Impregnacja owadobójcza drewna preparat xilix gel Warszawa Janki – marzec 2023r.

W związku z porażeniem drewna więźby dachowej przez szkodniki drewna i przypuszczeniem, że drewno jest niszczone przez spuszczela pospolitego właściciel domu poprosił DREVPOL o analizę w celu potwierdzenia żerowania spuszczela w drewnie oraz doradztwo w zakresie wyboru metody zwalczania szkodników drewna.

W wyniku przeprowadzonej na miejscu analizy technicy DRFEVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela w drewnie a z uwagi na brak możliwości opuszczenia domu na czas trwania zabiegu zwalczania szkodników drewna ostatecznie zalecono przeprowadzenie impregnacji owadobójczej drewna metodą xilix gel.

Zabieg impregnacji drewna trwał 2 dni i obejmował przygotowanie drewna do zabiegu przez oczyszczenie drewna w tym zeszlifowanie warstwa zniszczonych przez spuszczela, a następnie aplikację preparatu xilix gel metoda natryskową, warstwami w odpowiednich odcinkach czasowych z uwzględnieniem wilgotności i rodzaju drewna, tempa wchłanialności preparatu oraz warunków podstawowych – temperatury.