Co to jest fumigacja kościoła?

Fumigacja inaczej gazowanie kościoła to podstawowy sposób na skuteczne zwalczanie szkodników drewna w kościołach i obiektach sakralnych. Przy zastosowaniu tej metody w celu likwidacji szkodników takich jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy stosuje się po uprzednim właściwym przygotowaniu kościoła silnie toksyczny gaz reaktywny fosforowodór PH3. Gaz ten dostępny jest w postaci użytkowej tabletek lub pigułek uwalniających fosfinę w wyniku reakcji chemicznej z fosforku glinu lub fosforku magnezu i z uwagi na silnie toksyczne działanie fosforowodoru zabiegi fumigacji kościołów przeprowadzać mogą jedynie wykwalifikowani specjaliści z wymaganymi uprawnieniami.

Dodatkowo ze względu na dużą kubaturę, specyficzne kształty oraz wewnętrzne powłoki malarskie, szlagmetalu, złocenia, srebrzenia etc. ważne jest, aby zabieg gazowania kościoła był wykonywany przez doświadczonych fachowców mających, tak jak Drevpol ogromne doświadczenie w fumigacji wielu różnorodnych kościołów i obiektów o bardzo dużych kubaturach, gwarantujące nie tylko skuteczne ale i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu dla ludzi i obiektu, w tym dla w/w powłok.

Korniki, spuszczel pospolity, kołatek domowy i inne szkodniki drewna w kościele

Drewno z którego budowane są całe kościoły drewniane, konstrukcja więźby dachowej w kościołach zbudowanych z kamienia, cegły i innych materiałów, schody, ołtarze, ławki, ambony itd. często porażone jest przez szkodniki, które zwykle określa się jako korniki. W rzeczywistości popularne korniki (czyli szkodniki drzew w lasach) to najczęściej występujący w kościołach kołatek domowy lub spuszczel pospolity czyli tzw. szkodniki drewna lub drewnojady.

Rodzaje drewna poddawane fumigacji

Fumigacja ma zastosowanie do likwacji szkodników drewna żerujących zarówno w drewnie liściastym jak i drewnie iglastym. Skutecznie gazuje się drewno konstrukcyjne (więźba dachowa) jak i ozdobne (boazerie), drewno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, poszczególne elementy drewniane (ławki, ołtarze, ambony) jak i całe kościoły drewniane.

Wszechstronność i skuteczność fumigacji kościoła

Fumigacja kościoła wykonana przez doświadczonych specjalistów jest zabiegiem wszechstronnym i skutecznym.

Fumigacja jest zabiegiem, który profesjonalnie wykonany w 100% likwiduje wszystkie rodzaje szkodników drewna, miazgowce, trzpienniki, spuszczela pospolitego, kołatka domowego, etc. Nadto, gazowanie jest zabiegiem skutecznym zarówno w odniesieniu do osobników dorosłych jak i larw drewnojadów oraz innych stadiów rozwojowych (jaja, nimfy, poczwarki).

Fosforowodór PH3 w trakcie fumigacji kościoła dociera we wszystkie miejsca od szczytu więźby dachowej, przez wieżę oraz wnętrze kościoła i przenika przez drewno w całym kościele, także drewno do którego nie można zastosować innych metod z uwagi na pokrycie ich powłokami np. malarskimi czy też z uwagi na ograniczoną dostępność.

Dodatkowo gazowanie nie powoduje odbarwień i nie zmienia koloru drewna. Profesjonalnie przeprowadzony zabieg nie spowoduje także zniszczenia powłok, urządzeń i przedmiotów wewnątrz kościoła.

Technologia gazowania kościoła

Każdorazowo fumigację kościoła poprzedza dokładana analiza obiektu, w trakcie której uwzględnia się takie parametry takie jak temperatura, warunki atmosferyczne, rodzaj, kubaturę i kształt obiektu, sposób i zakres uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu, prace nad zabezpieczeniem urządzeń i przedmiotów, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego, metodę aplikacji gazu i rodzaj użytego gazu.

