Co to jest fumigacja kościoła?

Fumigacja inaczej gazowanie kościoła to podstawowy sposób na skuteczne zwalczanie szkodników drewna w kościołach i obiektach sakralnych. Stosując fumigację kościoła w celu likwidacji szkodników takich jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy używa się silnie toksycznego gazu fosforowodoru PH3.

Fumigację kościoła przy użyciu fosforowodoru powinni wykonywać wyłącznie specjaliści z odpowiednią wiedza na temat rozprężenia się tego gazu w obiektach o dużych kubaturach i oraz wiedzą na temat wpływu gazu na wewnętrzne powłoki malarskie, szlagmetal, złocenia, etc.. Im większe doświadczenie w przeprowadzaniu fumigacji kościołów posiada wykonawcy tym gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu jest większa.

Fumigacja (gazowanie) kościoła
fumigacja kościoła o budowie szachulcowej

Fumigacja kościoła a korniki, spuszczel pospolity, kołatek domowy

Fumigacja kościoła to w praktyce gazowanie drewna z którego budowane są całe kościoły drewniane, konstrukcja więźby dachowej w kościołach zbudowanych z kamienia, cegły i innych materiałów, schody, ołtarze, ławki, ambony, chóry itd. które często porażone jest przez szkodniki, które zwykle określa się jako korniki.

W rzeczywistości jednak popularne korniki (czyli w praktyce szkodniki drzew żerujące głównie w lasach) to najczęściej występujący w kościołach kołatek domowy lub spuszczel pospolity czyli tzw. szkodniki drewna lub drewnojady. Podsumowując fumigacja kościoła to zabieg który ma na celu zwalczanie szkodników drewna żerujących w drewnie obrobionym, a nie korników które żerują w drzewach.

Rodzaje drewna poddawane fumigacji w kościele

Fumigacja kościoła czy obiektu sakralnego ma zastosowanie do likwacji szkodników drewna żerujących zarówno w drewnie liściastym jak i drewnie iglastym. Fumigacja kościoła jest skuteczną metodą likwidacji szkodników zarówno w drewnie konstrukcyjnym (więźba dachowa) jak i ozdobnym (boazerie, figury z drewna, ramy obrazów, balkony). Fumigacja kościoła obejmuje zarówno drewno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła. Fumigacja kościoła dotyczy poszczególnych elementów drewnianych (ławki, ołtarze, ambony, klęczniki) jak i całych kościołów drewnianych lub murowanych.

Fumigacja (gazowanie) cerkwi
fumigacja cerkwi drewnianej

Fumigacja kościoła - wszechstronność

Fumigacja kościoła wykonana przez doświadczonych specjalistów jest zabiegiem wszechstronnym.

Fumigacja kościoła ma tą przewagę nad innymi metodami, że zastosowany gaz fosforowodór PH3 w trakcie fumigacji kościoła napełnia cały kościół i dociera we wszystkie miejsca od szczytu więźby dachowej, przez wieżę i wnętrze kościoła i tym samym przenika przez drewno w całym kościele. Fumigacja kościoła gwarantuje także to że gaz można zastosować do drewna które jest pokryte powłokami takim i jak farby, lakier, lakierobejca czy lazura co stanowi istotną różnice i ogromna przewagę wobec np. metody stosowania preparatów.

Gazowanie kościoła nie wymaga ingerencji w strukturę drewna na przykład poprzez nawierty, które są wykonywane przy zastosowaniu metody aplikacji preparatów.

Dodatkowo przeprowadzenie fumigacji kościoła nie powoduje odbarwień i nie zmienia koloru drewna w obiekcie. Gaz fosforowodór może wejść w reakcję z wrażliwymi powłokami, miedzią czy metalami szlachetnymi, ale profesjonalnie przeprowadzony zabieg w ramach którego przeprowadza się kontrolne elektroniczne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu nie spowoduje zniszczenia powłok, urządzeń i przedmiotów wewnątrz kościoła.

Fumigacja kościoła - skuteczność

Fumigacja inaczej gazowanie kościoła jest najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie szkodników drewna w obiektach sakralnych. Fumigacja jest zabiegiem, który profesjonalnie wykonany w 100% likwiduje wszystkie rodzaje szkodników drewna, w tym najgroźniejsze i najczęściej spotykane w kościele jak spuszczel pospolity oraz kołatek domowy. Co stanowi przewagę wobec preparatów które nie działają w 100% na wszystkie rodzaje szkodników drewna.

Co więcej gazowanie kościoła zapewnia zwalczanie szkodników drewna we wszystkich stadiach rozwojowych – skutecznie likwidując strukturę jaj, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe. Co odróżnia ją od metody stosowania preparatów w której odnotowuje się przetrwanie niektórych postaci szkodników po zabiegu.

Dodatkowo firma DREPVOL przeprowadza kontrolne elektroniczne pomiary stężenia gazu dzięki którym osiąga spektakularną skuteczność w przeprowadzaniu fumigacji kościołów i obiektów o dużych kubaturach.

Fumigacja (gazowanie) kościoła
fumigacja kościoła murowanego

Technologia fumigacji (gazowania) kościoła

Każdorazowo fumigację kościoła poprzedza dokładana analiza obiektu, w trakcie której uwzględnia się takie parametry takie jak rodzaj, kubaturę i kształt obiektu, sposób i zakres uszczelnienia zewnętrznego oraz wewnętrznego kościoła, prace nad zabezpieczeniem urządzeń i przedmiotów, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego, metodę aplikacji gazu i zakres przeprowadzania kontrolnych pomiarów elektronicznych stężeń gazu po zagazowaniu kościoła.

Ostatecznie przyjęta technologia gazowania uwzględnia zasady skutecznego i bezpiecznego działania opracowane przez Drevpol na podstawie analizy konkretnego obiektu i wynikające z ogromnego doświadczenia doświadczenia Drevpol w wykonywaniu zabiegów fumigacji kościołów wraz z kontrolnymi elektronicznymi pomiarów stężenia gazu po zagazowaniu kościoła.

Analiza pozwala na ustalenie także czasu trwania zabiegu oraz metodyki aplikacji fosforowodoru w danym obiekcie.

Fumigacja (gazowanie) kościoła
fumigacja kościoła drewnianego

Fumigacja kościoła w Granowie

Termin wykonania i czas trwania fumigacji kościoła

Fumigację kościoła przeprowadza się dla kościołów drewnianych co do zasady w okresie maj – październik a dla kościołów murowanych kwiecień listopad. Dla poszczególnych wybranych części kościoła lub wybranych lementów drewnianych w kościele zabieg fumigacji wykonuje się przez praktycznie cały rok.

Zabieg fumigacji (gazowania) kościoła w zależności od przyjętej technologii gazowania trwa zazwyczaj od 14 do 21 dni.

Fumigacja kościoła procedura

Zabieg fumigacji kościoła z uwagi na reaktywne działanie fosforowodoru jest poprzedzony przekazaniem zaleceń co do przygotowania kościoła, w tym wskazaniem przedmiotów/urządzeń z zaleceniem ich wyniesienia.

Fumigacja kościoła każdorazowo rozpoczyna się od oznaczenia terenu wokół obiektu poddawanemu zabiegowi. Następnie specjaliści z Drevpol wykonują odpowiednie uszczelnienie zewnętrzne przy użyciu gazoszczelnych folii oraz w razie potrzeby z wykorzystaniem podnośników. Potem przeprowadzane jest uszczelnienie wewnętrzne w kościele/obiekcie sakralnym.

Fumigacja kościoła w następnej kolejności obejmuje przygotowanie parametrów do zagazowania zgodnie z Technologią DREVPOL po czym następuje zagazowanie kościoła.

Kolejnym etapem fumigacji kościoła jest  przekazanie obiektu na tzw. okres karencji w czasie którego kościół jest całkowicie wyłączony z użytkowania i w trakcie którego nikt nie może przebywać na terenie kościoła. Niezbędnym elementem w trakcie fumigacji kościoła jest przeprowadzenie kontrolnych elektronicznych pomiarów stężenia gazu i dogazowanie obiektu.

Ilość elektronicznych pomiarów i ich częstotliwość jest jednym z podstawowych elementów składowych Technologii DREVPOL i jednym z najważniejszych elementem gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo fumigacji kościoła.

W kolejnym etapie po okresie karencji wykonane zostaje odwietrzenie obiektu, w tym zdjęcie uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie końcowych pomiarów stężenia gazu na obecność fumigantu w gazowanej przestrzeni oraz pełne usunięcie pozostałości po gazowaniu. Elementem składowym niektórych fumigacji kościoła jest wykonanie ozonowania w celu rozkładu ewentualnych pozostałości chemiczne na więźbie dachowej kościoła.

Często, po wykonanym gazowaniu obiektu przeprowadzana jest profesjonalna impregnacja dostępnego materiału drewnianego.

