Fumigacja drewna fumigacja domu szkodniki drewna spuszczel Wrocław okolice – marzec 2024r.

Właściciel domu usłyszał skrobanie w drewnie które było pokryte pianą PUR. Po zeszlifowaniu warstw piany z krokwi pokazały się ślady żerowania szkodników drewna, zniszczenia drewna. Właściciel przesłał zdjęcia zniszczeń i śladów żerowania do analizy. Technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego. Właściciel potwierdził zlecenie fumigacji więźby dachowej. DREVPOL przeprowadził fumigację domu w czasie 8 dni. W ramach zabiegu wykonano elektrochemiczne pomiary stężenia gazu. Po zakończonym zabiegu wyozonowano obiekt. W efekcie fumigacji skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna we wszystkich postaciach rozwojowych.