Fumigacja kościoła w Oporowo – wrzesień 2021r.

W związku z porażeniem kościoła przez szkodniki drewna Parafia z Oporowa zwróciła się do firmy DREVPOL o wykonanie analizy potwierdzającej żerowanie szkodników w drewnie oraz wskazanie metody zwalczania szkodników i wycenę. Po przeprowadzonej analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego i kołatka domowego w całej kubaturze kościoła o raz zalecono z uwagi na kubaturę obiektu, dostępność drewna i najwyższą skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna wykonanie zabiegu fumigacji kościoła. Parafia zleciła wykonanie zabiegu. Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła która obejmowała uszczelnienie kościoła gazoszczelną folią, przygotowanie parametrów startowych do fumigacji i zagazowanie kościoła. Następnie technicy DREVPOL przyjeżdżali w ustalonych okresach czasowych i przeprowadzili setki pomiarów kontrolnych stężenia gazu i wykonali dogazowania w celu utrzymania stężenia na odpowiednim poziomie przez odpowiednio długi czas gwarantujący skuteczność oraz bezpieczeństwo zabiegu. Całość prac zakończyła się odwietrzeniem, kontrolnymi pomiarami końcowymi i ozonowaniem kościoła. Fumigacja kościoła doprowadziła w efekcie do skutecznej likwidacji wszystkich szkodników drewna w kościele.