja w celu zwalczania kołatka domowego w zależności od obiektu i jego budowy, zakresy porażenia drewna i dostępności drewna trwa przeważnie od 7 do 21 dni.

Zwalczanie kołatka domowego metodą fumigacji jest szczególnie często stosowane w przypadku wyposażenia (ławki, ambony, ołtarze, klęczniki, schody na chór, podłoga chóru, organy, obrazy) kościołów murowanych i drewnianych znajdującego się w części dolnej kościołów i pokrytego powłokami typu lakier czy farba.

Zwalczanie kołatka domowego metodą fumigacji wiąże się z koniecznością wyłączenia budynku z użytkowania na czas trwania fumigacji. Fumigacja jest zabiegiem bezpiecznym dla otoczenia gdyż gaz fosforowodór PH3 rozpada się w kontakcie z powietrzem gwałtownie i całkowicie stąd praktycznie nie ma potrzeby wyznaczania strefy bezpieczeństwa wokół obiektu.

Fumigację dzięki Technologii DREVPOL można stosować dla większości obiektów przez cały rok.

Xilix Gel
impregnacja więźby dachowej

Metodę Xilix Gel możemy stosować jako sposób na zwalczanie kołatka domowego lub sposób na impregnację drewna w celu zabezpieczenia drewna przed ewentualnym atakiem szkodników drewna.

Preparat xilix gel służy do zwalczania kołatka domowego zarówno w dużych obiektach jak np. domy, budynki gospodarcze, kościoły, hale produkcyjne itd. jak i w przypadku niewielkich ilości drewna (belki ozdobne, widoczne słupy podporowe i krokwie pozostawione na zabudowanych poddaszach, itp.) w mieszkaniach lub innych budynkach.

Stosowanie preparatów w celu zwalczania kołatka domowego jest metodą mającą zastosowanie do każdego rodzaju drewna liściastego, iglastego jak i w każdym wieku – drewna nowego i starego, drewna zabytkowego.

Zwalczanie kołatka domowego preparatami takimi jak xilix gel czy xirein obejmuje standardowo przygotowanie drewna w tym jego czyszczenie oraz szlifowanie gdy mamy warstwy drewna zniszczone przez kołatka a następnie aplikację preparatu xilix gel lub xirein, którą przeprowadza się poprzez natryskiwanie i/lub przez nawierty oraz wpuszczanie preparatu do środka drewna bądź przez malowanie pędzlem.

W przypadku zastosowania preparatu xilix gel na zwalczanie kołatka domowego najczęściej stosuje się agregaty z elektronicznymi nastawami do wykonywania natryskiwania gdyż preparat xilix gel bardzo dobrze wnika w drewno (nawet na głębokość 12 cm - 18 cm) pod warunkiem wykonywania zabiegu przez specjalistów z bardzo dużym doświadczeniem oraz posiadając profesjonalny sprzęt do impregnacji.

Stosowanie preparatu xilix gel w celu likwidacji kołatka domowego czy innych szkodników drewna wymaga aplikacji dwóch lub większej ilości warstw preparatu zależnie od rodzaju drewna, zakresu porażenia drewna, warunków panujących w obiekcie w odpowiednich odstępach czasowych między aplikacjami.

Zwalczanie kołatka domowego metodą xilix gel
impregnacja owadobójcza więźby dachowej

W przytłaczającej większości przypadków zwalczanie kołatka domowego przy użyciu preparatów nie wiąże się z konieczności wyłączenia obiektu z użytkowania (tak jak to zawsze ma miejsce przy fumigacji). W przypadku gdy prace są prowadzone na poddaszu czy strychu użytkownicy mogą przebywać na niższych poziomach w obiekcie. W tej części budynku w której aplikuje się preparat na drewno należy zastosować okres karencji odpowiedni do warunków.

Stosowanie w celu zwalczania kołatka domowego preparatu xilix gel czy xirein jest możliwe przez cały rok.

Metoda iniekcji ciśnieniowej jako sposób na zwalczanie kołatka domowego jest obecnie zdecydowanie rzadziej stosowana gdy z została wyparta przez metodę xilix gel.

