Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Wrocław okolice – sierpień 2021r.

W związki z przypuszczeniami właściciela domu że drewno więźby dachowej oraz drewno na piętrze domu jest zaatakowane przez spuszczela pospolitego firma DREVPOL przeprowadziła analizę obiektu. W wyniku przeglądu domu potwierdzono że spuszczel pospolity żeruje w różnych elementach drewnianych domu. Obecność spuszczela potwierdzono na podstawie charakterystycznych otworów i wysypującej się maczki oraz w związku z tym ze znaleziono larwy i dorosłe chrząszcze na obiekcie.

Ze względy na brak dostępu do całego drewna na obiekcie, kubaturę domu oraz skuteczność zalecono wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu. Właściciel zlecił przeprowadzenie zabiegu który firma DREVPOL wykonała został w miesiącu sierpniu. Zabieg standardowo obejmował uszczelnienie, przygotowanie parametrów startowych do zagazowanie, zagazowanie obiektu, oznaczenie a potem odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe i ozonowanie. Całość prac trwałą 12 dni. W efekcie przeprowadzenia fumigacji domu spuszczel pospolity został skutecznie zwalczony.