Fumigacja domu w okolicach Lublina – czerwiec 2017r.

W kilkuletnim domu z bala właściciel stwierdził obecność korników w ścianach zewnętrznych domu oraz drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej. Analiza na miejscu potwierdziła żerowanie w drewnie przez szkodniki drewna. Zalecono wykonanie fumigacji domu jako najskuteczniejszej metody na zwalczanie szkodników drewna.

Zabieg trwała 10 dni. Dom został w całości zapakowany w folię gazoszczelną i zagazowany fosforowodorem PH3. Następnie obiektu odwietrzono, skontrolowano miernikami i wyozonoano. Zabieg skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego na obiekcie.

Szkodniki drewna zwalczanie metodą gazowania w obiekcie drewnianym w Ciechanowcu – maj 2017r.

Właściciel obiektu stwierdził obecność szkodników drewna ze wskazaniem na kołatka domowego. W wyniku działania szkodnika rozwijał się proces degradacji drewna.

W wyniku przeprowadzonej analizy obiektu technicy Drevpol potwierdzili obecność szkodników drewna i zalecili wykonanie fumigacji inaczej gazowania całego obiektu. Przed wykonaniem zabiegu fumigacji wykonano pełne uszczelnienie tj. obiekt został zapakowany w filię gazoszczelną w całości. Do fumigacji użyto fosforowodoru PH3 zabieg. Fumigacja zakończyła się powodzeniem, wszystkie szkodniki drewna zlikwidowano.

Fumigacja więźby dachowej dworku w okolicach Szczecina – maj 2017r.

Właściciel dworku zaniepokojony tym, że ma korniki w drewnie które aktywnie niszczą drewno (zauważono otwory w drewnie konstrukcyjnym, mączkę drzewną i larwy kornika oraz dorosłe korniki), zgłosił się do DREVPOL w celu wykonania zabiegu na zwalczanie korników.

Analiza DREVPOL potwierdziła obecność szkodników drewna. Zalecono z uwagi na zakres porażenia, rodzaj obiektu oraz częściową dostępność drewna wykonanie fumigacji dworku. Zabieg trwał 12 dni, wymagał opuszczenia obiektu przez domowników, uszczelniania, zagazowania, kontrolnych pomiarów a potem odwietrzenia kontrolnych pomiarów końcowych oraz odwietrzenia i ozonowania.

Fumigacja dachu/poddasza domu w Ostrołęce – wrzesień 2016r.

Na skutek aktywnej działalności spuszczela pospolitego porażona została więźba dachowa oraz elementy drewniane na zewnątrz domu. Technicy DREVPOL w trakcie analizy zalecili wykonanie fumigacji więźby dachowej domu oraz całego drewna na zewnętrza domu jako najskuteczniejszą metod a na zwalczanie spuszczela pospolitego. Zabieg wykonano uprzednio uszczelniając dom, Po okresie karencji dom odwietrzono, sprawdzono pod kątem obecności gazu wykonując kontrolne pomiary stężenia gazu oraz wykonano ozonowanie. Zabieg trwał 9 dni i skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu w okolicach Łomży – sierpień 2016r.

Właściciel obiektu zaniepokojony otworami w drewnie stwierdził że ma korniki w drewnie. Korniki zaatakowały ściany zewnętrzne i wewnętrzne domu. Domowe sposoby na korniki nie przyniosły efektów. Właściciel zwrócił się do DREVPOL o doradztwo w zakresie metody na zwalczanie korników w drewnie i zabezpieczenie drewna. Po analizie DREVPOL stwierdzono żerowanie spuszczela pospolitego w drewnie. Zalecono wykonanie fumigacji całego domu oraz impregnację drewna na zewnątrz. Zabieg fumigacji trwał 12 dni a po zabiegu wykonano impregnację ścian i elementów na zewnątrz domu.

Fumigacja dachu/poddasza domu w okolicach Leszna – lipiec 2016r.

Właściciel odkrył otwory w drewnie i słyszała skrobanie. Stwierdził że ma korniki w domu. Wyszukał informacje w Internecie na temat jak zwalczyć korniki i zlecił DREVPOL przegląd drewna pod kątem. Analiza przeprowadzona na miejscu potwierdziła że są szkodniki drewna w domu, a konkretnie spuszczel pospolity w więźbie dachowej i belkach ozdobnych.

Technicy DREVPOL zalecili wykonanie fumigacji domu. Dom został uszczelniony gazoszczelną folią i zagazowany. PO okresie gazowania dom odwietrzono i wyozonowano. Korniki – szkodniki drewna zostały zlikwidowane. Zabieg trwał 11 dni.

Fumigacja więźby dachowej domu w okolicach Grudziądza – czerwiec 2016r.

Zgłoszenie analizy pod kątem doboru metody na zwalczanie korników oraz potwierdzenia czy są korniki w domu w tym więźbie dachowej właściciel domu potwierdził gdyż zauważył wysypującą się mączkę drzewną i otwory w drewnie. Dodatkowo korniki w domu stwierdzono gdyż właściciel stwierdził że pojawił się kornik owad na krokwiach.

W trakcie analizy technicy DREVPOL znaleźli ślady żerowania spuszczela pospolitego i dodatkowo na krokwiach znalazł się spuszczel larwa i spuszczel owad. Z uwagi na zabudowę drewna zalecono wykonanie fumigacji. Zabieg został przeprowadzony niezwłocznie, trwał 10 dni. Dach domu i środek zostały uszczelnione i zgazowane fosforowodorem PH3. Na koniec dom odwietrzono i wyozonowano.