Do zwalczania kołatka domowego w cennych obiektach zabytkowych o niedużych rozmiarach, gdzie niezwykle istotne jest zachowanie parametrów stałej wilgotności lub gazu azotu zastosowanie ma nowoczesna technologia Veloxy.

Metody tzw. „domowe” nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w zwalczaniu kołatka domowego.

Kołatek domowy - zniszczenia drewna

Kołatek domowy - odpowiedzi na często zadawane pytania:

Jaki preparat jest najskuteczniejszy w zwalczaniu kołatka domowego?

Do zwalczania kołatka domowego zalecamy zastosowanie preparatu xilix gel, uznajemy go za najskuteczniejszy pod warunkiem przeprowadzenia zabiegu przez profesjonalistów przy użyciu profesjonalnego sprzętu i narzędzi.

Czy kołatek domowy może przenieść się z przywiezionej szafy na inne drewno w domu?

Tak kołatek może przenieść się na inne elementy drewniane w domu jeśli zostanie przywieziony do domu razem z szafą.

Ile fumigacji trzeba wykonać w celu skutecznego zwalczania kołatka domowego?

Dla skuteczne zwalczania kołatka domowego wystarczy jeden zabieg fumigacji.

Czy zwalczanie kołatka domowego przez fumigację na poddaszu oznacza, że trzeba wyprowadzić się z całego domu?

Zwalczanie kołatka domowego metodą fumigacji dachu/poddasza domu oznacza konieczność wyprowadzki z całego domu.

Czy kołatek domowy żeruje tylko w drewnie liściastym?

Kołatek domowy najczęściej żeruje w drewnie liściastym ale można – choć znacznie rzadziej – spotkać kołatka także w drewnie iglastym.

Czy fumigacja domu skutecznie zwalczy jaja poskładane przez kołatka domowego w drewnie zabudowanym płytami k-g?

Fumigacja więźby dachowej skutecznie zwalczy kołatka domowego w każdej jego postaci w tym zlikwidowane zostaną jaja kołatka jednak by skutecznie zaaplikować gaz na drewno za płytami k-g niezbędne będzie wywiercenie małych otworów by zaaplikować gaz.

Ile czasu trwa impregnacja kilkunastu belek w mieszkaniu w celu zwalczania kołatka domowego?

Zabieg zwalczania kołatka domowego w zazwyczaj trwa kilka dni, dużą ilość czasu zajmuje przygotowanie mieszkania do zabiegu oraz szlifowanie drewna jeśli jest pokryte powłokami.

Czy trzeba zeszlifować lakier z belki ozdobnej żeby zwalczyć kołatka domowego preparatem?

Tak, powłoki typu lakier trzeba zeszlifować gdyż uniemożliwiają one wniknięcie preparatu w drewno i i skuteczne zwalczanie kołatka domowego.

Czy skrobanie w drewnianym słupie podporowym zawsze oznacza że jest tam kołatek domowy?

Skrobanie w drewnie zazwyczaj oznacza obecność szkodników drewna, pewność że mamy do czynienie z kołatkiem domowym uzyskujemy gdy pojawią się otwory w drewnie i wysypująca się mączka.

Kołatek domowy zwalczanie – opinie:

Po zakupie domu 100 letniego przystąpiłam do remontu i okazało się że mam kołatka domowego w drewnie. W poszukiwaniu metod na zwalczanie kołatka domowego znalazłam stronę DREVPOL na której uzyskałam wiele niezbędnych informacji. Zwróciłam się do DREVPOL o zidentyfikowanie kołatka i wskazanie metody likwidacji. Po analizie uzyskałam informację że mogę zdecydować się na impregnację owadobójczą lub fumigację. Wybrałam fumigację. DREVPOL zabieg wykonał profesjonalnie, terminowo i skutecznie. Jestem bardzo zadowolona z obsługi, wyczerpujących porad i samego wykonania fumigacji.

