Co to jest fumigacja domu?

Fumigacja domu to podstawowy sposobów na skuteczne zwalczanie szkodników drewna popularnie określanych jako korniki w domu, dachu i budynku polegający na wprowadzeniu gazu do odpowiednio przygotowanego domu i utrzymaniu odpowiedniego stężenia gazu przez określony okres czasu.

Fumigacja - gaz na korniki, rodzaje używanego gazu

Fumigacja domu wiąże się z koniecznością zastosowania fosforowodoru PH3 - gazu dopuszczonego do stosowania przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie - często określany jako gaz na korniki. Fosforowodór czyli tzw. Gaz na korniki w trakcie fumigacji uwalnia się w wyniku reakcji chemicznej fosforku glinu lub fosforku magnezu aplikowanych głównie w postaci tabletek lub pigułek. Obydwa rodzaje gazu mają zamienne bądź uzupełniające się zastosowanie w fumigacji domu w zależności od tzw. technologii gazowania – technologii fumigacji. Silne toksycznie działający fosforowodór musi być stosowny wyłącznie przez uprawnionych specjalistów najlepiej z jak największą wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzaniu zabiegów fumigacji domu.

Korniki w domu a fumigacja

Drewno z którego budowane są zazwyczaj elementy konstrukcyjne dachów lub budynków lub całe domy drewniane często porażone są przez szkodniki których obecność rozpoznajemy po otworach w drewnie i wysypującej się mączce drzewnej. Objawami obecności tzw. korników w domu skłaniające właścicieli do zlecenia wykonania fumigacji są także charakterystyczne odgłosy chrobotania czy też skrobania. W niektórych przypadkach właściciele odszczypują czy też odkrywają kawałki drewna pod którymi pojawia się zniszczony materiał oraz wydrążone przez korniki w drewnie korytarze, w których właściciel zauważa że rozwija się w domu kornik lub kornik larwa. Po stwierdzeniu że mamy korniki w domu czy też robaki w drewnie często zaczynamy wyszukiwać informacji jak pozbyć się korników?

W rzeczywistości okazuje się, że nie są to jednak korniki lecz Szkodniki drewna zwane także Drewnojadami. Szkodniki drewna żerują bowiem i niszczą drewno obrobione w naszych domach i dachach, korniki natomiast niszczą i żerują w drzewach w lasach w niebagatelny sposób wpływając na cały leśny ekosystem.

Fumigacja domu a rodzaje zwalczanych szkodników drewna

Fumigację domu stosuje się do likwidacji wszystkich rodzajów szkodników drewna, w tym tych najczęściej spotykanych oraz najgroźniejszych jak spuszczel pospolity i kołatek domowy. Fumigacja domu zapewnia skuteczne zwalczanie szkodników drewna we wszystkich stadiach rozwojowych od jaj przez larwy i poczwarki do postaci dorosłej owadów.

Fumigacja a rodzaje drewna

Fumigacja domu to zabieg który stosuje się do każdego rodzaju drewna. Fumigowanie więźby dachowej domu lub całego domu drewnianego może dotyczyć zarówno drewna liściastego jak i iglastego, twardego bądź miękkiego, nowego lub kilkunastoletniego czy starszego, w tym nawet drewna mającego kilkaset lat. Fumigacja domu zapewnia likwidację szkodników drewna w drewnie zabytkowym oraz drewnie pokrytym powłokami takimi jak lakier, lazura, lakierobejca czy farba.

Fumigacja poszczególnych elementów drewnianych domu

Fumigacja inaczej gazowanie domu może być zastosowane jako metoda na skuteczne zwalczanie szkodników drewna zarówno w drewnie więźby dachowej jak i drewnie konstrukcyjnym poddasza użytkowego. Fumigacja może obejmować stropy drewniane, słupy podporowe wewnątrz domu, belki ozdobne, legary, ale także meble. Gazować możemy ramy okienne i schody.

