Fumigacja (gazowanie) domu z bala – Rzeszów (okolice) – sierpień 2018r.

W domu z bala zauważono ślady żerowania spuszczela pospolitego. Właściciel zidentyfikował poprawnie szkodnika drewna i wyszukał informacje co do sposobu na zwalczanie spuszczela pospolitego. Następnie skontaktował się z DREPVOL w celu wykonania analiza co do metod zwalczanie spuszczela oraz potwierdzenia obecności spuszczela w drewnie. Analiza wykazał obecność szkodników drewna. Zalecono wykonanie fumigacja (gazowania) domu. Zabieg obejmował uszczelnienie, zgazowanie a następnie odwietrzenie i ozonowanie domu. Całość prac trwała 13 dni, przeprowadzono skuteczne zwalczanie spuszczela pospolitego.