Fumigacja (gazowanie) zabytkowego kościoła
całkowite doszczelnienie kościoła

Fumigacja (gazowanie) kościoła w Domachowie
wykonanie kilkuset kontrolnych elektrochemicznych pomiarów
stężenia gazu po zagazowaniu kościoła

Fumigacja kościoła a inne metody

Gazowanie kościoła nie jest jedyną metodą aby zwalczyć korniki - szkodniki drewna w drewnie w kościele. Oprócz fumigacji kościoła stosuje się aplikację preparatów np. preparatu Xilix Gel lub metodę Veloxy. Każdorazowo dobranie najlepszej metody na zwalczanie szkodników drewna w kościele dokonuje się na podstawie analizy i wizji obiektu/kościoła.

Fumigacja kościoła a zabezpieczenie drewna

Profesjonalnie wykonana fumigacja kościoła jest z uwagi na wielkość w tym kubaturę obiektu i wszechstronność fumigacji podstawową i najskuteczniejszą metodą na zwalczanie szkodników drewna w kościołach.. Jednakże zauważyć trzeba, iż częstym rozwiązaniem będącym najlepszą odpowiedzią na pytanie „jak zwalczyć korniki” i zabezpieczyć drewno na przyszłość jest wybranie metody łączącej fumigację kościoła wraz z impregnacją owadobójczą. Impregnacja taka może obejmować drewno wewnątrz kościoła oraz drewno na zewnątrz kościoła. Często obecnie stosowanym środkiem jest preparat Xilix Gel – głównie z uwagi na bardzo głęboką wnikliwość w drewno oraz neutralność wobec drewna w tym sensie, że środek xilix żel nie zmienia koloru drewna ani nie odbarwia drewna.

Impregnacja owadobójcza więźby dachowej kościoła
czyszczenie drewna i aplikacja preparatu

Bezpieczne gazowanie kościoła

Fosforowodór PH3 jest gazem silnie toksycznym dlatego w trakcie zabiegu gazowania kościoła na terenie obiektu nie mogą przebywać ani ludzie ani zwierzęta, wyznaczana jest także strefa buforowa. DREVPOL przeprowadza zabieg fumigacji kościoła i odwietrzania kościoła zgodnie z procedurami bezpieczeństwa z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym mierników stężenia gazu i ozonatorów dlatego profesjonalnie przeprowadzona fumigacja przez techników Drevpol jest bezpieczna dla ludzi i otoczenia.

Ogromne doświadczenie firmy Drevpol w realizacjach zabiegów gazowania bardzo dużych obiektów takich jak kościoły, pałace, dworki, hotele oraz niezmiernie duża liczba realizacji na mniejszych obiektach takich jak domy, przekłada się na wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych przez DREVPOL zabiegów fumigacji kościoła.

Przykładowe Referencje

Fumigacja (gazowanie) kościoła - Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Czy fumigacja kościoła jest bezpieczna?

Gazowanie inaczej fumigacja kościoła to zabieg bezpieczny jedynie wówczas gdy jest wykonywany z zachowanie odpowiednich procedur przez bardzo doświadczonych specjalistów. Uprawnienia do gazowania można w Polsce uzyskać niezwykle łatwo, ale profesjonalnie wykonywany zabieg fumigacji wymaga posiadania dużego doświadczenia i wiedzy nabytej przez wykonanie setek zabiegów. DREVPOL wskutek ogromnej liczby wykonanych fumigacji posiada własną, skuteczną i bezpieczną technologię gazowania na którą składa się profesjonalna analiza, dobór najlepszej metody gazowania, odpowiednie uszczelnienie kościoła przy użyciu folii gazoszczelnych, niezbędne i niezwykle istotne kontrolne pomiary stężenia gazu i odpowiednie dogazowanie, odwietrzenie wraz z kontrolnymi końcowymi pomiarami stężenia oraz w razie potrzeby ozonowanie obiektu.

Ile trwa proces fumigacji (gazowania) kościoła?

Fumigacja (gazowanie) kościoła trwa od 14 do 25 dni. Przy ustalaniu okresu trwania zabiegu fumigacji kościoła trzeba przeanalizować kubaturę i kształt kościoła, sposób i zakres uszczelnienia, ilość i rodzaj drewna, poziom porażenia i dostępność materiału drewnianego oraz temperaturę, wilgotność i planowany termin wykonania zabiegu. W efekcie takiej analizy wybieramy odpowiednią technologię gazowania (Technologia DREVPOL) i określmy czas trwania zabiegu.

Fumigacja (gazowanie) kościoła cena - ile kosztuje fumigacja kościoła?

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje fumigacja (gazowanie) kościoła zależy od wybranej technologii gazowania. Cena fumigacji jest ustalana po przeprowadzeniu profesjonalnej analizy obiektu.

Firma DREVPOL pomaga w pozyskaniu dofinansowania na wykonanie gazowania kościoła/obiektu sakralnego dla parafii oraz w przygotowaniu właściwej dokumentacji dla Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Czy fumigacja kościoła jest skutecznym sposobem usuwania szkodników drewna?

Fumigacja inaczej gazowanie kościoła to najskuteczniejszy sposób na zwalczanie szkodników drewna w kościele, a w przypadku gdy drewno jest pokryte cennymi powłokami to wręcz jedyny sposób na skuteczne usuwanie szkodników z drewna kościołów. Gazowanie to najlepszy sposób na zwalczanie spuszczela pospolitego – najgroźniejszego ze szkodników drewna występujących w Polsce oraz na zwalczanie kołatka domowego – jednego z najgroźniejszych i najpopularniejszych szkodników drewna występujących w kościołach i obiektach sakralnych. W trakcie zabiegu fumigacji gaz dociera do całego materiału drewnianego, w tym pokrytego farbami, czy polichromiami i innymi wrażliwymi powłokami - co wyklucza stosowanie mikrofal - oraz do drewna niedostępnego, zabudowanego lub zniszczonego przez szkodniki w takim stopniu - że wyklucza to stosowanie preparatów.

Jaki gaz jest stosowany do zabiegu fumigacji kościoła?

Jedynym legalnym gazem dopuszczonym do stosowania w Polsce do fumigacji/gazowania kościołów ale także innych obiektów, w tym domów, jest fosforowodór PH3.

W związku z dochodzącymi do nas informacjami jakoby pewne podmioty stosowały inny rodzaj gazu (cyjanowodór) informujemy, że stosowanie innych gazów jest:

  • niedozwolone i skutkuje konsekwencjami prawnymi
  • niezwykle niebezpieczne (nieporównywalnie bardziej niż w przypadku sprawdzonej technologii z użyciem fosforowodoru PH3)
  • nieracjonalne - ponieważ inne gazy (dedykowane do pustych pomieszczeń typu magazyny, młyny) są mniej skuteczne w zwalczaniu szkodników drewna
  • mało prawdopodobne – przypuszczamy, że stosowny jest fosforowodór PH3 ale w znacznie krótszym czasie i bez kontrolnych pomiarów oraz dogazowania - wobec czego jest to zabieg nieprofesjonalny i często nieskuteczny, a w przypadku w którym „podmiot” deklaruje że „da 4 razy więcej gazu, żeby było skuteczniej” jest to również zabieg bardzo ryzykowny dla otoczenia, powłok na drewnie oraz z punktu widzenia skuteczności gazowania.
Kiedy można wykonać fumigację kościoła?

Fumigację kościoła wykonuje się w różnych miesiącach w ciągu roku w zależności od zakresu planowanej fumigacji i rodzaju oraz szczelności obiektu sakralnego.

Najkrótszy okres czasu jest przewidziany na fumigację kościołów drewnianych dla których przeprowadza się zabieg zazwyczaj od okresie maj – październik.

Fumigację kościołów murowanych można wykonywać w okresie kwiecień – listopad.

Fumigacje dla wybranych części kościoła i wybranych elementów drewnianych w kościele przeprowadzać można przez praktycznie cały rok.

Jakie drewno można poddać zabiegowi fumigacji?

Fumigacji w kościołach podlega zarówno drewno pomalowane, polakierowane, jak i pokryte powłokami wrażliwymi, polichromią, złoceniami, etc. Gazowanie przeprowadza się na drewnie iglastym jak i liściastym. Fumigację przeprowadza się tak dla drewna zabytkowego jak i nowego. Gazowanie stosuje się do drewna znajdującego się zarówno wewnątrz kościoła (ołtarze, ambony, obrazy, ławki, schody, chór, wyposażenie wnętrza, etc.), drewna konstrukcyjnego (legary, krokwie, płatwie, słupy podporowe, murłaty, etc.) jak i drewna znajdującego się na zewnątrz (ściany, okapy, podbitki, kaplice, dzwonnice, etc.).

Czy w trakcie gazowania więźby dachowej kościoła można przebywać w kościele?

W trakcie procesu gazowania kościoła obiekt musi być wyłączony z użytkowania w całości niezależnie od tego czy fumigacja dotyczy całego kościoła czy tylko więźby dachowej kościoła.