Co do zasady w przypadku stwierdzenia szkodników drewna takich jak np. spuszczel pospolity czy kołatek domowy fumigacja domu powinna obejmować całe drewno wewnątrz domu i w jego najbliższym otoczeniu w tym np. drewniane tarasy czy zewnętrzne drewniane słupy podporowe. Fumigacja domu może obejmować całe domy z drewna, domy o konstrukcji szachulcowej, domy typu „Kanadyjczyk” jak i domy z bala.

Fumigacja domu z bala
gazowanie całego domu wraz z tarasem

Technologia gazowania - technologia fumigacji domu

Fumigacja domu jest zabiegiem który poprzedza analiza takich czynników jak kubatura i kształt domu, sposób i zakres uszczelnienia, zakres prac przy wykonaniu zabezpieczenia wewnątrz domu, termin realizacji, zakres porażenia drewna przez szkodniki i dostęp do drewna, temperaturę, sposób aplikacji gazu, planowy poziom stężenia startowego i docelowego w obiekcie oraz przeprowadzenie kontrolnych elektrochemicznych pomiarów stężenia gazu w gazowanej przestrzeni oraz odgazowanie obiektu.

Firma DREVPOL jest pomysłodawcą i inicjatorem, który wprowadził na polski rynek monitorowanie procesu fumigacji przy użyciu detektorów elektronicznych do pomiarów stężenia gazu na zagazowanym obiekcie.  DREVPOL jest niekwestionowanym liderem w pomiarach elektronicznych stężeń w zagazowanych obiektach, domach, które dały nam ogromną i unikatową wiedzę na temat tego jak gaz pracuje na różnych budynkach w różnych warunkach  i jak gaz stosować by zabieg fumigacji był skuteczny.

Całość tych czynników w połączeniu z doświadczeniem i wiedzą wynikającą z wykonywania na ogromna skalę pomiarów elektronicznych stężeń gazu wraz z przygotowanymi przez DREVPOL procedurami fumigacji skutkują opracowaniem najlepszej technologii gazowania – Technologii DREVPOL, najlepszej tak z punku widzenia skuteczności jak i bezpieczeństwa zabiegu.

Fumigacja domu – etapy

Całość prac związanych z fumigacją domu poprzedza przygotowanie obiektu przez właściciela przez zastosowanie wytycznych techników DREVPOL każdorazowo dla danego obiektu.

Pierwszy etap fumigacji domu polega na oznaczeniu terenu wokół obiektu i uszczelnieniu domu gazoszczelną folia na zewnątrz i wewnątrz. Praktycznie każdorazowo wykonuje się uszczelnienie dachu/poddasza na zewnątrz domu a w przypadku elementów drewnianych takich jak tarasy, schody, wiaty, garaże, słupy podporowe wykonuje się również uszczelnienie tych elementów na zewnątrz domu. W przypadków fumigacji domów drewnianych, z bala, półbala itp. co do zasady zawsze cały dom zostaje zapakowany w folię gazoszczelną, a gdy dobudowane są drewniane tarasy, balustrady, wiaty to uszczelnione zostają również te elementy drewniane. Wykonane zostaje w odpowiednim zakresie zabezpieczenie domu wewnątrz oraz przygotowane zostają parametry przed przystąpieniem do zagazowania.

Następnie w trakcie drugiego etapu fumigacji domu następuje aplikacja gazu zgodnie z ustaloną na etapie analizy technologią fumigacji, zweryfikowaną ponownie po wykonaniu uszczelnia domu. Fumigacja domu murowanego może obejmować tylko więźbę dachową, lub więźbę dachową i poddasze użytkowe, albo cały dom. Po zagazowaniu domu/obiektu zostaje on przekazany na okres karencji. Fumigacja domu drewnianego obejmuje zawsze cały domu wraz z przyległymi elementami drewnianymi.

