Fumigacja Muzeum w Pabianicach – sierpień 2018r.

Na początku sierpnia przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja Muzeum w Pabianicach. Więźba dachowa i strop I piętra były zaatakowane przez szkodniki drewna.

Obronny dwór (siedziba Muzeum), zwany również Zamkiem, wzniesiony został po roku 1565 z inicjatywy kanonika Stanisława Dąbrowskiego. Przeznaczony została na mieszkania oraz urząd zarządców którzy lustrowali należące do kapituły krakowskiej latyfundia. Tu także miał swoje pomieszczenie skarbiec, tu znajdowały się dokumenty i akta administracji majątku, i tu poborcy znosili daniny pobierane u ludności.

Administratorzy kapituły krakowskiej mieli tu swoją siedzibę do 1795 r. Po drugim rozbiorze Polski dwór stał się siedzibą zarządu władz pruskich. W 1822 r. oddano go do użytku osiedlającym się w Pabianicach tkaczom i sukiennikom. Od 1833 roku dwór spełniał funkcję ratusza miejskiego. Tutaj także mieścił się areszt policyjny. W okresie drugiej wojny światowej przeznaczono go na siedzibę władz okupanta hitlerowskiego. Po wojnie, w 1948 r., budynek oddano do dyspozycji muzeum.

Trzykondygnacyjny budynek wzniesiony został na regularnym rzucie zbliżonym do kwadratu (16,2x16,8 m), z dwoma narożnymi alkierzami i ryzalitem z cylindryczną klatką schodową.

W związku ze stwierdzeniem porażenia drewna przez szkodniki drewna wybrano firmę DREVPOL do realizacji zabiegów zwalczania szkodników drewna i impregnacji materiału drewnianego w Muzeum metodą gazowania szkodników drewna. DREVPOL na początku sierpnia przeprowadził fumigację i impregnację owadobójczą budynku Muzeum w Pabianicach.

 

Fumigacja budynku muzeum z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz stropem I piętra – przykład częściowego doszczelnienia obiektu