Fumigacja kościoła w Dobroszycach – sierpień 2018r.

W miesiącu sierpniu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła pw. Świętej Jadwigi w miejscowości Dobroszyce. Zarówno wnętrze kościoła jak i więźba dachowa były porażone przez kołatka domowego i spuszczela pospolitego.

Kościół w Dobroszycach został wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1894-1895. W roku 1896 utworzono w Dobroszycach kurację – samodzielną placówkę duszpasterską. Do końca II wojny światowej duszpasterstwo przy świątyni prowadzili Bracia św. Jana Chrzciciela de La Salle, prowadząc ochronkę i sierociniec. Po 1945 roku świątynię przejęli księża Salwatorianie, którzy prowadzą duszpasterstwo do dnia dzisiejszego. Kościół posiada wyraźnie wyodrębniony transept. Budowla posiada takie detale architektoniczne jak: laskowanie, rozety okienne, sterczynę, fryz arkadowy, okap frontowy, portal, nawę poprzeczną i nawę główną.

Więźba dachowa świątyni oraz wnętrze zostały zaatakowane przez szkodniki drewna. Firma DREVPOL w sierpniu przeprowadziła zwalczanie szkodników drewna poprzez fumigację całego kościoła oraz wykonała impregnację więźby dachowej kościoła.

 

Fumigacja kościoła z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład częściowego doszczelnienia obiektu