W trakcie karencji w czasie fumigacji w domu nie mogą przebywać ani ludzie ani zwierzęta - cały dom jest wyłączony na czas karencji z użytkowania. W niektórych przypadkach w trakcie okresu karencji są wykonywane w domach (przy użyciu specjalistycznego sprzętu w oparciu o unikalną w tym zakresie w Polsce Technologię DREVPOL) kontrolne elektroniczne/elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu w zagazowanej przestrzeni.

Fumigacja domu
fumigacja dachu/poddasza domu murowanego

Po okresie karencji następuje trzeci etap fumigacji domu czyli wykonane odwietrzenia domu. Etap ten obejmuje zdjęcie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego, przeprowadzanie wielokrotnych końcowych pomiarów stężenia gazu aż do osiągnięcie wartości zerowej na obecność gazu w całym domu oraz wykonanie ozonowania. Przeprowadzany po fumigacji domu zabieg ozonowania odświeża gazowaną przestrzeń a w zupełnie marginalnych przypadkach stosowany jest by doprowadzić do rozpadu ewentualnych pozostałości chemicznych po gazowaniu.

Czasami, po wykonanej fumigacji domu przeprowadzana jest profesjonalna impregnacja dostępnego materiału drewnianego. Zakończenie zabiegu fumigacji domu impregnacją drewna ma na celu zabezpieczenie drewna przed ewentualnym ponownym atakiem szkodników drewna. Potrzebę wykonania impregnacji i jej zakres każdorazowo ustala się indywidualnie dla danego obiektu.

Impregnacja owadobójcza
impregnacja więźby dachowej domu

Fumigacja domu – dopuszczalne temperatury

Firma DREVPOL dzięki unikalnej wiedzy wynikającej z przeprowadzenia tysięcy elektrochemicznych pomiarów stężenia gazu na zagazowanych obiektach i opracowanej dzięki wykonywanym na ogromną skalę pomiarom Technologii DREVPOL przeprowadza fumigację domu, więźby dachowej, dachu/poddasza, drewna w budynku w rożnych temperaturach przez cały rok.

Fumigacja – czas trwania zabiegu

Zabieg fumigacji domu, dachu, budynku trwa w zależności od przyjętej technologii gazowania zazwyczaj od 7 do 10 dni. W przypadku obiektów o dużych kubaturach, większych wymiarach czy niestandardowym kształcie fumigacja domu trwać będzie odpowiednio dłużej i może wynosić odpowiednio 11-15 dni.

Jakie są zalety fumigacji domu?

 Fumigacja domu skutkuje likwidacją wszystkich rodzajów szkodników drewna we wszystkich stadiach rozwojowych, w tym larw drewno jadów
 Fumigacja może być zastosowana do każdego rodzaju drewna
 Gazowanie domu likwiduje spuszczela pospolitego, kołatka domowego i inne szkodniki drewna w 100%
 W trakcie fumigacji domu profesjonalnie zaaplikowany gaz dociera do drewna w całym domu, w tym we wszystkie miejsca na więźbie dachowej, także przy pełnej zabudowie poddasza/więźby dachowej
 Fumigacja nie powoduje odbarwień i nie zmienia koloru drewna.

Bezpieczna fumigacja domu

DREVPOL przeprowadza zabieg fumigacji inaczej gazowania domu i odwietrzania domu zgodnie z zweryfikowanymi w praktyce procedurami bezpieczeństwa. Do zabiegów fumigacji domu używamy najlepszy specjalistyczny sprzęt, w tym unikalne profesjonalne elektroniczne mierniki stężenia gazu, ozonatory oraz gazoszczelne folie nabywane od sprawdzonego od wielu lat producenta.

Bezpieczna fumigacja domu wynika z dokładnie przeprowadzonej analizy w trakcie której technicy DREVPOL ustalają poziom startowy stężenia gazu dla danego obiektu oraz przede wszystkim z unikalnej wiedzy którą DREVPOL posiada dzięki wykonywaniu kontrolnych elektronicznych pomiarów stężeń w zagazowanych obiektach.

