SZKODNIKI DREWNA

Drewno towarzyszące człowiekowi od wieków jako materiał budowlany, surowiec do wyrobu mebli czy materiał dekoracyjny jest też jednocześnie miejscem schronienia i żerowania wielu szkodników.

Szkodniki te popularnie określane jako KORNIKI (szkodniki drzew w lasach żerujące pod korą, które nie atakują drewna przetworzonego) są w rzeczywistości owadami – szkodnikami drewna przetworzonego, które określa się profesjonalnie jako SZKODNIKI DREWNA, TECHNICZNE SZKODNIKI DREWNA, DREWNOJADY albo KSYLOFAGI (z greckiego ksylon-drewno, phagein-pożerać).

Powodują one bardzo rozległe uszkodzenia w domach wewnątrz drewnianych konstrukcji dachowych, w słupach podporowych, podłogach drewnianych, belkach sufitowych czy drewnianych ścianach. Niszczą meble, przedmioty i galanterię drewnianą. W efekcie swojego żerowania mogą doprowadzić do utraty przez drewno konstrukcyjne praktycznie wszystkich właściwości używkowych, a całe wnętrze mebli i przedmiotów drewnianych do konsystencji proszku. Często są niewidoczne w pierwszym okresie niszczenia drewna i dopiero stwierdzenie podczas technicznego przeglądu dachu, podłóg, schodów czy belek sufitowych, bądź też przedmiotów lub mebli, licznych owalnych otworów i wysypującego się z nich żółtawego pyłu (mączka drzewna) w praktyce potwierdza zaatakowanie drewna przez szkodniki i konieczność pomocy ze strony specjalistów. Podstawowe metody wykorzystywane do zwalczania szkodników drewna to fumigacja, gazowanie (dachu, domu, budynku, itd.) a dodatkowe to iniekcja ciśnieniowa oraz Veloxy

Aby ułatwić sobie rozpoznanie gatunku szkodnika, który żeruje w naszych domach (często jest to kilka gatunków), dokonano podziału na grupy ze względu na rodzaje środowisk  preferowanych przez poszczególne owady.

I – Drewno suche i ciepłe.

II – Drewno zawilgocone i często zainfekowane grzybami.

III – Drewno wbudowane nieokorowane.

IV – Drewno w lesie i tartakach.

V – Drewno wykorzystywane jako kryjówki.

VI – Drewno wykorzystywane jako żródło celulozy używanej do budowania gniazd owadów.

Podstawowe znaczenie mają tutaj dwie pierwsze grupy, gdyż pozostałe niosą ze sobą w skali ogólnej minimalne zagrożenie dla pogorszenia technicznych właściwości drewna.

Do najpopularniejszych szkodników należą odpowiednio:

GRUPA I – Owady żerujące w suchym ciepłym drewnie.

 

SPUSZCZEL POSPOLITY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Hylotrupes%20bajulus.jpg
© Lech Borowiec

W naszej szerokości geograficznej  najpopularniejszym drewnem wykorzystywanym w budownictwie jest sosna oraz inne gatunki iglaste. Są one jednocześnie ulubionym pokarmem spuszczela przez co jest on jednym z najgroźniejszych szkodników drewna i stolarki budowlanej. Owad ten jest gatunkiem ciepłolubnym, który na ogół zasiedla nasłonecznione południowe ściany domów drewnianych oraz strychy i dachy. Żeruje w drewnie nie starszym niż 150-200 lat. Powoduje uszkodzenia głównie wewnątrz drewnianych konstrukcji dachowych, słupów podporowych i drewnianych ścian. Dorosłe owady zaczynają loty od połowy czerwca, kiedy to powietrze nagrzewa sie do optymalnej dla tych owadów temperatury  25- 30 st.C i trwają do połowy sierpnia. W pomieszczeniach mocno ogrzewanych loty godowe mogą trwać cały rok. Po akcie zapłodnienia samica składa średnio ok. 170 jaj. Stwierdzono jednak przypadki złożenia przez jedną samicę nawet 500 jaj. Z jaj tych po 9 dniach wylęgają się żarłoczne larwy, które mogą żerować w tym stadium od dwóch do kilkunastu lat w przypadku niekorzystnych warunków oraz niskiej wartości odżywczej drewna. Dorosły owad jest czarnym lub ciemnobrunatnym chrząszczem o wielkości od 7 do 25 mm. Spuszczel pospolity zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku.

KOŁATEK DOMOWY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Anobium%20punctatum.jpg

© Lech Borowiec

Żeruje praktycznie w każdym gatunku drewna, woli jednak gatunki liściaste. W odróżnieniu od spuszczela, kołatek preferuje nieco niższe temperatury i może zasiedlać drewno lekko zawilgocone. Lubi pomieszczenia piwniczne i gospodarcze - nieogrzewane oraz opuszczone lub niedogrzane pomieszczenia mieszkalne o podwyższonej wilgotności powietrza. Atakuje drewno w wieku od kilku do kilkuset lat (nawet 500 lat) i jest szczególnie niebezpieczny dla mebli, rzeźb i galanterii drewnianej. Kołatek domowy jest jednym z najczęściej spotykanych szkodników występujących w drewnianych kościołach i skansenach. Kołatki atakują przedmioty od tylnej strony, a nie od czołowej, często pokrytej przez polichromię lub lakier. Samica kołatka składa od 30 do 60 jaj w szparach lub pęknięciach drewna. Cykl rozwojowy trwa przeważnie od 3 do 7 lat. Larwy po wykluciu drążą w drewnie głębokie kanały. Żerowanie odbywa się wewnątrz elementu i dopiero powstające na powierzchni okrągłe otwory wylotowe o średnicy 0,7 – 2,2 mm, a także pojawiająca się mączka drzewna, świadczą o zaatakowaniu drewna przez kołatka, który może doprowadzić całe wnętrze przedmiotu do konsystencji proszku. Kołatek jest brązowym chrząszczem, który osiąga 2-4 mm długości. Gatunek ten zasiedla drewno przez wiele pokoleń aż do zupełnego zniszczenia materiału. Kołatek domowy zwalczanie: głównie przy znacznym porażeniu fumigacja domu, dachu, budynku, a także iniekcja ciśnieniowa, Veloxy.

MIAZGOWCE

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Lyctus%20pubescens.jpg

© Lech Borowiec 

Wśród zaobserwowanych ok. 60 gatunków miazgowców, najczęściej spotykanym jest Brunatny, Omszony i Parkietowiec. Owady te bardzo podobne do korników osiągają długość ciała od 2 do 5 mm i żerują głównie w bielu drewna pozyskiwanego z gatunków liściastych. Niszczą meble, parkiety, boazerie i ramy obrazów. Samica składa nawet 200 jaj, z których wylęgają się żarłoczne larwy odżywiające się skrobią i proteinami zawartymi w komórkach drewna liściastego. Czas rozwoju to ok. 3 miesiące, ale przy mniej sprzyjających warunkach może trwać nawet rok. Miazgowce potrafią żerować w jednym środowisku, aż do całkowitego zniszczenia drewna. Miazgowce zwalczanie: głównie iniekcja ciśnieniowa, Veloxy oraz przy znacznym porażeniu fumigacja, gazowanie domu, budynku.

WYSCHLIK GRZEBYKOROŻNY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Ptilinus%20pectinicornis.jpg
© Lech Borowiec 

Bytuje w suchym drewnie gatunków liściastych - głównie olcha, dąb, buk. W domach atakuje meble, rzeźby, sprzęty gospodarskie i galanterię drewnianą. Prowadzi dzienny tryb życia i można go zaobserwować na powierzchni drewna podczas ciepłych miesięcy letnich. Samice drążą nowe korytarze do głębokości 5-15mm lub wykorzystują stare żerowiska, pogłębiając je jedynie i składają od jednego do kilku jajek, następnie blokują swoim ciałem otwór wejściowy i umierają. Z kolei wyrośnięte larwy drążą w drewnie chodniki o okrągłym przekroju o średnicy ok 2 mm i nieregularnym kształcie oraz pozostawiają mieszankę mączki drzewnej i odchodów, która jest silniej ubita niż ma to miejsce w przypadku kołatka domowego. Dorosły owad to brązowy chrząszcz osiągający 3 - 5 mm długości ciała. Rozwój jednego pokolenia tych szkodników drewna trwa kilka lat, przy czym nie krócej niż 2 lata. Wyschlik Grzebykorożny zwalczanie: głównie iniekcja ciśnieniowa, Veloxy oraz przy znacznym porażeniu fumigacja, gazowanie domu, budynku.

GRUPA II – Owady żerujące w drewnie wilgotnym i zaatakowanym przez grzyby.

TYKOTEK PSTRY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Xestobium%20rufovillosum.jpg
© Lech Borowiec

Żeruje głównie w drewnie drzew liściastych, ale zasiedla także drewno iglaste. Atakuje często zawilgocone i nadpsute przez grzyby drewniane podwaliny, ale także ściany oraz w mniejszym zakresie więźbę dachową. Jest jednym z nielicznych gatunków, którego larwy po pewnym czasie stają się odporne na spadek wilgotności i mogą żerować w drewnie, które z powodu osuszenia już nie daje możliwości rozwoju grzybom. Samica składa na powierzchni drewna od 3 do 4 jaj. W trakcie swojego życia może złożyć do 60 jaj. Cykl rozwoju owadów zamyka się zwykle w czasie jednego roku, ale podczas panowania gorszych warunków może trwać nawet 3-10 lat. Tykotek osiąga wymiary 8 - 9 mm. Tykotek pstry zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku

KOŁATEK UPARTY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Anobium%20pertinax.jpg
© Lech Borowiec

Żeruje w drewnie zawilgoconym oraz zagrzybionym i nie atakuje drewna o wilgotności poniżej 20%. Najczęściej spotykany jest w dolnych częściach budynków - podłogi, legary, elementy drewniane znajdujące się w piwnicach. Roi się od końca kwietnia do czerwca. Samica składa jaja w szparach, pęknięciach zawilgoconego drewna lub na starych żerowiskach. Dorosły osobnik osiąga 5-9 mm długości ciała. Kołatek uparty zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie domu, budynku.

KROKWIOWIEC PIŁKOROŻNY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Priobium%20carpini.jpg
 © Lech Borowiec

Spotykany na terenie całego kraju. Roi się w lipcu i na początku sierpnia. Atakuje zawilgocone drewno konstrukcyjne - porażone rozkładem brunatnym (grzyby domowe) - zarówno iglaste jak i liściaste, lecz w odróżnieniu od kołatka upartego częściej występuje w wyższych partiach budynków, więźbie dachowej, sufitach. Krokwiowiec to ciemnobrunatny chrząszcz osiągający 3-5 mm długości. Krokwiowiec piłkorożny zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku.

ZMORSZNIK CZERWONY


© Lech Borowiec

Atakuje w zasadzie wyłącznie iglaste gatunki drewna i preferuje stanowiska zacienione. Pojawia się w drewnie podwalin i legarów domów drewnianych lub miejscach stałych zacieków na zewnętrznych ścianach budynków. Lubi drewno wilgotne i zagrzybione. Spotyka się go również w drewnianych słupach ogrodzeniowych i palach mostowych. Cykl rozwojowy trwa od 1 roku do 3 lat. Osobnik dorosły osiąga długość 10 - 21 mm. Krokwiowiec piłkorożny zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie domu, dachu, budynku.

TRZEŃ KOROWY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Cossonus%20parallelepipedus.jpg

 © Lech Borowiec

Jest rozpowszechniony w Europie. Rozwija się głównie w drewnie drzew liściastych - buk, wiąz, topola, dąb. Żeruje w części drewna zwanej bielem. W przypadku silnego porażenia drewna przez tego szkodnika może dojść do tego, że pozostaje tylko cienka zewnętrzna ścianka, a drewno wewnątrz ulega całkowitemu zniszczeniu. Owad dorosły osiąga wielkość 4,5 - 5,5 mm. Trzeń korowy zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku, iniekcja ciśnieniowa.

Z uwagi na zapotrzebowanie na rzetelną i fachową informację na temat skutecznego zwalczania szkodników drewna, spuszczela, kołatka, korników - świadczymy Darmowe Telefoniczne Porady w zakresie wyboru metody zwalczania i ogólnych informacji na temat zwalczania szkodników drewna niszczących domy, dachy, budynki.

KONTAKT:


tel.: (+48) 606 888 889
e-mail:
biuro@drevpol.eu
Wkrótce znajdziecie Nas również na