Fumigacja kościoła w Bierdzanach – lipiec 2021r.

W miesiącu lipcu rozpoczęta została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach. Zabytkowy drewniany kościół w Bierdzanach wzniesiony został w 1711 roku, wybudowany został w stylu barokowym. W kościele znajdują się między innymi dzwony z 1503 i 1521 roku, obraz św. Jadwigi z 1718 roku oraz polichromie przedstawiające tzw. „Śmierć bierdzańską”.

Zabytkowy kościół Bierdzanach został zaatakowany przez szkodniki drewna tj. przez spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Analiza obiektu wykonana przez DREVPOL potwierdziła żerowanie szkodników drewna całej kubaturze kościoła.

Zalecono wykonanie fumigacji jako najskuteczniejszej i najwszechstronniejszej metody zwalczania szkodników drewna w obiektach o dużej kubaturze. Gazowanie kościoła trwało ok. 3 tygodni. Po uszczelnieniu i zagazowaniu kościoła przeprowadzone były kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazownia obiektu. Zabieg zakończył się odwietrzeniem, końcowymi pomiarami kontrolnymi i ozonowaniem. Wszelkie szkodniki drewna zostały skutecznie zlikwidowane.