Fumigacja Pałacu w Krzeczynie Małym – maj 2017r.

W miesiącu maju przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja inaczej gazowanie więźby dachowej pałacu położonego w miejscowości Krzeczyn Mały. Drewno dwukondygnacyjnej więźby dachowej budynku zostało porażone przez szkodniki drewna.

Obecny barokowy pałac w Krzeczynie Małym posadowiony na planie dwóch przylegających prostokątów, dwukondygnacyjny, nakryty dachem łamanym z lukarnami oraz powiekami został wybudowany w 1724r. i był kolejno rozbudowywany w latach 70-tych XVIII wieku i 80-tych XIX wieku. Wokół budynku znajduje się rozległy park ze stawem. Na przestrzeni wieków pałac stanowił własność wielu rodów: de Sar, von Schweintz, von Niskisch-Rosenegk, von Harrach, von Ernst, von Manfred, de Nicolay.

Właściciel obiektu podjął podejrzenie, że dwukondygnacyjna więźba dachowa pałacu została zaatakowana przez korniki. Wykonana przez firmę DREVPOL analiza potwierdziła porażenie drewna przez szkodniki drewna takie jak spuszczel pospolity i kołatek domowy. Właściciel obiektu zlecił wykonanie zwalczania szkodników drewna poprzez wykonanie zabiegu gazowania pałacu. Firma DREVPOL przeprowadziła w miesiącu maju fumigację dwukondygnacyjnej więźby dachowej pałacu.

 

Fumigacja pałacu z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową (na 2-kondygnacyjnym dachu/poddaszu) - przykład całkowitego doszczelnienia dachu/poddasza obiektu