Fumigacja cena - Technologia gazowania

Cena zabiegu jakim jest fumigacja domu lub innego obiektu, zależy od przyjętej technologii gazowania. Technologię gazowania ustalana jest jako składowa dwóch czynników tj. wymogów producenta gazu co do zasad stosowania fosforowodoru PH3 oraz wyboru metody/procedury gazowania spośród procedur fumigacji opracowanych przez firmę DREVPOL w wyniku pozyskania ogromnego doświadczenia w przeprowadzaniu zabiegów fumigacji zarówno na bardzo dużych obiektach takich jak pałace, kościoły, dworki, hotele i inne obiekty o bardzo dużych kubaturach jak i niezmiernie dużej liczbie zabiegów gazowania domów.

Fumigacja cena - Analiza

Zatem ostateczny koszt takiego zabiegu jak fumigacja domu czy też innego obiektu wiąże się ze szczegółową analizą przeprowadzaną przez techników DREVPOL uwzględniającą między innymi warunki atmosferyczne oraz temperaturę i wilgotność powietrza, rodzaj i kubaturę obiektu, kształt i wielkość obiektu, sposób i zakres uszczelnienia zewnętrznego standardowo z dostępu alpinistycznego lub przy użyciu podnośników, sposób i zakres uszczelnienia wewnętrznego domu, zakres zabezpieczenia urządzeń i przedmiotów wewnątrz, termin realizacji, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego, metodę aplikacji gazu i rodzaj użytego gazu, czy też wymogi Inspektorów nadzoru budowlanego lub Konserwatorów zabytków. Każdorazowo analiza poprzedzająca ustalenia jaki jest koszt fumigacji domu lub innego obiektu wykonywana jest na podstawie wizji bezpośredniej obiektu lub/i na podstawie dostarczonych przez klienta materiałów.