UWAGA: Pod numerem telefonu 606 888 889 świadczymy Darmowe Telefoniczne Porady

Fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, budynku, kościoła

Fumigacja inaczej gazowanie to jedna z podstawowych metod zwalczania szkodników drewna polegająca na zastosowaniu do likwidacji szkodników drewna gazu reaktywnego tj. fosforowodoru PH3. Gaz ten dostępny jest w postaci użytkowej tabletek lub pigułek uwalniających fosfinę w wyniku reakcji chemicznej z fosforku glinu lub fosforku magnezu. Z uwagi na silnie toksyczne działanie fosforowodoru zabieg gazowania przeprowadzać mogą jedynie wykwalifikowani specjaliści z wymaganymi uprawnieniami.

Fumigację przeprowadza się w temperaturach powyżej 10 stopni Celsjusza. Czas trwania całego zabiegu fumigacji w zależności od wybranej technologii gazowania trwa przeważnie od 7 do 14 dni. Przyjęta technologia gazowania wynika z wymogów co do stosowania fosforowodoru PH3, ogromnego doświadczenia techników DREVPOL przeprowadzających zabieg i opracowanych przez DREVPOL procedur przeprowadzenia fumigacji, które uwzględniają między innymi warunki atmosferyczne, temperaturę i wilgotność powietrza, rodzaj, kubaturę i kształt obiektu, sposób i zakres uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu, prace nad zabezpieczeniem urządzeń i przedmiotów, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego, metodę aplikacji gazu i rodzaj użytego gazu.

Fumigację stosuje się do likwidacji wszystkich znanych szkodników drewna, w tym tych najgroźniejszych jak spuszczel pospolity i kołatek domowy. Jest ona skuteczna w odniesieniu do wszystkich stadiów rozwojowych szkodników (jaja, larwy, nimfy, poczwarki i osobniki dorosłe).

Każdorazowo przed wykonaniem gazowania obiekt poddawany zabiegowi jest odpowiednio oznaczony. Zabieg fumigacji z uwagi na reaktywne działanie fosforowodoru jest poprzedzony odpowiednim przygotowaniem obiektu obejmującym usunięcie i zabezpieczenie wybranych przedmiotów/urządzeń które narażone są na działanie gazu reaktywnego. Następnie specjaliści DREVPOL w zależności od rodzaju obiektu wykonują odpowiednie uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne przy użyciu gazoszczelnych folii.

Po właściwym przygotowaniu obiektu wykonywana jest aplikacja gazu z zachowaniem wymaganych zasad skuteczności i bezpieczeństwa. Sposób aplikacji gazu jest uzależniony od przyjętej technologii gazowania. Po okresie karencji wykonane zostaje odwietrzenie obiektu, a uwolniona do powietrza fosfina bardzo szybko rozkłada się. Technicy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeprowadzają końcowe pomiary stężenia gazu oraz pełne usunięcie pozostałości po gazowaniu. W większości przypadków wykonywany jest też zabieg ozonowania, który wiąże ewentualne pozostałości chemiczne w obiekcie i odświeża obiekt. Często, po wykonanym gazowaniu obiektu przeprowadzana jest profesjonalna impregnacja drewna preparatem Xilix Gel zabezpieczająca drewno przed ponownym atakiem szkodników.

Gazowanie jako metoda zwalczania szkodników drewna stosowana jest najczęściej do fumigacji dachu/poddasza w domach murowanych oraz fumigacji całych domów i obiektów drewnianych.

Fumigacja jest także podstawową metodą zwalczania szkodników drewna w obiektach o największych kubaturach jak kościoły, pałace, dworki, hotele czy inne budynki/obiekty o kubaturze od kilku do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych, zarówno drewnianych jak i murowanych.

Ogromne doświadczenie firmy DREVPOL w realizacjach zabiegów gazowania bardzo dużych obiektów takich jak pałace, kościoły, dworki, hotele oraz niezmiernie duża liczba realizacji na mniejszych obiektach takich jak domy, przekłada się na wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych przez DREVPOL zabiegów fumigacji.

Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT:


tel.: (+48) 606 888 889
e-mail:
biuro@drevpol.eu
Wkrótce znajdziecie Nas również na