Fumigacja inaczej gazowanie cerkwi w Chotyńcu – sierpień/wrzesień 2018r.

Na przełomie sierpnia i września przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja cerkwi Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu. Zarówno więźba dachowa jak i wnętrze cerkwi były porażone przez szkodniki drewna - kołatka domowego i spuszczela pospolitego.

Według archeologów cerkiew w Chotyńcu mogła zostać wybudowana około 1600r. Pierwszy dokument, który mówi o świątyni pochodzi z 1671r. Jest to przywilej Michała Korybuta Wiśniowieckiego ofiarowujący cerkwi łan pola, dzięki któremu miała ona zostać wyremontowana. Drewniana cerkiew grekokatolicka w Chotyńcu wielokrotnie przebudowywana, obecny kształt uzyskała w 1925 roku. Po II wojnie światowej została przekazana kościołowi rzymskokatolickiemu, by w 1990 roku powrócić w ręce grekokatolików. Budowla jest konstrukcji zrębowej, posiada jedną nawę, babiniec, prezbiterium i przedsionek. Pod okapem wzdłuż ścian bocznych obiektu znajdują sie soboty. Całość świątyni jest przykryta kopulastym gontowym dachem. Drewniana dzwonnica z XVII wieku pochodzi oryginalnie ze wsi Torki i została przeniesiona w 1993 roku. We wnętrzu zachowały się bogate polichromie przedstawiające sceny Sądu Ostatecznego. Wspaniały ikonostas pięciokondygnacyjny ikononostas z bogatą snycerką powstał prawdopodobnie w 1671 r. i został częściowo zmodyfikowany w 1756 r. Cerkiew w Chotyńcu w 2013r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowi jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce.

Cerkiew została zaatakowana przez szkodniki drewna. Firma DREVPOL na przełomie sierpnia i września wykonała zabieg zwalczający szkodniki drewna metodą fumigacji inaczej gazowania oraz przeprowadziła impregnację całego obiektu.

 

Fumigacja cerkwi drewnianej z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu