Fumigacja kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Zamku – lipiec 2023r.

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Zamku jest poźnoromańską budowlą z XIII wieku zbudowaną z kamienia łupanego z zachowanymi oryginalnymi otworami maculcowatymi w murach wieży, nawy i prezbiterium. W związku z zaleceniem konserwatorskim zwalczania szkodników drewna w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Zamku firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła. Obiekt uszczelniono, przygotowano parametry do zagazowania, zagazowano a następnie przeprowadzone zostały wielokrotne kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu oraz dogazowania kościoła. W efekcie wykonanego zabiegu zlikwidowano spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Prace trwały 17 dni.