Fumigacja korniki spuszczel Tczew okolice – kwiecień 2023r.

W wyniku przeglądu więźby dachowej właściciel stwierdził, że w drewnie są korniki, które robią otwory i niszczą drewno. Właściciel zwrócił się do DREVPOL o profesjonalny przegląd drewna w domu i potwierdzenie żerowania korników oraz wybranie najlepszej metody na likwidację kornika.

W wyniku przeglądu i analizy technicy DREVPOL stwierdzili żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego w drewnie. Do zwalczania spuszczela wybrano fumigację z uwagi na oczekiwania właściciela co do najwyższej skuteczności zwalczania szkodników w drewnie.

Zabieg fumigacji trwałą ponad 13 dni. Dom został odpowiednio doszczelniony przed zabiegiem. W trakcie fumigacji monitorowano poziom stężenia gazu i wykonano ponad 400 kontrolnych pomiarów stężenia gazu w środku domu. Dodatkowo dom został odgazowany w odpowiednim momencie. Zabieg fumigacji skutecznie zlikwidował każdą postać rozwojową spuszczela pospolitego w domu.

Impregnacja owadobójcza drewna preparat xilix gel Warszawa Janki – marzec 2023r.

W związku z porażeniem drewna więźby dachowej przez szkodniki drewna i przypuszczeniem, że drewno jest niszczone przez spuszczela pospolitego właściciel domu poprosił DREVPOL o analizę w celu potwierdzenia żerowania spuszczela w drewnie oraz doradztwo w zakresie wyboru metody zwalczania szkodników drewna.

W wyniku przeprowadzonej na miejscu analizy technicy DRFEVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela w drewnie a z uwagi na brak możliwości opuszczenia domu na czas trwania zabiegu zwalczania szkodników drewna ostatecznie zalecono przeprowadzenie impregnacji owadobójczej drewna metodą xilix gel.

Zabieg impregnacji drewna trwał 2 dni i obejmował przygotowanie drewna do zabiegu przez oczyszczenie drewna w tym zeszlifowanie warstwa zniszczonych przez spuszczela, a następnie aplikację preparatu xilix gel metoda natryskową, warstwami w odpowiednich odcinkach czasowych z uwzględnieniem wilgotności i rodzaju drewna, tempa wchłanialności preparatu oraz warunków podstawowych – temperatury.

Fumigacja domu kornik spuszczel pospolity Zamość okolice – marzec 2023r.

W związku z oznakami porażenia drewna tj. otworami w drewnie właściciele podjęli podejrzenie że mają do czynienia z kornikiem niszczącym drewniany dom. W podejrzeniu że kornik niszczy drewno upewniały ich odgłosy skrobania w drewnie. Właściciel poprosili o wykonanie analizy domu w celu potwierdzenia obecności kornika oraz zlecili dobranie najlepszej metody zwalczania kornika. W wyniku analizy ustalono że w domu żeruje spuszczel pospolity. Zalecono wykonanie fumigacji z uwagi na brak dostępu do drewna (drewno zabudowane w większości od środka domu) a więc brak możliwości zastosowania preparatów do zwalczania spuszczela. Zabieg fumigacji trwał 13 dni i obejmował wielokrotne elektroniczne kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowanie obiektu. W wyniku fumigacji skutecznie zlikwidowano spuszczela pospolitego w całej kubaturze domu.

Fumigacja domu zwalczanie (kornika) spuszczela pospolitego Sierpc okolice – marzec 2023r.

Właściciel domu dostrzegł otwory w drewnie oraz wysypującą się mączkę drzewną. Zwrócił się do DREVPOL o wykonanie analizy pod kątem obecności i doboru metody zwalczania korników w drewnie. W wyniku analizy potwierdzono ślady żerowania nie korników lecz spuszczela pospolitego. Zalecono wykonanie fumigacji z uwagi na zabudowę drewna i zdecydowane oczekiwanie właściciel co do zastosowania najskuteczniejszej metody na zwalczanie korników – szkodników drewna. Przed przystąpieniem do prac właściciel został poinstruowany co do zakresu przygotowania domu. Zabieg fumigacji standardowo obejmował uszczelnienie na zewnątrz i w środku domu, oznaczenie domu, przygotowanie parametrów do zagazowania, zagazowanie domu. Wykonano także kontrolne pomiary stężeń a po upływie tygodnia przeprowadzono odwietrzenie i ozonowanie. W efekcie fumigacji domu zlikwidowano spuszczela pospolitego w całym drewnie w domu.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Gorlice okolice – luty 2023r.

W związku z porażeniem drewna przez spuszczela pospolitego właściciel przesłał do DREVPOL materiały do weryfikacji. Na podstawie przesłanych zdjęć ustalono że spuszczel pospolity zaatakował drewno konstrukcyjne więźby dachowej oraz poddasza. Potwierdzono obecność spuszczela w oparciu o istniejące charakterystyczne owalne otwory w drewnie, wysypującą się mączkę drzewną oraz typowe zniszczenia drewna.

W związku z zabudową drewna na poddaszu jedyną metodą która można było w tej sytuacji skutecznie zlikwidować spuszczela jest fumigacja wskazana przez DREVPOL.

