Co to jest fumigacja kościoła?

Fumigacja inaczej gazowanie kościoła to podstawowy sposób na skuteczne zwalczanie szkodników drewna w kościołach i obiektach sakralnych. Przy zastosowaniu tej metody w celu likwidacji szkodników takich jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy stosuje się po uprzednim właściwym przygotowaniu kościoła silnie toksyczny gaz fosforowodór PH3. Gaz ten dostępny jest w postaci użytkowej tabletek lub pigułek uwalniających fosfinę w wyniku reakcji chemicznej z fosforku glinu lub fosforku magnezu i z uwagi na silnie toksyczne działanie fosforowodoru zabiegi fumigacji kościołów przeprowadzać mogą jedynie wykwalifikowani specjaliści z wymaganymi uprawnieniami.

Dodatkowo ze względu na dużą kubaturę, specyficzne kształty oraz wewnętrzne powłoki malarskie, szlagmetalu, złocenia, srebrzenia etc. ważne jest, aby zabieg gazowania kościoła był wykonywany przez doświadczonych fachowców mających, tak jak Drevpol ogromne doświadczenie w fumigacji wielu różnorodnych kościołów i obiektów o bardzo dużych kubaturach, gwarantujące nie tylko skuteczne ale i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu dla ludzi i obiektu, w tym dla w/w powłok.

Fumigacja (gazowanie) kościoła
uszczelnienie całego kościoła

Fumigacja kościoła a korniki, spuszczel pospolity, kołatek domowy

Fumigacja kościoła to w praktyce gazowanie drewna z którego budowane są całe kościoły drewniane, konstrukcja więźby dachowej w kościołach zbudowanych z kamienia, cegły i innych materiałów, schody, ołtarze, ławki, ambony, chóry itd. które często porażone jest przez szkodniki, które zwykle określa się jako korniki. W rzeczywistości jednak popularne korniki (czyli w praktyce szkodniki drzew żerujące w lasach) to najczęściej występujący w kościołach kołatek domowy lub spuszczel pospolity czyli tzw. szkodniki drewna lub drewnojady. Podsumowując fumigacja kościoła to zabieg który ma na celu zwalczanie szkodników drewna żerujących w drewnie obrobionym, a nie korników które żerują w drzewach.

Rodzaje drewna poddawane fumigacji w kościele

Fumigacja ma zastosowanie do likwacji szkodników drewna żerujących zarówno w drewnie liściastym jak i drewnie iglastym. Fumigacja kościoła jest skuteczną metodą likwidacji szkodników zarówno w drewnie konstrukcyjnym (więźba dachowa) jak i ozdobnym (boazerie, figury z drewna, ramy obrazów). Fumigowanie obejmuje zarówno drewno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła. Fumigacja kościoła dotyczy poszczególnych elementów drewnianych (ławki, ołtarze, ambony) jak i całych kościołów drewnianych lub murowanych.

Fumigacja (gazowanie) cerkwi
zafoliowanie całej cerkwi

Fumigacja kościoła - wszechstronność

Fumigacja kościoła wykonana przez doświadczonych specjalistów jest zabiegiem wszechstronnym.

Fumigacja kościoła ma tą przewagę nad innymi metodami, że zastosowany gaz fosforowodór PH3 w trakcie fumigacji kościoła napełnia cały kościół i dociera we wszystkie miejsca od szczytu więźby dachowej, przez wieżę i wnętrze kościoła i tym samym przenika przez drewno w całym kościele. Fumigacja kościoła gwarantuje także to że gaz można zastosować do drewna które jest pokryte powłokami takim i jak farby, lakier, lakierobejca czy lazura co stanowi istotną różnice i przewagę wobec np. metody stosowania preparatów.

Gazowanie kościoła nie wymaga ingerencji w strukturę drewna na przykład poprzez nawierty, które są wykonywane przy zastosowaniu metody aplikacji preparatów.

Dodatkowo fumigacja kościoła nie powoduje odbarwień i nie zmienia koloru drewna. Gaz fosforowodór może wejść w reakcję z wrażliwymi powłokami, miedzią czy metalami szlachetnymi, ale profesjonalnie przeprowadzony zabieg w ramach którego przeprowadza się kontrolne pomiary stężenia gazu i odgazowania obiektu nie spowoduje zniszczenia powłok, urządzeń i przedmiotów wewnątrz kościoła.