Ostatecznie przyjęta technologia gazowania uwzględnia wymogi stosowania fosforowodoru PH3 wskazane przez producenta gazu oraz procedurę gazowania ustaloną przez Drevpol na podstawie wykonanej analizy obiektu i ogromnego doświadczenia Drevpol w wykonywaniu zabiegów fumigacji kościołów.

Ogólne zasady fumigacji kościoła

Fumigację co do zasady przeprowadza się w miesiącach ciepłych w temperaturach powyżej 12-14°C . Zabieg gazowania w zależności od przyjętej technologii gazowania trwa od 14 do 21 dni.

Każdorazowo przed wykonaniem gazowania teren wokół obiektu poddawanemu zabiegowi jest odpowiednio oznaczony. Zabieg fumigacji z uwagi na reaktywne działanie fosforowodoru jest poprzedzony odpowiednim przygotowaniem obiektu obejmującym usunięcie i zabezpieczenie wybranych przedmiotów/urządzeń które narażone są na działanie gazu reaktywnego. Następnie specjaliści Drevpol wykonują odpowiednie uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne przy użyciu gazoszczelnych folii.

Po właściwym przygotowaniu obiektu wykonywana jest aplikacja gazu z zachowaniem wymaganych zasad skuteczności i bezpieczeństwa. Sposób aplikacji gazu jest uzależniony od przyjętej technologii gazowania. Po okresie karencji wykonane zostaje odwietrzenie obiektu, a uwolniona do powietrza fosfina bardzo szybko rozkłada się. Technicy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeprowadzają końcowe pomiary stężenia gazu oraz pełne usunięcie pozostałości po gazowaniu. W części przypadków wykonywany jest też zabieg ozonowania, który wiąże ewentualne pozostałości chemiczne w obiekcie i odświeża obiekt.
Często, po wykonanym gazowaniu obiektu przeprowadzana jest profesjonalna impregnacja dostępnego materiały drewnianego.

Gazowanie kościoła nie jest jedyną metodą aby zwalczyć korniki (szkodniki drewna) w drewnie. Oprócz fumigacji kościoła stosuje się aplikację preparatu Xilix Gel oraz rzadziej iniekcję ciśnieniową lub metodę Veloxy. Każdorazowo dobranie najlepszej metody na zwalczanie szkodników drewna w kościele dokonuje się na podstawie analizy i wizji obiektu/kościoła. Profesjonalnie wykonane gazowanie kościoła jest jednak z uwagi na kubaturę obiektu i wszechstronność fumigacji podstawową i najczęściej stosowaną metodą. Jednakże zauważyć trzeba, iż częstym rozwiązaniem będącym najlepszą odpowiedzią na pytanie jak zwalczyć korniki i mieć najdłuższą gwarancję jest wybranie metody łączącej fumigację kościoła wraz z impregnacją owadobójczą środkiem Xilix Żel. Uzyskujemy wtedy oprócz likwidacji szkodników drewna zabezpieczenie drewna na przyszłość na okres minimum 10 lat.

Bezpieczne gazowanie kościoła

Fosforowodór PH3 jest gazem silnie toksycznym dlatego w trakcie zabiegu gazowania kościoła na terenie obiektu nie mogą przebywać ani ludzie ani zwierzęta, wyznaczana jest także strefa buforowa. DREVPOL przeprowadza zabieg gazowania i odwietrzania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym mierników stężenia gazu i ozonatorów dlatego profesjonalnie przeprowadzona fumigacja przez techników Drevpol jest bezpieczna dla zdrowia i otoczenia.

Ogromne doświadczenie firmy Drevpol w realizacjach zabiegów gazowania bardzo dużych obiektów takich jak kościoły, pałace, dworki, hotele oraz niezmiernie duża liczba realizacji na mniejszych obiektach takich jak domy, przekłada się na wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych przez DREVPOL zabiegów fumigacji.

Przykładowe Referencje

Stronę www.drevpol.eu/oferta_fumigacja_kosciola.html wyszukiwano po słowach

fumigacja kościoła, gazowanie kościoła, gazowanie koscioła, gazowanie kosciola, fumigacja kościołów, gazowanie kosciołów, gazowanie kościołów, gazowanie w kościele, najtaniej fumigacja kościołów, impregnacja kościoła, gazowanie korników w kościele, zagazowanie kosciola