Profesjonalnie przeprowadzona przez DREVPOL fumigacja domu jest bezpieczna dla ludzi i otoczenia. Wyrazem zaufania dla DREVPOL jest powierzanie naszej firmie wielu najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych fumigacji w kraju jak np. fumigacja kościoła w Domachowie – najstarszego kościoła drewnianego w Polsce, gdzie niezbędne było zachowanie najwyższego poziomu skuteczności i bezpieczeństwa dla gazowania drewna pokrytego wrażliwymi polichromiami datowanymi na 1370r.

Fumigacja kościoła w Domachowie
najstarszy drewniany kościół w Polsce
polichromie 1370r.

Fumigacja - najczęściej zadawane pytania

Fumigację domu wykonywać można przez cały rok przy czym przygotować trzeba dom by gazowanie odbywało się w temperaturach nie mniejszych jak 10°C wewnątrz domu.
Profesjonalnie wykonana fumigacja zgodnie z technologią DREVPOL jest najskuteczniejszą metodą na zwalczanie szkodników drewna. Fumigacja prowadzi do likwidacji wszystkich rodzajów szkodników we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy poczwarki i osobniki dorosłe).
Fumigacja nie zmienia koloru drewna, fumigacja nie odbarwia drewna.
Decyzję o impregnacji po fumigacji należy uzależnić od kilku czynników jak np. dostęp do drewna, pokrycie drewna powłokami/preparatami, wiek drewna, wystawienia drewna na zewnątrz, położenie obiektu. Zabieg fumigacji może ale nie musi kończyć się impregnacją drewna.
Cena fumigacji jest ustalana na podstawie analizy obejmującej wiele czynników jak kształt, wielkość i kubatura obiektu, dostęp do drewna, zakres porażenia, zakres uszczelnienia przed fumigacją, rodzaj użytego do fumigacji gazu, konieczność wykonania kontrolnych pomiarów stężenia gazu i dogazowania obiektu w trakcie fumigacji, itp.
Fumigacja i gazowanie oznaczają ten sam proces.
W trakcie fumigacji dachu domu nikt nie może mieszkać w domu. W trakcie fumigacji dachu domu nikt też nie może czasowo przebywać w domu.
Czas trwania fumigacji domu zależy od kilku czynników i wynosi zazwyczaj między 7 a 10 dni. W przypadku domów o dużych kubaturach bądź nieregularnym i dużym kształcie zabieg fumigacji domu może trwać 11-15 dni.

Przykładowe Opinie

Zamówiłam gazowanie domu, bo szukając w internecie informacji jak zwalczyć korniki, okazało się że szkodnik którego mam w domu to spuszczel pospolity zwalczanie którego nie jest prostą sprawą i potrzebne będzie gazowanie domu. Miałam dosyć ciągłego chrobotania w sypialni na piętrze i zamówiłam zabieg w firmie Drevpol. Technicy z DREVPOL-u zapakowali dom w folię i zagazowali, potem odwietrzyli i wyozonowali. Problem jest rozwiązany. Jestem usatysfakcjonowana, że fumigacja okazała się skuteczna i że wybrałam Drevpol, bo widać było profesjonalizm w wykonywaniu kolejnych czynności i wszystko odbyło się tak jak wcześniej to było przedstawione, gdy pytałam jak przebiega fumigacja domu.