Fumigacja kościoła - skuteczność

Fumigacja inaczej gazowanie kościoła jest najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie szkodników drewna w obiektach sakralnych. Fumigacja jest zabiegiem, który profesjonalnie wykonany w 100% likwiduje wszystkie rodzaje szkodników drewna, w tym najgroźniejsze i najczęściej spotykane w kościele jak spuszczel pospolity oraz kołatek domowy. Co stanowi przewagę wobec preparatów które nie działają w 100% na wszystkie rodzaje szkodników drewna.

Co więcej gazowanie kościoła zapewnia zwalczanie szkodników drewna we wszystkich stadiach rozwojowych – skutecznie likwidując strukturę jaj, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe. Co odróżnia ją od metody stosowania preparatów w której odnotowuje się przetrwanie szkodników po zabiegu.

Gazownie (fumigacja) kościoła
uszczelnienie częściowe kościoła

Technologia fumigacji (gazowania) kościoła

Każdorazowo fumigację kościoła poprzedza dokładana analiza obiektu, w trakcie której uwzględnia się takie parametry takie jak temperatura, warunki atmosferyczne, rodzaj, kubaturę i kształt obiektu, sposób i zakres uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu, prace nad zabezpieczeniem urządzeń i przedmiotów, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego, metodę aplikacji gazu i rodzaj użytego gazu.

Ostatecznie przyjęta technologia gazowania uwzględnia wymogi stosowania fosforowodoru PH3 wskazane przez producenta gazu oraz procedurę bezpieczeństwa opracowaną przez Drevpol na podstawie wykonanej analizy obiektu i ogromnego doświadczenia Drevpol w wykonywaniu zabiegów fumigacji kościołów.

Analiza pozwala na ustalenie także czasu trwania zabiegu i ilości gazu zaplanowanego do aplikacji oraz metodyki aplikacji fosforowodoru w danym obiekcie.

Fumigacja drewnianego kościoła
zafoliowanie całego kościoła

Fumigacja kościoła w Granowie

Fumigacja kościoła – czas trwania i temperatura

Fumigację co do zasady przeprowadza się w temperaturach nie niższych niż 10°C wewnątrz obiektu, wykonanie fumigacji w temperaturach poniżej 10°C jest możliwe, ale wiąże się z koniecznością przeprowadzenia elektrochemicznych kontrolnych pomiarów stężenia gazu wewnątrz obiektu. Zabieg gazowania w zależności od przyjętej technologii gazowania trwa zazwyczaj od 14 do 21 dni.

Gazowanie kościoła – procedura

Gazowanie kościoła każdorazowo przed rozpoczęciem poprzedza się oznaczeniem terenu wokół obiektu poddawanemu zabiegowi. Zabieg fumigacji z uwagi na reaktywne działanie fosforowodoru jest poprzedzony odpowiednim przygotowaniem obiektu obejmującym usunięcie i zabezpieczenie wybranych przedmiotów/urządzeń, które narażone są na działanie gazu reaktywnego. Następnie specjaliści Drevpol wykonują odpowiednie uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne przy użyciu gazoszczelnych folii.

Gazowanie kościoła po właściwym przygotowaniu obiektu wymaga precyzyjnej aplikacji gazu z zachowaniem wymaganych zasad skuteczności i bezpieczeństwa. Użycie specjalistycznego sprzętu, sposób aplikacji i rodzaj używanego gazu jest uzależniony od przyjętej technologii gazowania kościoła.

Następnie obiekt zostaje przekazany na tzw. okres karencji w czasie którego nie może nikt przebywać na terenie kościoła. Niezbędnym elementem w trakcie fumigacji kościoła jest przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu i dogazowanie obiektu. Ilość pomiarów i ich częstotliwość jest jednym z najważniejszych elementów składowych Technologii DREVPOL. Wykonanie pomiarów i odgazować jest podstawowym elementem przy gazowaniu kościoła który gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu.

Po okresie karencji wykonane zostaje odwietrzenie obiektu, a uwolniona do powietrza fosfina bardzo szybko rozkłada się. Technicy przy użyciu specjalistycznych mierników przeprowadzają końcowe pomiary stężenia gazu oraz pełne usunięcie pozostałości po gazowaniu. W części przypadków wykonywany jest też zabieg ozonowania, który wiąże ewentualne pozostałości chemiczne w obiekcie i odświeża obiekt. Często, po wykonanym gazowaniu obiektu przeprowadzana jest profesjonalna impregnacja dostępnego materiały drewnianego.

Fumigacja (gazowanie) zabytkowego kościoła
całkowite doszczelnienie kościoła

Fumigacja (gazowanie) kościoła w Domachowie
wielokrotne pomiary kontrolne stężenia gazu

Fumigacja kościoła a inne metody

Gazowanie kościoła nie jest jedyną metodą aby zwalczyć korniki - szkodniki drewna w drewnie. Oprócz fumigacji kościoła stosuje się aplikację preparatu Xilix Gel oraz rzadziej iniekcję ciśnieniową lub metodę Veloxy. Każdorazowo dobranie najlepszej metody na zwalczanie szkodników drewna w kościele dokonuje się na podstawie analizy i wizji obiektu/kościoła.

Fumigacja kościoła a zabezpieczenie drewna

Profesjonalnie wykonane gazowanie kościoła jest jednak z uwagi na kubaturę obiektu i wszechstronność fumigacji podstawową i najczęściej stosowaną metodą. Jednakże zauważyć trzeba, iż częstym rozwiązaniem będącym najlepszą odpowiedzią na pytanie „jak zwalczyć korniki” i zabezpieczyć drewno na przyszłość jest wybranie metody łączącej fumigację kościoła wraz z impregnacją owadobójczą. Impregnacja taka może obejmować drewna wewnątrz kościoła oraz drewno na zewnątrz kościoła. Często obecnie stosowanym środkiem jest preparat Xilix Gel – głównie z uwagi na bardzo głęboką wnikliwość w drewno oraz neutralność wobec drewna w tym sensie, że środek xilix żel nie zmienia koloru drewna ani nie odbarwia drewna.

Impregnacja owadobójcza więźby dachowej kościoła
czyszczenie drewna i aplikacja preparatu

Bezpieczne gazowanie kościoła

Fosforowodór PH3 jest gazem silnie toksycznym dlatego w trakcie zabiegu gazowania kościoła na terenie obiektu nie mogą przebywać ani ludzie ani zwierzęta, wyznaczana jest także strefa buforowa. DREVPOL przeprowadza zabieg gazowania kościoła i odwietrzania kościoła zgodnie z procedurami bezpieczeństwa z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym mierników stężenia gazu i ozonatorów dlatego profesjonalnie przeprowadzona fumigacja przez techników Drevpol jest bezpieczna dla zdrowia i otoczenia.

Ogromne doświadczenie firmy Drevpol w realizacjach zabiegów gazowania bardzo dużych obiektów takich jak kościoły, pałace, dworki, hotele oraz niezmiernie duża liczba realizacji na mniejszych obiektach takich jak domy, przekłada się na wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych przez DREVPOL zabiegów fumigacji kościoła.

Przykładowe Referencje

Fumigacja (gazowanie) kościoła - Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Czy fumigacja kościoła jest bezpieczna?

Gazowanie inaczej fumigacja kościoła to zabieg bezpieczny jedynie wówczas gdy jest wykonywany z zachowanie odpowiednich procedur przez bardzo doświadczonych specjalistów. Uprawnienia do gazowania można w Polsce uzyskać niezwykle łatwo, ale profesjonalnie wykonywany zabieg fumigacji wymaga posiadania dużego doświadczenia i wiedzy nabytej przez wykonanie setek zabiegów. DREVPOL wskutek ogromnej liczby wykonanych fumigacji posiada własną, skuteczną i bezpieczną technologię gazowania na którą składa się profesjonalna analiza, dobór najlepszej metody gazowania, odpowiednie uszczelnienie kościoła przy użyciu folii gazoszczelnych, niezbędne i niezwykle istotne kontrolne pomiary stężenia gazu i odpowiednie dogazowanie, odwietrzenie wraz z kontrolnymi końcowymi pomiarami stężenia oraz w razie potrzeby ozonowanie obiektu.

Ile trwa proces fumigacji (gazowania) kościoła?

Fumigacja (gazowanie) kościoła trwa od 14 do 25 dni. Przy ustalaniu okresu trwania zabiegu fumigacji kościoła trzeba przeanalizować kubaturę i kształt kościoła, sposób i zakres uszczelnienia, ilość i rodzaj drewna, poziom porażenia i dostępność materiału drewnianego oraz temperaturę, wilgotność i planowany termin wykonania zabiegu. W efekcie takiej analizy wybieramy odpowiednią technologię gazowania (Technologia DREVPOL) i określmy czas trwania zabiegu.

Fumigacja (gazowanie) kościoła cena - ile kosztuje fumigacja kościoła?

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje fumigacja (gazowanie) kościoła zależy od wybranej technologii gazowania. Cena fumigacji jest ustalana po przeprowadzeniu profesjonalnej analizy obiektu.

Firma DREVPOL pomaga w pozyskaniu dofinansowania na wykonanie gazowania kościoła/obiektu sakralnego dla parafii oraz w przygotowaniu właściwej dokumentacji dla Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Czy fumigacja kościoła jest skutecznym sposobem usuwania szkodników drewna?

Fumigacja inaczej gazowanie kościoła to najskuteczniejszy sposób na zwalczanie szkodników drewna w kościele, a w przypadku gdy drewno jest pokryte cennymi powłokami to wręcz jedyny sposób na skuteczne usuwanie szkodników z drewna kościołów. Gazowanie to najlepszy sposób na zwalczanie spuszczela pospolitego – najgroźniejszego ze szkodników drewna występujących w Polsce oraz na zwalczanie kołatka domowego – jednego z najgroźniejszych i najpopularniejszych szkodników drewna występujących w kościołach i obiektach sakralnych. W trakcie zabiegu fumigacji gaz dociera do całego materiału drewnianego, w tym pokrytego farbami, czy polichromiami i innymi wrażliwymi powłokami - co wyklucza stosowanie mikrofal - oraz do drewna niedostępnego, zabudowanego lub zniszczonego przez szkodniki w takim stopniu - że wyklucza to stosowanie preparatów.

Jaki gaz jest stosowany do zabiegu fumigacji kościoła?

Jedynym legalnym gazem dopuszczonym do stosowania w Polsce do fumigacji/gazowania kościołów ale także innych obiektów, w tym domów, jest fosforowodór PH3.

W związku z dochodzącymi do nas informacjami jakoby pewne podmioty stosowały inny rodzaj gazu (cyjanowodór) informujemy, że stosowanie innych gazów jest:

  • niedozwolone i skutkuje konsekwencjami prawnymi
  • niezwykle niebezpieczne (nieporównywalnie bardziej niż w przypadku sprawdzonej technologii z użyciem fosforowodoru PH3)
  • nieracjonalne - ponieważ inne gazy (dedykowane do pustych pomieszczeń typu magazyny, młyny) są mniej skuteczne w zwalczaniu szkodników drewna
  • mało prawdopodobne – przypuszczamy, że stosowny jest fosforowodór PH3 ale w znacznie krótszym czasie i bez kontrolnych pomiarów oraz dogazowania - wobec czego jest to zabieg nieprofesjonalny i często nieskuteczny, a w przypadku w którym „podmiot” deklaruje że „da 4 razy więcej gazu, żeby było skuteczniej” jest to również zabieg bardzo ryzykowny dla otoczenia, powłok na drewnie oraz z punktu widzenia skuteczności gazowania.
Kiedy można wykonać fumigację kościoła?

Fumigację kościoła powinno się przeprowadzić w miesiącach ciepłych najlepiej w okresie od 20 maja do 20 września w temperaturze powyżej 18 stopnia Celsjusza.

DREVPOL w poszczególnych przypadkach przy zastosowaniu odpowiedniej technologii przeprowadza zabiegi fumigacji kościołów także w innych terminach i temperaturach niż wskazane powyżej.

Jakie drewno można poddać zabiegowi fumigacji?

Fumigacji w kościołach podlega zarówno drewno pomalowane, polakierowane, jak i pokryte powłokami wrażliwymi, polichromią, złoceniami, etc. Gazowanie przeprowadza się na drewnie iglastym jak i liściastym. Fumigację przeprowadza się tak dla drewna zabytkowego jak i nowego. Gazowanie stosuje się do drewna znajdującego się zarówno wewnątrz kościoła (ołtarze, ambony, obrazy, ławki, schody, chór, wyposażenie wnętrza, etc.), drewna konstrukcyjnego (legary, krokwie, płatwie, słupy podporowe, murłaty, etc.) jak i drewna znajdującego się na zewnątrz (ściany, okapy, podbitki, kaplice, dzwonnice, etc.).

Czy w trakcie gazowania więźby dachowej kościoła można przebywać w kościele?

W trakcie procesu gazowania kościoła obiekt musi być wyłączony z użytkowania w całości niezależnie od tego czy fumigacja dotyczy całego kościoła czy tylko więźby dachowej kościoła.