Fumigacja domu drewnianego szkodniki drewna Dębica okolice – sierpień 2023r.

Drewniany dom został poddany fumigacji z uwagi na żerowanie dwóch najgroźniejszych szkodników drewna tj. kołatka domowego i spuszczela pospolitego. Zabieg z uwagi na zakres porażenia i dostępność drewna był niezbędny i został przeprowadzony według standardowej procedury: uszczelnienie, zagazowanie, pomiary elektrochemiczne stężeń po zagazowaniu, odwietrzenie, a w tym pomiary końcowe i ozonowanie. Całość prac trwała 12 dni i w efekcie skutecznie zlikwidowano zarówno spuszczela pospolitego jak i kołatka domowego.