Impregnacja owadobójcza xilix gel szkodniki drewna Międzyrzecz okolice – marzec 2024r.

W związku ze zleceniem impregnacji owadobójczej firma DREVPOL wykonała impregnację drewna metodą xilix gel. Drewno na obiekcie zostało przygotowane przez oczyszczenie oraz zeszlifowanie warstw luźnych zniszczonych przez szkodniki drewna a następnie dokonano aplikacji metoda natryskową przy użyciu agregatów z elektronicznymi nastawami. Przygotowanie drewna trwało 2 dni zaś impregnacja warstwami w określonych przedziałach czasowych trwałą 1 dzień.