Szkodniki drewna zwalczanie metodą fumigacji domu w Gdańsku – maj 2016r.

Właściciel podejrzewał że ma korniki w domu na więźbie dachowej. Korniki niszczyły krokwie i słupy podporowe poddasza. Właściciel ustalił że najlepszą metodą na zwalczanie korników będzie fumigacji ale samodzielnie starał się zwalczyć korniki domowymi sposobami. Kilkanaście prób aby pozbyć się korników nie przyniosło skutku. Wobec czego właściciel zlecił firmie Drevpol wykonanie fumigacji domu.

Po analizie ustalono że są szkodniki drewna w domu zarówno w części poddasza użytkowego jak i nieużytkowego. Stwierdzono obecność spuszczela pospolitego najgroźniejszego i najczęściej spotykanego ze szkodników drewna występujących w domach. Szkodniki drewna zwalczanie w okresie w sumie 10 dni i obejmowało uszczelnienie i zgazowanie domu a następnie po okresie karencji odwietrzenie i ozonowanie. Zwalczanie szkodników drewna metodą fumigacji zakończyło się zlikwidowaniem wszystkich szkodników drewna.