Ania (Starogard Gdański)

Kupiłem dom 7 msc temu. Z ogromnym zaskoczeniem żona niedawno odkryła że słychać skrobanie w drewnie. Pofatygowałem się na strych odkryłem mączkę na podłodze. Jak kupowałem było wysprzątane i nie było mączki a otworów nie widziałem. Zwróciłem się do Sprzedającego ale stwierdził, że musiało to przylecieć latem i to nie jego problem. Dobrze że zwróciłem się do DREVPOL bo otrzymałem i mnóstwo porad co robić (nie gorszych od porad prawnika) oraz profesjonalne informacje jak zwalczyć tego spuszczela pospolitego. W tej chwili jestem już po przeprowadzeniu przez DREVPOL fumigacji i jestem niezmiernie zadowolony z wyboru tej firmy. Porównywałem oferty cenowe z 3 innymi firmami i oferta DREVPOL jest nieco wyższa ale merytorycznie to jest różnica jak między profesorem a przedszkolakiem. W DREVPOL o zwalczaniu szkodników drewna wiedzą wszystko! A wykonanie jest takie że byłem zaskoczony że są jeszcze ludzie którzy w tych czasach pracują tak solidnie. Mój spokój ducha i ten profesjonalizm jest wart każdej złotówki. Naprawdę serdecznie polecam.

Tomek (Poznań okolice)

Latem stwierdziłem, że mam korniki w domu (dom jest z bala) i zastanawiałęm się jak usunąć korniki z drewna samemu. Testowałem jeden preparat na korniki za drugim, a nawet podgrzewałem drewno grzałkami. Ciągle jednak kornik w domu był i problem jak usunąć korniki z drewna pozostawał. Przystąpiłem do szukania fachowej porady i rozmawiałem z róznymi fachowacami od drewna i cieślami, a na koniec z leśniczym który wyjaśnił mi, że to spuszczel pospolity zjada mi dom oraz żebym poszukał specjalistów, żeby zrobić gazowanie domu bo jedyny sposób jak pozbyć się kornika. Zacząłem szukać specjalistów i jedną z firmą do której zadzwoniłem był właśnie Drevpol. Człowiek, który udzielał mi informacji był tak prefesjonalny w każdym szczególe i miał taką ogromną wiedzę, że mnie do siebie przekonał w 100%. Ostatecznie zdecydwałem się na zabieg łączony tj. fumigacja domu i impregnacja ścian na zewnątrz domu preparatem xilix gel. Jestem bardzo zadwolony z usługi i polecam Drevpol, bo zrobili zabiegi z zaangażowaniem i skutecznie.

Andrzej (Wrocław)

Gdy stwierdziłem, że mam szkodniki drewna w domu i poczytałem że najlepsza będzie fumigacja domu to zacząłem szukać profesjonalistów do wykonania zabiegu. Sprawę miałem o tyle ułatwioną, że niedaleko mnie firma DREVPOL robiła gazowanie kościoła, więc po zasięgnięciu opinii u proboszcza że fumigacja kościoła była skuteczna, zleciłem zwalczanie szkodników drewna tej firmie. Polecam DREVPOL, bo u mnie też wykonali zabieg bezpiecznie i skutecznie, przy tym pracownicy są bardzo uprzejmi i mają wysoki poziom kultury osobistej.

Rafał (Poznań)

W nowym domu drewnianym, oddanym pod klucz znalazłem otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Zrobiłem ekspertyzę u Profesora entomologa i okazało się że mam spuszczela pospolitego w nowym domu. Profesor polecił gazowanie całego domu. Drevpol znalazłem w Internecie. Zdecydowałem się wybrać firmę gdyż osoba która odebrała telefon niezwykle dobrze zna się na zagadnieniu i spokojnie wytłumaczyła mi wszystko krok po kroku z najmniejszymi detalami. Technicy którzy przyjechali wykonać zabieg tylko utwierdzili mnie w opinii że trafiłem na prawdziwych fachowców. Fumigacja całego domu była niezwykle dobrze zorganizowana i skuteczna. Szczerze polecam Drevpol.