Kamila Gdynia okolice

W nowym domu zainstalowałem sobie stare drewniane belki ozdobne. Miały być zdezynfekowane od szkodników drewna a nie były. Jak pojawiły się malutkie okrągłe otworki w dużej ilości i zaczęła się sypać mączka w Internecie zidentyfikowałem to jako objawy kołatka domowego. Zwróciłem się do DREVPOL o wykonanie zabiegu w celu zwalczania kołatka domowego i jestem bardzo zadowolony. Firma przygotowała starannie wnętrze piętra w domu przed zabiegiem i dokładnie zeszlifowała drewno a potem zaaplikowali preparat.

Tymoteusz Kędzierzyn Koźle

Polecam firmę DREVPOL do zwalczania kołatka domowego. W zakupionym domu drewnianym z lat 60-tych przeprowadzałem remontom i rozbudowę. Drewno wspaniałe - jakiego teraz nie ma - ale zaatakowane przez robaki w drewnie. Zwróciłem się do DREVPOL o analizę i okazało się że to kołatek domowy i w celu jego likwidacji zalecono fumigację całego domu. Po weryfikacji firmy powierzyłem im dom. DREVPOL imponuje stylem pracy jak starzy dobrzy fachowcy są uprzejmi, punktualni, staranni i skuteczni. Znakomita decyzja że im powierzyłem dom.

Krzysztof Bydgoszcz okolice

Mam nowoczesną „stodołę” w awangardowej architekturze z pozostawionym oryginalnym drewnem które nie trzeba postarzać i daje klimat. Wykonawca domu nie sprawdził drewna pod kątem szkodników i okazało się że są obecne kołatki domowe i spuszczele. Chcąc mieć pewność że drewnem którego jest bardzo dużo i o bardzo grubych przekrojach zajmą się fachowcy sam zająłem się wyszukaniem firmy do zwalczania tego kołatka domowego i spuszczela. W efekcie wielu rozmów wybrałem DREVPOL co nie było zbyt trudne z uwagi na imponującą wiedzę i ogromne doświadczenie właściciela firmy. W bardzo przystępny sposób i bardzo dokładnie wszystko zastało mi wyjaśnione w szczegółach. Sam zabieg fumigacji domu trwał 14 dni, wykonywano pomiary elektroniczne gazu (czego oczekiwałem w zamówieniu) i aplikowano dodatkowe ilości gazu. Znakomita spokojna współpraca i pewne wykonanie.

Daniel Mielno okolice

W mojej opinii DREVPOL jest godny polecenia. W moim domu wykonano zabieg impregnacji drewna preparatem xilix gel. Panowie z DREVPOL wykonali na moje zlecenie analizę potwierdzając że mam szkodnika drewna – kołatka domowego i jako sposób na zwalczanie kołatka domowego wskazali impregnację xilix gelem z uwagi na to że mam salon kosmetyczny i sklepy na parterze domu i nie mogłem wyłączyć całego domu z użytkowania. Wykonanie prac oceniam bardzo bardzo wysoko bo dzisiaj rzadkością jest taka staranność, punktualność i kultura osobista. To wielka zaleta DREVPOL.

Maksym Wrocław

W moim domu na więźbie dachowej odkryłem że mam dwa szkodniki spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego. Odkryłem otwory i maczkę i larwy a zdjęcia wysłałem mailem do Drevpolu do analizy. W wyniku analizy potwierdzono że mam te szkodniki i zalecono przeprowadzenie fumigacji całego domu bo ma budowę szachulcową. Całe to zwalczanie kołatka i spuszczela trwało 10 dni. Dom zapakowano w folię, zagazowano, potem odwietrzono i ozonowano. Padł mi programator w pralce uprzedzano mnie z Drevpol żebym wyniósł pralkę ale zaryzykowałem trudno. Wszystkie prace zrobiono w terminie i fachowo. Polecam firme Drevpol.

Arek Pobierowo okolice

Polecamy firmę Drevpol bo to solidni fachowcy z doświadczeniem którzy na zwalczyli szkodniki drewna w domu. Odziedziczyliśmy dom po babci w którym były szkodniki drewna. Od Drevpol uzyskaliśmy nie tylko fachowe porady co do sposobu zwalczania kołatka domowego którego otrzymaliśmy z domem ale także porady odnośnie drewna w domu co skutkowało nie popełnieniem przez nas poważnych błędów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Paulina i Damian Ostrów Mazowiecka okolice