Fumigacja domu korniki zwalczanie dom w okolicach Gdyni – lipiec 2022r.

Właściciele domu zauważyli otwory w drewnie i wysypującą się mączkę drzewną tarasie oraz na więźbie dachowej domu. Stwierdzili że mają korniki w domu i zwrócili się do DREVPOL o weryfikację jakie to są korniki i analizę jak się pozbyć korników. Technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie szkodników drewna, w tym obecność otworów i mączki drzewnej świadczącej o obecności spuszczela pospolitego.

W związku z zabudową drewna, kubaturą obiektu oraz ze względu na oczekiwania właścicieli aby zastosować najskuteczniejszą metodę na zwalczanie „korników” zalecono przeprowadzenia fumigacji domu.

Właściciele zlecili wykonanie fumigacji oraz odpowiednio przygotowali dom przez przyjazdem techników DREVPOL na umówiony termin realizacji. Usunięte zostały przedmioty i urządzenia elektryczne i elektroniczne ze strefy gazowania, a te które pozostawiono zostały przed zabiegiem zabezpieczone przez techników.

Zabieg fumigacji domu trwał 10 dni i obejmował uszczelnienie domu na zewnątrz i wewnątrz, przygotowanie parametrów startowych do fumigacji oraz zagazowanie i oznaczenie domu, a następnie odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie.

W efekcie fumigacji zlikwidowano wszystkie postacie rozwojowe spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu z bala wraz z tarasem jak pozbyć się korników dom w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego – lipiec 2022r.

Właściciel domu z bala zaniepokojony tym że ma korniki w domu zrobił zdjęcia zauważonych otworów w drewnie i wysypującej się mączki oraz znalezionego chrząszcza. Przesłał do DREVPOL materiały do weryfikacji w celu potwierdzenia że w domu żeruje kornik oraz w celu doboru najlepszej metody na to jak pozbyć się korników.

Firma DREVPOL na prośbę właściciela przeprowadziła analizę materiału i obiektu i jednoznacznie potwierdzono żerowanie spuszczela pospolitego oraz wskazano na potrzebę przeprowadzenia fumigacji całego domu wraz z tarasem jako jedynej skutecznej metody w sytuacji gdy obiekt jest drewniany, drewno jest zabudowane częściowo i częściowo pokryte lazurą.

Właściciel potwierdził zlecenie fumigacji domu i DREVPOL w umówionym terminie przeprowadził kolejno uszczelnienie całego domu wraz z tarasem, przygotowanie parametrów startowych, zagazowanie i oznaczenie obiektu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe stężenia aż do uzyskania wartości zerowej fumigantu w domu oraz ozonowanie. Na skutek przeprowadzonej fumigacji domu spuszczel pospolity został całkowicie zlikwidowany.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie w okolicach Olkusza – czerwiec 2022r.

Właściciel domu zauważył otwory w drewnie wskazujące na obecność spuszczela pospolitego zarówno w drewnie konstrukcyjnym wewnątrz domu jak na słupach podporowych tarasu. W efekcie stałej weryfikacji udało się właścicielowi zauważyć dorosłego chrząszcza spuszczela pospolitego.

Po analizie technicy DREVPOL potwierdzili że drewno jest porażone przez spuszczela oraz zalecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu z uwagi na najwyższą skuteczność metody fumigacji i dostępność drewna.

Zabieg fumigacji wykonano w okresie 10 dni. Fumigacja obejmowała kolejno uszczelnienie dachu, tarasów, zadaszeń na zewnątrz domu oraz uszczelnienie wewnątrz, zagazowanie po uprzednim przygotowaniu parametrów startowych, oznaczenie domu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe miernikami elektrochemicznymi oraz ozonowanie.

W efekcie wykonanej fumigacji domu całkowicie zlikwidowano spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu korniki zwalczanie w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego – czerwiec 2022r.