Krzysiek (Cieszyn okolice)

W efekcie rozbudowy domu cieśle stwierdzili że mamy robaki w drewnie i że trzeba robić fumigację domu żeby je zlikwidować. Sytuacja o tyle trudna że dom jest bardzo duży i mamy w części budynku przedszkole. Zorientowałem się na rynku i zdecydowanie do fumigacji wszyscy polecali mi DREVPOL. Zamówiłem analizę, potwierdzono że potrzebna jest fumigacja więźby dachowej i poddasza użytkowego. Martwił mnie długi jak dla mnie czas fumigacji bo 12 dni na który nie chciałem się zgodzić i nawet rozważałem by wziąć inną firmę ale jak się okazało decyzja Drevpol była słuszna i dobrze że się uparli. Na końcu ulicy sąsiadowi zrobiono zabieg tego lata co u mnie i u niego trwał 4-5 dni i okazał się nieskuteczny. U mnie wszystko poszło super. Polecamy DREVPOL za fachowość, stanowczość i skuteczność.

Mirek i Asia (Warszawa)

Mamy 11 letni dom w którym chcieliśmy zagospodarować poddasze nieużytkowe. W momencie jak mąż oparł się o krokiew to kawałek drewna dosłownie się rozsypał. Pokazała się wyrwa w drewnie a w niej drążone kanały i spuszczel larwa jak się potem okazało. W tej sytuacji podjęliśmy starania o znalezienie najlepszych fachowców którzy przeprowadzą zwalczanie szkodników w drewnie. Kilka rozmów upewniło nas że konieczna jest fumigacja domu bo mamy krokwie w 1/3 zabudowane i tylko fumigacja spowoduje że tam też spuszczel będzie zlikwidowany. Po weryfikacji rynku zdecydowaliśmy się na DREVPOL. Znakomicie wszystko o fumigacji zostało mi wyjaśnione na takim poziomie że nikt nie miał porównania. Różnica w wiedzy i doświadczeniu na korzyść DREVPOL ogromna. Zabieg fumigacji domu skuteczny, wykonany fachowo. Mogę mówić jedynie w superlatywach o firmie.

Anna i Tomasz (Legnica)

Sam z własnej głupoty zafundowałem sobie korniki w domu. Przywiozłem je z ozdobnymi belkami które były całe w dziurach z których sypało się drewno jak mąka. Coś tam powstrzykiwałem i myślałem że wystarczy ale nie dziadostwo się rozniosło. Wujo ma firmę budowlaną i jego cieśla jak przyjechał to stwierdził że więźbę też mam zarażoną i poradził że najlepszy jest gaz na korniki. Znalazłem w internecie stronę drevpol i poczytałem że to faktycznie najskuteczniejsza metoda. Bałem się tego gazu na korniki że może zostanie coś w domu po całej akcji ale okazało się że nic nie zostaje. Zleciłem wykonanie gazowania domu i bardzo dobrze zrobiłem. Jest po tej fumigacji domu i jest pięknie nie ma szkodników nic się nie sypie jestem bardzo zadowolony chociaż trochę to kosztowało.

Adam (Orzesze okolice)

Przez 5 lat walczyłem ze skurczybykiem spuszczelem różnymi preparatami. Co mi się wydawał że już jest lepiej to się pojawiały nowe otwory i zniszczenia w nowych miejscach. Jak po 5 latach wyszły szkodniki tam gdzie robiłem 5 lat temu to się poddałem. Przeczesałem Internet w poszukiwaniu firmy do zabiegu i w sumie jak wszedłem na stronę DREVPOL to mają takie port folio i doświadczenie że to nie ma porównania. Po rozmowie telefonicznej zrozumiem dlaczego maja tyle realizacji – mega wiedza, profesjonalizm i uprzejmość. Zrobiłem już fumigację i tylko utwierdziłem się w przekonaniu że dobrze wybrałem. Polecam Drevpol do fumigacji domu absolutnie.

Artur (Myślenice okolice)

Fumigacja domu którą dla mnie przeprowadzono była wykonana terminowo i tak jak się umawiałem z firmą DREVPOL. Syn zdiagnozował że w domu na poddaszu jest spuszczel. Początkowo sam próbował preparatów ale to się odnawiało i tak przez kilka lat. Ostatecznie jak się okazało jak jest w domu spuszczel pospolity zwalczanie trzeba wykonać robiąc fumigację domu bo preparaty zwodzą. Polecam firmę za terminowość i skuteczność.

