Fumigacja inaczej gazowanie domu w okolicach Radomska – czerwiec 2021r.

Właściciele przypuszczali że mają korniki w domu na więźbie dachowej domu. Stwierdzili intensywne odgłosy skrobania w drewnie w krokwiach oraz zauważyli owalne otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Zlecono analizę firmie DREVPOL w wyniku której na podstawie otworów, wysypującej się mączki oraz dorosłych chrząszczy stwierdzono obecność spuszczela pospolitego. Zalecono zastosowanie fumigacji domu w celu likwidacji spuszczela. Zabieg został wykonany w ciągu 9 dni. Obejmował uszczelnienie domu gazoszczelną folią, przygotowanie parametrów i zagazowanie, oznaczenie a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe stężenia i ozonowanie. Spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.