Właściciele domu zaniepokojeni skrobaniem w słupach podporowych w pokoju po oglądzie więźby dachowej stwierdzili że mają korniki w domu. Ich zdaniem korniki w domu zaatakowały całą więźbę dachową gdyż zauważyli otwory i wysypującą się mączkę drzewną w różnych elementach drewnianych. Właściciel zwrócili się do DREVPOL o przeprowadzenie analizy w celu potwierdzenia obecności korników, identyfikacji korników oraz doradztwa w doborze najlepszej metody na zwalczanie korników w domu.

W wyniku analizy technicy potwierdzili obecność szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego oraz zalecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu jako jedynej skutecznej metody na zwalczanie spuszczela w sytuacji gdy brak jest dostępu do całego drewna, jest ono zabudowane.

Właściciel po namyśle potwierdzili wybór fumigacji jako metody na zwalczanie szkodników drewna u nich w dom. Zabieg fumigacji domu trwał 8 dni i obejmował uszczelnienie dachu gazoszczelną folią, uszczelnienie wewnątrz domu, przygotowanie parametrów startowych do zagazowania, zagazowanie, oznaczenie a następnie po 7 dniach odwietrzenie, kontrola miernikami na końcową obecność gazu, ozonowanie.

W efekcie wykonanej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego w domu.

Fumigacja szkoły zwalczanie spuszczel pospolitego w miejscowości Rozgart oraz impregnacja drewna – maj 2022r.

Z uwagi na zgłoszenie porażenia drewna przez spuszczela pospolitego więźby dachowej budynku szkoły technicy DREVPOL wykonali analizę potwierdzającą żerowanie spuszczela pospolitego w więźbie dachowej budynku.

W celu zwalczania spuszczela pospolitego zalecono wykonanie fumigacji. Metoda została zaaprobowana przez zarząd i zabieg został wykonany – kolejno wykonano uszczelnienie, zagazowanie, oznakowanie, a potem odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe i ozonowanie – w okresie 11 dni. Po zakończonym zabiegu fumigacji dodatkowo wykonano impregnację więźby dachowej preparatem xilix gel.

W efekcie wykonanej fumigacji budynku zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu zwalczanie szkodników drewna w okolicach Golub-Dobrzyń – maj 2022r.

W związku ze zgłoszeniem obecności korników w drewnie wewnątrz domu oraz korników w elementach drewnianych na zewnątrz domu firma DREVPOL wykonała analizę w trakcie której potwierdzono żerowanie szkodników drewna. Szkodniki drewna zaatakowały elementy więźby dachowej oraz słupy podporowe na zewnątrz domu.

Z uwagi na fakt że drewno wewnątrz domu było zabudowane oraz ze względy na oczekiwania właścicieli żeby do zwalczania szkodników drewna zastosować najskuteczniejszą metodę zalecono wykonanie fumigacji domu.

Zabieg fumigacji domu wykonano zgodnie z metodologią w tym najpierw przeprowadzono uszczelnienie obiektu potem przygotowano parametry startowe do zagazowania a następnie zagazowano obiektu i oznaczono w odpowiedni sposób. Po zagazowaniu domu w wymaganym czasie wykonano kontrolne pomiary stężenia gazu, które były wzorcowe. Następnie po upływie 8 dni odwietrzono obiekt, wykonano kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i przeprowadzono ozonowanie.

W trakcie wykonanej fumigacja domu w 100% zlikwidowano szkodniki drewna.

Fumigacja domu w okolicach Bydgoszczy – maj 2022r.

Właściciele domu odkryli że w drewnie na dachu/poddaszu domu są otwory w drewnie i wysypuję się z nich mączka drzewna. Podejrzewając, że maja korniki drewnie zwrócili się do DREVPOL o potwierdzenie jakie występują korniki w domu oraz jak najskuteczniej się pozbyć się korników. W wyniku analizy technicy DREVPOL potwierdzili obecność tzw. korników w drewnie czyli w rzeczywistości spuszczela pospolitego i z uwagi zabudowę, a więc brak dostępu do całego drewna zalecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu.

Właściciele wybrali fumigację domu jako metodę likwidacji szkodników drewna ze względu na najwyższą skuteczność w zwalczaniu spuszczela pospolitego. Fumigacja trwała 10 dni, mieszkańcy musieli opuścić obiekt na cały czas trwania zabiegu. Obiekt został uszczelniony gazoszczelną folią, przygotowano parametry startowe a następnie zagazowano obiekt. W okresie gazownia wykonano kontrolne omary stężenia gazu, a po ustalonym okresie dom został odwietrzony i wyozonowany.

W wyniku fumigacji domu skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w domu.

Fumigacja domu szkodniki drewna zwalczanie Zamość okolice – październik 2021r.

Właściciele domu zauważyli wysypującą się mączkę oraz otwory w drewnie. Zaczęli podejrzewać że mają korniki w domu. Zwrócili się do DREVPOL o przeprowadzenie przeglądu drewna w domu w celu potwierdzenia obecności korników w drewnie oraz doradztwa w zakresie najskuteczniejszej i najlepszej metody na zwalczanie korników. Po przeprowadzonej wizji obiektu oraz analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego w drewnie oraz zalecono jako najskuteczniejszą metodę na zwalczanie szkodników drewna wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu, zwłaszcza że zabudowa drewna wykluczała zastosowanie innych metod bez konieczności remontu który zapewniłby pełny dostęp do drewna. Zabieg fumigacji trwał 11 dni. Rozpoczął się od uszczelnienia i zagazowania domu a zakończył na odwietrzeniu, kontrolnych pomiarach końcowych i ozonowaniu. Fumigacji dachu/poddasza domu skutecznie wytępiła spuszczela pospolitego.

Fumigacja i impregnacja więźby dachowej budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie oddział Międzyzdroje – wrzesień 2021r.

W związku z żerowaniem szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego Archiwum Państwowe w Szczecinie oddział w Międzyzdrojach zlecił firmie DREVPOL przeprowadzenie kompleksowego zabiegu fumigacji oraz impregnacji więźby dachowej. Całość prac trwała 18 dni i obejmowała uszczelnienie obiektu, przygotowanie do gazowania i zagazowanie a następnie wielokrotne przyjazdy i przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu o odgazowań obiektu. Zabiegi fumigacji więźby dachowej zakończył się odwietrzeniem, pomiarami kontrolnymi końcowymi i ozonowaniem. Następnie firma DREVPOL wykonała przygotowanie drewna do impregnacji oraz impregnację metodą xilix gel. W efekcie szkodniki drewna zostały w 100% zlikwidowane a dodatkowo drewno zostało zabezpieczone impregnatem.

Fumigacja kościoła w Czarne – wrzesień 2021r.

Parafia zaniepokojona pojawiającymi się kupkami mączki drzewnej i zniszczeniami drewna zwróciła się do DREVPOL o analizę w zakresie obecności i zwalczania szkodników drewna. Po przeprowadzonej analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego w różnych elementach i prawie wszystkich częściach kościoła. Zalecono Parafii wykonanie fumigacji kościoła w całości z uwagę na szachulcową budowę, kubaturę obiektu i miejsca występowania szkodnika oraz ze względu na skuteczność fumigacji która likwiduje każdą postać szkodników drewna. Parafia potwierdziła zlecenie na wykonanie fumigacji całego kościoła. Prace przeprowadzone przez DREVPOL obejmowały uszczelnienie, przygotowanie do gazowania i zagazowania obiektu. Po zagazowaniu kościoła technicy DREVPOL wielokrotnie przyjeżdżali i mierzyli wysokość stężeń gazu, odgazowywali lub odpowiednio zmniejszali poziom stężenia gazu tak by zabieg był skuteczny i bezpieczny. Na koniec kościół został odwietrzony, przeprowadzono kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. Fumigacja kościoła zakończyła się skuteczną likwidacją wszystkich szkodników drewna.