Fumigacja inaczej gazowanie cerkwi w Ciechocinku – lipiec 2020r.

W miesiącu lipcu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku.

Świątynia została wybudowana w 1894 przez górali kaukaskich w stylu zauralskim. Jest to jedyny przykład tego stylu w Europie. Powstanie obiektu było związane z przyjazdami do Ciechocinka rosyjskich kuracjuszy wyznania prawosławnego. Posiada jedną większą kopułę oraz drugą mniejszą. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Ściany wykonane są z bali położonych na siebie bez użycia gwoździ. Na tylnej wewnętrznej ścianie znajduje się napis w języku cerkiewnosłowiańskim „S nami Bog”.

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku została zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację inaczej gazowanie cerkwi. Całość prac obejmowała uszczelnienie, zagazowanie, pomiary kontrolne stężenia gazu oraz dogazowanie cerkwi, odwietrzenie i końcowe kontrolne pomiary stężenia gazu.

Fumigacja cerkwi drewnianej z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu