Fumigacja domu szkodniki drewna Katowice okolice – sierpień 2023r.

Właściciele domu w związku z oznakami niszczenia drewna przez szkodniki drewna i ciągle wysypującą się mączką drzewną zgłosili się do DREVPOL o poradę w zakresie doboru metody zwalczania szkodników drewna. Z uwagi na zabudowę drewna i znajdujące się na dostępnym drewnie powłoki wykluczono zastosowanie preparatów i zalecono przeprowadzenie fumigacji domu jako metody dzięki której można oddziaływać na drewno zabudowane i znajdujące się w nim szkodniki drewna. Zabiegi trwał 8 dni i obejmował uszczelnienie, zagazowanie, pomiary elektroniczne stężeń i odwietrzenie, a w tym ozonowanie. Zabieg skutecznie zlikwidował szkodniki drewna.