Impregnacja owadobójcza drewna xilix gel spuszczel pospolity Poznań – lipiec 2023r.

Właściciel remontowanego obiektu zauważył oznaki żerowania szkodników drewna. Zgłosił się do DREVPOL w celu zlecenia wykonania impregnacji owadobójczej oraz prewencyjnej drewna przed dalszymi pracami w efekcie których drewno konstrukcyjne wraz z odeskowanie będzie zabudowane. Firma DREVPOL przeprowadziła zabieg impregnacji owadobójczej preparatem xilix gel. Prace obejmowały przygotowanie drewna przez czyszczenie i szlifowanie drewna oraz aplikację preparatu zgodnie z technologią xilix gel (aplikacja niskociśnieniowa warstwowa w odstępach czasowych).