Właściciel zlecił niezwłocznie wykonanie fumigacji domu. Zabieg trwał 11 dni. Po uszczelnieniu i zagazowaniu domu wykonano elektroniczne pomiary kontrolne stężeń gazu. Osiągane stężenia były wzorcowe. Dom po okresie gazowania odwietrzono, przeprowadzono kontrolne pomiary końcowe i wykonano ozonowanie. W efekcie fumigacji skutecznie zlikwidowano spuszczela pospolitego we wszystkich elementach drewnianych w domu.

Fumigacja domu spuszczel zwalczanie Gliwice – luty 2023r.

Spuszczel pospolity zaatakował drewno więźby dachowej i poddasza. Charakterystyczne odgłosy słyszane przez właścicieli spowodowały, że zlecili oni DREVPOL potwierdzenie żerowania przez szkodnika oraz dobór metody zwalczania spuszczela i wycenę zabiegu. Na podstawie analizy stwierdzono ewidentnie ślady żerowania spuszczela oraz zalecono wykonanie fumigacji z uwagi na zabudowę drewna na poziomie poddasza, co wyklucza zastosowania jakichkolwiek innych metod zwalczania szkodników drewna i dokonano wyceny fumigacji domu.

W efekcie wykonanej analizy, która potwierdziła obecność spuszczela i przestawionej oferty właściciele zlecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu. Po otrzymaniu wskazań od DREVPOL co do przygotowania domu do zabiegu, właściciele potwierdzili termin realizacji.

Zabieg fumigacji trwał 9 dni. Standardowo dom został uszczelniony gazoszczelną folią na zewnątrz i wewnątrz domu, dom wewnątrz został przygotowany do zagazowania, przygotowane zostały parametry startowe przed fumigacją, dom został oznaczony i zagazowany. W wyniku pomiarów potwierdzono wzorcowe parametry gazowania. Po upływie okresu gazowania dom odwietrzono, wykonano pomiary na końcową obecność gazu oraz przeprowadzono ozonowanie. Zabieg fumigacji domu skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu drewnianego spuszczel pospolity zwalczanie Warszawa okolice – styczeń 2023r.

Właściciele domu drewnianego zauważyli otwory w deskach na podłodze oraz w belkach konstrukcyjnych i zaczęli podejrzewać że to efekt działania spuszczela pospolitego. W trakcie oględzin technicy DREVPOL potwierdzili że spuszczel pospolity żeruje w różnych elementach drewnianych w domu.

Właściciele zlecili wykonanie fumigacji domu. Zabieg fumigacji domu został przeprowadzony w okresie kilkunastu dni. Po zagazowaniu obiektu wykonywano elektroniczne pomiary stężenia gazu. Wyniki elektronicznych pomiarów stężeń przebiegały zgodnie z założeniami. Wykonano także odpowiednie dogazowanie domu.

Na zakończenie fumigacji dom odwietrzono i wykonano pomiary końcowe na obecność gazu. Zabieg zakończył się likwidacją spuszczela pospolitego w całej kubaturze domu.

Fumigacja domu drewnianego zwalczanie spuszczela pospolitego Wieliszew – styczeń 2023r.

W domu drewnianym właściciel słyszał skrobanie w drewnie oraz podejrzewał, że znalazł ślady po spuszczelu. Technicy DREVPOL w trakcie analizy na obiekcie potwierdzili, że w drewnie konstrukcyjnym są ślady żerowania spuszczela pospolitego. Właściciel zlecił wykonanie fumigacji. Dom został uszczelniony folia gazoszczelną oraz zagazowany. Przed zagazowaniem technicy DREVPOL bardzo precyzyjnie przygotowali parametry startowe do zagazowania, a po zagazowaniu w kolejnych dniach zgodnie z Technologią DREVPOL wykonywali kontrolne elektroniczne pomiary stężenia gazu (ponad 200 pomiarów). Na podstawie elektronicznych pomiarów stężeń przeprowadzono odpowiednie dogazowanie obiektu. Zabieg skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu spuszczel zwalczanie Szczyrk – grudzień 2022r.

Wykonawca domu otrzymał zgłoszenie reklamacyjne od właścicieli, którzy stwierdzili że słychać skrobanie w drewnie w nowo wybudowanym domu. Wykonawca potwierdził że dochodzą odgłosy żerowania spuszczela pospolitego – którego obecność sam potwierdził na podstawie rodzaju otworów i mączki wysypującej się z drewna. Po przyjęciu zlecenia i przeanalizowania obiektu w tym potwierdzenia żerowania spuszczela forma DREVPOL przeprowadziła fumigację całego domu w celu zwalczania spuszczela pospolitego. Całość prac trwała 10 dni.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie dom w okolicach Łańcuta – grudzień 2022r.

W trakcie zabudowy więźby dachowej okazało się że są obecne szkodniki w drewnie – spuszczele. Właściciel zaniepokojony sytuacją zwrócił się do DREVPOL o opinię. Technicy DREVPOl potwierdzili, że mamy do czynienia ze spuszczelem i w celu likwidacji zalecili wykonanie fumigacji domu z uwagi na skuteczność metody oraz brak dostępu bezpośredniego do całego drewna konstrukcyjnego w którym stwierdzono zerowanie spuszczela. Właściciel po uprzednim przygotowaniu domu do zabiegu zgodnie z zaleceniami DREVPOL opuścił obiekt na 8 dni. W tym czasie wykonano standardowy zabieg fumigacji (uszczelnienie, zagazowanie, odwietrznie, pomiary końcowe i ozonowanie) i zlikwidowano spuszczela w całym drewnie w domu.