Jarek (Pruszcz Gdański okolice)

W związku przystąpieniem do odbioru nowego domu od Wykonawcy na oględzinach odkryłem że w murłatach i słupach podporowych mam otwory i wysypującą się jakby mączkę. Poprosiłem firmę DREVPOL o wykonanie analizy. Jednoznacznie potwierdzono obecność spuszczela i zalecona została fumigacja domu. Przygotowania do fumigacji nie trwały zbyt długo bo dom był jeszcze nie zagospodarowany. Wykonawca w całości poniósł koszty fumigacji wykonanej przez DREVPOL. Zabieg przebiegał imponująco sprawnie i najważniejsze że był skuteczny. Bardzo doceniam fakt że DREVPOL podjął się rozmów z Wykonawcą i w efekcie uzyskał dla mnie zwrot kosztów za fumigację domu. Polecam firmę DREVPOL szczególnie jak ma się „trudnego” Wykonawcę.

Maciek (Grudziądz)

Kupiłam dom z bala bo to było moje marzenie od lat. Zleciałam rozbudowę góry i piaskowanie ścian. Pracownicy poinformowali mnie że są robaki w drewnie konstrukcyjnym i dodatkowo na ścianach. Część elementów mogą wymienić ale do część nie i trzeba zrobić fumigację domu. Jak poczytałem że fumigacja to jest gazowanie trującym gazem to się wystraszyłam i temat odłożyłam ale problem powrócił bo cieśle stwierdzili że w nowym drewnie które wcześniej zamówiłam też są robaki. Zweryfikował tą całą fumigację domu w Internecie i ostatecznie dobrze że zadzwoniłam do DREVPOL bo tylko tam mi wyjaśniono spokojnie i rzeczowo na czym to polega fumigacja, jak przebiega i ile kosztuje. Fumigacja trwała u mnie 10 dni, wszystko poszło dobrze, niejaki spuszczel pospolity został zlikwidowany.

Milena (Katowice okolice)

Mamy duży murowany dom letniskowy pod Krakowem. Z zaskoczeniem stwierdziliśmy że mamy zniszczenia na dachu i słupach na parterze. Zidentyfikowaliśmy szkodnika jako spuszczela pospolitego. Dom jest duży całoroczny z zabudową wewnętrzną pełną. Ustaliliśmy że zlecimy fumigację domu w całości bo mamy bardzo dużo stylowego drewna. Z wyborem firmy do fumigacji nie było problemu – zawsze kieruję się odbiorem człowieka i intuicją i dlatego wybrałam DREVPOL. Cały zabieg fumigacji wykonano w mojej ocenie starannie i przede wszystkim skutecznie. Dobrze omówiono z nami jak się mamy przygotować i jakie są etapy prac. Jestem zadowolona i poleca DREVPOL jako świetnych fachowców do fumigacji domu.

Violetta i Bartosz (Kraków)

Żona od 3 lat mówiła że słyszy skrobanie w drewnie i że pewnie mamy korniki w domu. Ale raz że jestem chyba trochę przygłuchy a dwa że nie chciało mi się wierzyć że w nowym domu są korniki bo przeciez kupowałem wysokiej jakości impregnowane drewno. Ale jak zaczęło się sypać ze słupów podporowych i kawałek słupa mi się w ręku rozleciał to sprawa stała się poważna. Przeczytałem że jest specjalny gaz na korniki i po namyśle doszedłem do wniosku że w moim przypadku to jedyny i najlepszy sposób na to jak pozbyć się korników. Gaz na korniki trochę mnie przerazał ale po rozmowach z Drevpol uspokoiłem się i nabrałem pewności że jest to sprawdzony i bezpieczny sposob pod warunkiem że tego gazu na korniki używają fachowcy a nie jakieś patałachy.  Ludzi czytam jak gazetę więc wiedziałem od razu że dobrze że trafiłem na Drevpol. Zrobili mi gazowanie domu na fest i dlatego ich polecam.

