Spuszczel Pospolity Zwalczanie

Spuszczel pospolity jest najgroźniejszym i najczęściej spotykanym szkodnikiem drewna występującym w Polsce. Atakuje drewno więźby dachowej ale także stropy, schody, meble, ramy okienne i drzwi. Chociaż preferuje drewno iglaste potrafi żerować w każdym rodzaju drewna i doprowadzić je do kompletnego zniszczenia. Spuszczel pospolity doprowadza do degradacji zarówno drewno świeże jak i bardzo stare.
Istnieje kilka metod na zwalczanie spuszczela pospolitego. Mają one swoje ograniczenia i zalety, różnią się poziomem skuteczności oraz warunkami w których można zastosować daną metodą.

Gazowanie spuszczela

Jedną z najczęściej stosowanych metod na zwalczanie spuszczela pospolitego jest fumigacja inaczej gazowanie spuszczela w domach, dachach, czy też obiektach o dużych kubaturach. Zabieg fumigacji polega na uszczelnieniu obiektu folią gazoszczelną, przygotowanie odpowiednich parametrów startowych przed zagazowaniem a następnie aplikacji gazu który rozchodzi się po całym drewnie, przenika go i likwiduje spuszczele, niezależnie od postaci szkodnika, w tym likwiduje jaja i larwy spuszczela.

Gazowanie spuszczela wiąże się w konieczności opuszczenia obiektu – domu, kościoła, obiektu użyteczności publicznej, etc. – przez ludzi i zwierzęta na określony okres czasu. W przypadku fumigacji domów czy też mniejszych obiektów przeważnie jest to 7 – 9 dni, w przypadku obiektów o dużych kubaturach jest to zazwyczaj 14 - 20 dni.

Przed rozpoczęciem zwalczania spuszczela metodą fumigacji trzeba odpowiednio przygotować obiekt do zabiegu np. wynieść urządzenia elektryczne i elektroniczne ze strefy gazowania. Przy czym ustalenie strefy gazowania zależy od kilku czynników ustalanych na etapie analizy obiektu.

Uszczelnienie obiektu może obejmować cały obiekt np. gdy jest to dom/obiekt drewniany lub może obejmować tylko dach obiektu głównie wtedy gdy jest to dom/obiekt murowany. Zwalczanie spuszczela metodą fumigacji wiąże się z gazowaniem drewna bezpośrednio przyległego do obiekt jak np. drewnianych słupów podporowych zewnętrznych czy też tarasów drewnianych.

W niektórych przypadkach zwalczania spuszczela metodą fumigacji niezbędne jest wykonanie kontrolne pomiarów elektronicznych stężenia gazu po zagazowaniu obiektu oraz w oparciu o wyniki pomiarów odpowiednie odgazowanie obiektu.

Zabieg gazowania spuszczela kończy się odwietrzeniem obiektu.

Zaletą zwalczania spuszczela metodą fumigacji jest możliwość zwalczania spuszczela w drewnie zabudowanym, niedostępnym lub pokrytym powłokami w postaci farby, lakieru lub lazury. Dodatkowo zwalczanie spuszczela metodą fumigacji pozwala na likwidację spuszczela pospolitego w każdej jego postaci rozwojowej a więc larw, jaj, poczwarek i dorosłych chrząszczy.

Zwalczanie spuszczela metodą fumigacji może być wykonywane przez cały rok, przy czym dla każdego budynku przeprowadza się indywidualną analizę po której ustala się konkretny termin realizacji fumigacji.
Fumigacja jest najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie spuszczela pospolitego.

Gazowanie spuszczela cena

Cena gazowania spuszczela jest ustalana indywidualnie dla każdego obiektu po analizie która musi uwzględniać między innymi rodzaj, kształt i wielkość obiektu, zakres uszczelniania oraz rodzaj gazu i planowy poziom stężenia gazu oraz konieczność i zakres wykonywania elektrochemicznych pomiarów stężenia gazu.

Profesjonalna fumigacja dachu/poddasza domu

Fumigacja kościoła - najstarszy kościół drewniany w Polsce

Preparaty na spuszczela

Innym często stosowanym sposobem na zwalczanie spuszczela lub zwalczanie innych szkodników drewna jest stosowanie różnych „preparatów na spuszczela”.

Zabieg zwalczania spuszczela preparatami polega odpowiednim oczyszczeniu drewna i zaaplikowaniu preparatu poprzez natryskiwanie, malowanie, nastrzykiwanie.

W zależności od rodzaju preparatu środek na spuszczela jest aplikowany metodą wysokociśnieniową lub niskociśnieniową. Metoda niskociśnieniową aplikuje się popularny żel na spuszczela czyli się xilix gel. Zwalczanie spuszczela przy pomocy preparatów trwa co do zasady w przypadku domów około 2-4 dni. Zwalczanie spuszczela preparatami w większych obiektach trwa dłużej. W większości przypadków stosowanie preparatów nie wymaga opuszczania obiektu. Przy czym skuteczne zwalczanie spuszczela metodą xilix gel wymaga nakładania preparatu warstwami w określonych odcinkach czasowych.

Pojemnik z preparatem xilix gel

Ograniczeniem dla metody zwalczania spuszczela pospolitego preparatami jest to że brak dostępu do drewna np. w przypadku pełnej zabudowy drewna może oznaczać niemożność zastosowani preparatów lub zwiększoną pracochłonność związaną z usunięciem zabudowy.

Dodatkowo w przypadku pokrycia drewna powłokami takimi jak lakier farba, lazura, lakierobejca może uniemożliwić zwalczanie spuszczela pospolitego preparatami lub wiązać się ze zwiększoną pracochłonnością wynikającą z wykonywania prac obejmujących szlifowanie drewna w celu usunięcia powłok.

Nadto preparaty w przypadku zwalczania spuszczela tą metodą wykazują mniejszą skuteczność gdyż nie zwalczają każdego gatunku szkodników drewna i nie zwalczają stuprocentowo każdej postaci szkodników drewna w tym spuszczela.

Z kolei zaletą zwalczania spuszczela przez zastosowanie preparatów jest wykonanie impregnacji prewencyjnej która zabezpiecza dodatkowo drewno przed ewentualnym ponownym zaatakowaniem drewna.

Środek na spuszczele cena

Cena zabiegu w którym stosowany jest środek na spuszczele jest ustalana indywidualnie po analizie która uwzględnia stopień porażenia drewna oraz czasochłonność przygotowania drewna (w tym szlifowania), ilość i rodzaj drewna przeznaczony do zabiegu.

Xilix Gel profesjonalna impregnacja więźby dachowej domu

Xilix Gel profesjonalna impregnacja owadobójcza kościoła

Metoda Veloxy

Veloxy to nowoczesna technologia zwalczania spuszczela dedykowana do niedużych cennych obiektów zabytkowych.

Zabieg Veloxy polega na zapakowaniu niedużych przedmiotów do komory ze specjalnej folii a następnie wyparciu tlenu z foliowej komory i zastąpieniu go azotem.

Dodatkowo aparatura Veloxy ma zdecydowaną przewagę nad innymi rozwiązaniami podobnego typu jak chociażby Air Micro gdyż zapewnia stałą kontrolę i utrzymanie stałego poziomu wilgotności, co jest niezwykle istotne w przypadku najcenniejszych obiektów/przedmiotów zabytkowych. Uzyskuje się też poziom stężenia azotu w którym jest nie więcej niż 0.3% tlenu, co jest wartością osiągalną praktycznie tylko przez Veloxy.

Zwalczanie spuszczela metodą Veloxy trwa zazwyczaj nie mniej niż 4 tygodnie.

Metoda Veloxy cena

Wycena zabiegu zwalczania spuszczela metodą Veloxy jest wykonywana indywidualnie po analizie w zakresie ilości drewna i warunków przeprowadzenia zabiegu. Veloxy jest tak samo skuteczną metodą na zwalczanie spuszczela jak gazowanie ale dedykowana do zupełnie innej wielkości obiektów.

Spuszczel pospolity larwa, chrząszcz - zdjęcia

Spuszczel pospolity zniszczenia drewna - zdjęcia