Fumigacja kościoła w Helu – wrzesień 2020r.

W miesiącu sierpniu firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Bożego Ciała w Helu. Zabytkowy kościół porażony przez drewnojady wymagał podjęcia niezwłocznych prac ratunkowych.

Parafia zleciła szereg analiz konserwatorskich, w tym firmie DREVPOL w zakresie specjalistycznego zwalczania drewnojadów. Szkodniki drewna naruszyły silnie drewno konstrukcyjne powodując ryzyko katastrofy budowlanej. Parafia podjęła decyzję o wykonaniu fumigacji kościoła jako najskuteczniejszej metodzie zwalczania szkodników drewna i powierzyła wykonanie zabiegu profesjonalistom z DREVPOL.

Zabieg obejmował uszczelnienie kościoła, zagazowanie oraz wielokrotne kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu. Po okresie karencji wykonano odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary gazu, ozonowanie oraz impregnację drewna.

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna więźbą dachową, wieżą i wnętrzem – przykład częściowego doszczelnienia obiektu