Irek (Gdynia okolice)

Zirytowany skrobaniem w drewnie oraz otworami postanowiłem, że firma Drevpol wykona na moje zlecenie analizę więźby dachowej domu, tarasu i garażu w kontekście wykonania fumigacji na zwalczanie szkodników drewna. Moje obawy potwierdziły się. Stwierdzono że w drewnie żeruje spuszczel pospolity. Znaleziono larwy i dorosłe spuszczele oraz kolejne ślady zniszczonego drewna. Sam miałem przekonanie że fumigacja to najlepsza metoda na zwalczanie szkodników drewna, a technicy Drevpol upewnili mnie w moim wyborze. Zabieg fumigacji trwał 11 dni. Musiałem opuścić dom, w wcześniej go przygotować zgodnie z zaleceniami Drevpol. Ale po odbiorze domu z ulgą stwierdziłem że nie słychać skrobania i jest spokój. Zdecydowanie polecam Drevpol gdyż to skuteczni profesjonaliści.

Kamil (Wrocław okolice)

Nie spodziewałem się że w 2 letnim domu pojawią się szkodniki. Ale jak się ma takich speców którzy pozostawiają nieokorowane drewno to i tak bywa. Początkowo myślałem że mam korniki w drewnie na więźbie. Ale mój kolega mnie uświadomił że to nie korniki ale pewnie spuszczel pospolity. Kolega miał tego spuszczela i robił w domu fumigację. Fumigacja jego zdaniem to najlepszy sposób na zwalczanie kornika spuszczela. Polecił mi firmę Drevpol która dla nie go robiła fumigację domu skutecznie likwidując szkodniki w drewnie. Cóż, zleciłem i nie żałuję. Przeciwnie Drevpol wykonał fumigację fachowo, terminowo bez spoźnień i skutecznie. Widać było na każdym kroku że Panowie z Drevpol mają ogromne doświadczenie. Bardzo duże wrażenie robi organizacja pracy oraz to jak każdy wie co ma robić i jak sprawnie to wszystko idzie. Szczerze polecam.

Jarek (Sandomierz okolice)

Polecam firmę DREVPOL do wykonania fumigacji. Odkryłem na więźbie zniszczone drewno i mączkę na podłodze a dodatkowo na poddaszu w słupach usłyszeliśmy skrobanie. Zweryfikowaliśmy rynek usług w zakresie fumigacji i szukaliśmy specjalistów którzy by się tylko tym zajmowali i stwierdziliśmy że tylko Drevpol zajmuje się wyłącznie szkodnikami drewna a nie jakimiś kretami czy pluskwami (tego jest sporo). Nie zwiodliśmy się. Fachowcy z Drepvol sa punktualni, terminowi, pracują sprawnie i zgodnie z ustaleniami, i co najważniejsze skutecznie nam zwalczyli te szkodniki w drewnie.

Daniel i Wiktoria (Bełchatów okolice)

Mamy 7 letni dom i okazało się że mamy spuszcza pospolitego. Zleciliśmy wykonanie fumigacji więźby dachowej domu bo pokrycie dachowe mamy bardzo ciężkie i nie chcieliśmy ryzykować. Wybór firmy do fumigacji był o tyle prosty że szwagier robił fumigację domu 3 lata temu w DREVPOL i był zadowolony. Drevpol uszczelnił dom, zagazował, przez 7 dni nie można tam było wchodzić a potem odwietrzył i wyozonował. Prace wykonano terminowo. Obsługa bardzo miła. Widać że doświadczenie w fumigacjach domów ogromne. Ze spokojem polecam innym.

Kamil (Białystok okolic)