Fumigacja domu cena - technologia gazowania

W przypadku zabiegu takiego jak fumigacja domu cena jest uzależniona od przyjętej technologii gazowania, która ustalana jest po uwzględnieniu dwóch czynników tj. wymogów producenta gazu co do zasad stosowania fosforowodoru PH3 oraz wyboru jednej z technologii gazowania opracowanych firmę DREVPOL w wyniku pozyskania ogromnego doświadczenia w przeprowadzaniu zabiegów fumigacji zarówno bardzo dużych obiektach takich jak pałace, kościoły, dworki, hotele i inne obiekty o bardzo dużych kubaturach jak i niezmiernie dużej liczbie zabiegów fumigacji domów

Przyjęta technologia gazowani determinuje koszty i czas trwania zabiegu, a w efekcie cenę fumigacji domu. 

Fumigacja cennik - analiza

Brak dokumentu typu fumigacja cennik spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia dla każdego obiektu indywidualnej analizy pozwalającej na kreślenie jaka będzie cena fumigacji domu czy też innego obiektu. 

Dla zabiegu takiego jak fumigacja cennik byłby niemożliwy do określenia z góry gdyż parametry które brane są pod uwagę przy fumigacji są zbyt różnorodne. Analiza obejmuje miedzy innymi rodzaj i kubaturę obiektu, kształt i wielkość obiektu, sposób i zakres uszczelnienia standardowo z dostępu alpinistycznego lub przy użyciu podnośników, sposób i zakres uszczelnienia wewnętrznego domu, termin realizacji, rodzaj szkodników, zakres porażenia drewna i dostęp do materiału drewnianego.

Dodatkowo przy analiza na podstawie której określana jest cena fumigacji domu obejmuje ustalenie metody aplikacji gazu i rodzaj użytego gazu, potrzeby kontrolnych pomiarów stężenia trakcie fumigacji, czasu trwania zabiegu, poziomu startowego i docelowego stężenia gazu, czy też w przypadku obiektów zabytkowych lub budowli uwzględnienie wymogów Inspektorów nadzoru budowlanego, Konserwatorów zabytków lub wytycznych Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. 

Analiza poprzedzająca ustalenie ceny fumigacji domu lub innego obiektu wykonywana jest na podstawie wizji bezpośredniej obiektu lub/i na podstawie dostarczonych przez klienta materiałów.