Fumigacja i impregnacja owadobójcza obiektu zabytkowego w Muzeum w Koszalinie – czerwiec 2019r.

W miesiącu czerwcu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja obiektu zabytkowego na terenie Muzeum w Koszalinie. Zabytkową chatę z zagrody rybackiej, ze wsi Dąbki, posadowioną na posesji Muzeum w Koszalinie zaatakował kołatek domowy.

Skansen Kultury Jamneńskiej w Muzeum w Koszalinie to ekspozycja etnograficzna zabytków kultury materialnej wyspy Jamno. Od 1983 roku w posiadaniu muzeum jest zabytkowa szachulcowa zagroda rybacka z 1869 roku przeniesiona ze wsi Dąbki, położonej około 20 km na północny wschód od Jamna, gdzie stosowano takie same konstrukcje architektoniczne.

Najważniejszym elementem zagrody rybackiej jest chata, w której zgromadzono eksponaty z XIX i XX wieku pochodzące z Jamna oraz wsi Łabusz. Zabytkowa chata została zaatakowana przez kołatka jednego z najgroźniejszych szkodników drewna.

Firma DREVPOL przeprowadziła zabieg fumigacji inaczej gazowania zabytkowej chaty a po jego zakończeniu wykonana została impregnacja owadobójcza obiektu.

 

Muzeum w Koszalinie