Spuszczel Pospolity Zwalczanie

Spuszczel pospolity jest najgroźniejszym i najczęściej spotykanym szkodnikiem drewna występującym w Polsce. Atakuje drewno na więźbie dachowej ale także schody, ramy okienne i drzwi. Chociaż preferuje drewno iglaste potrafi żerować w każdym rodzaju drewna i doprowadzić je do kompletnego zniszczenia.

Istnieje kilka metod metody na zwalczanie spuszczela. Mają swoje ograniczenia i zalety, różnią się poziomem skuteczności oraz warunkami w których można zastosować daną metodą.

Gazowanie spuszczela

Jedną z najczęściej stosowanych jest metoda fumigacja inaczej gazowanie spuszczela w domach i dużych obiektach. Zabieg polega na uszczelnieniu obiektu folią gazoszczelną i aplikacji gazu który rozchodzi się po całym drewnie, przenika go i likwiduje spuszczele, niezależnie od postaci w tym żarłoczne larwy spuszczela.

Ten zabieg wiąże się w konieczności opuszczenia obiektu – domu, kościoła, obiektu użyteczności publicznej, etc – przez ludzi i zwierzęta na określony okres czasu przeważnie od 8 – 12 dni (domy i mniejsze obiekty) do 14 - 24 dni (kościoły i obiekty o dużych kubaturach). Obiekty trzeba też odpowiednio przygotować do zabiegu (np. wynieść urządzenia elektryczne i elektroniczne), a niektórych przypadkach niezbędne są kontrolne pomiary stężenia gazu w trakcie gazowania. Zabieg kończy się odwietrzeniem obiektu. Zaletą fumigacji jest możliwość zwalczania spuszczela także w drewnie zabudowanym, niedostępnym lub pokrytym powłokami w postaci farby, lakieru lub lazury. Gazowanie jest najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie spuszczela pospolitego.

Gazowanie spuszczela cena

Cena gazowania spuszczela jest ustalana indywidualnie dla każdego obiektu po analizie która musi uwzględniać między innymi rodzaj, kształt i wielkość obiektu, zakres uszczelniania oraz rodzaj gazu i planowy poziom stężenia gazu.

Profesjonalna fumigacja dachu/poddasza domu

Fumigacja najstarszy kościół drewniany w Polsce

Preparaty na spuszczela

Częstym sposobem na zwalczanie szkodników drewna w tym spuszczela pospolitego jest stosowanie różnych preparatów na spuszczela. Zabieg polega odpowiednim oczyszczeniu drewna i zaaplikowaniu preparatu poprzez natryskiwanie, malowanie, nastrzykiwanie. W zależności od rodzaju preparatu aplikacja środek na spuszczela jest aplikowany metodą wysokociśnieniową lub niskociśnieniową. Metoda niskociśnieniową aplikuje się popularny żel na spuszczela czyli się xilix gel. Zwalczanie spuszczela przy pomocy preparatów trwa co do zasady krócej niż gazowanie. W przypadku domów jest to około 1-3 dni. W większości przypadków stosowanie preparatów nie wymaga opuszczania obiektu. Ograniczeniem tej metody jest to że nie można stosować preparatów na drewno zabudowane oraz pokryte powłokami.

Środek na spuszczele cena

Cena zabiegu w którym stosowany jest środek na spuszczele jest ustalana indywidualnie po analizie która uwzględnia stopień porażenia drewna oraz czasochłonność przygotowania drewna (w tym szlifowania), ilość i rodzaj drewna przeznaczony do zabiegu. Metoda stosowania preparatów na spuszczela jest mniej zdecydowanie mniej skuteczna od metody gazowania.

Xilix Gel profesjonalna impregnacja więźby dachowej domu

Xilix Gel profesjonalna impregnacja owadobójcza kościoła

Metoda Veloxy

Rzadko stosowaną metodą w praktyce jest tzw. metoda Veloxy. Veloxy to nowoczesna technologia zwalczania spuszczela dedykowana do niedużych cennych obiektów zabytkowych. Zabieg polega na zapakowaniu niedużych przedmiotów do komory ze specjalnej folii a następnie wyparciu tlenu z foliowej komory i zastąpieniu go azotem. Dodatkowo aparatura Veloxy ma zdecydowaną przewagę nad innymi rozwiązaniami podobnego typu jak chociażby Air Micro gdyż zapewnia stałą kontrolę i utrzymanie stałego poziomu wilgotności, co jest niezwykle istotne w przypadku najcenniejszych obiektów/przedmiotów zabytkowych. Uzyskuje się też poziom stężenia azotu w którym jest nie więcej niż 0.3% tlenu, co jest wartością osiągalną praktycznie tylko przez Veloxy. Czas trwania zabiegu to ok. 4 tygodnie.

Metoda Veloxy cena

Wycena zabiegu zwalczania spuszczela metodą Veloxy jest wykonywana indywidualnie po analizie w zakresie ilości drewna i warunków przeprowadzenia zabiegu. Veloxy jest tak samo skuteczną metodą na zwalczanie spuszczela jak gazowanie ale dedykowana do zupełnie innej wielkości obiektów.