Fumigacja zabytkowego obiektu na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie – sierpień 2017r.

W miesiącu sierpniu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja zabytkowej obory i znajdującej się w niej powozowni na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Obiekt był porażony przez szkodniki drewna.

Szreniawa to miejscowość na Pojezierzu Poznańskim, położona na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Od 1964 roku mieści się tu Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Placówka może poszczycić się największą w Polsce ekspozycją prezentującą historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz dzieje wsi polskiej. W związku ze stwierdzeniem obecności szkodników drewna w jednym z zabytkowych obiektów firma DREVPOL wykonała w miesiącu sierpniu zabieg gazowania inaczej fumigacji.

Fumigacja obiektu zabytkowego z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu