Fumigacja szkoły zwalczanie spuszczel pospolitego w miejscowości Rozgart oraz impregnacja drewna – maj 2022r.

Z uwagi na zgłoszenie porażenia drewna przez spuszczela pospolitego więźby dachowej budynku szkoły technicy DREVPOL wykonali analizę potwierdzającą żerowanie spuszczela pospolitego w więźbie dachowej budynku.

W celu zwalczania spuszczela pospolitego zalecono wykonanie fumigacji. Metoda została zaaprobowana przez zarząd i zabieg został wykonany – kolejno wykonano uszczelnienie, zagazowanie, oznakowanie, a potem odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe i ozonowanie – w okresie 11 dni. Po zakończonym zabiegu fumigacji dodatkowo wykonano impregnację więźby dachowej preparatem xilix gel.

W efekcie wykonanej fumigacji budynku zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego.