Impregnacja drewna preparatem xilix gel szkodniki drewna Iława okolice – wrzesień 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła impregnację drewna metodą xilix gel dostępnych elementów więźby dachowej oraz drewna na zewnątrz domu po zakończonym zabiegu fumigacji. Aplikacja preparatu xilix gel wykonana została warstwami w określonych odstępach czasowych z zastosowaniem agregatów niskociśnieniowych metodą natryskową.