Gazowanie kościoła w Podgórzynie – lipiec 2019r.

W miesiącu lipcu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła pw. Świętej Trójcy w miejscowości Podgórzyn. Wnętrze kościoła było porażone przez szkodniki drewna, w tym głównie kołatka domowego i spuszczela pospolitego.

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Podgórzynie wzniesiony został ok. 1792r. Jest to obiekt murowany, jednonawowy, z kwadratowym prezbiterium, w całości nakryty sklepieniami krzyżowymi, z zachowaną kamienną chrzcielnicę z 1486 r. i barokowym wyposażeniem, pochodzącym z okresu budowy kościoła. Wnętrze kościoła zostało zaatakowane przez szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Firma DREVPOL wykonała uszczelnienie obiektu a następnie przeprowadziła fumigację kościoła w celu likwidacji szkodników drewna. Kościół pw. Świętej Trójcy jest już drugim kościołem w Podgórzynie w którym DREVPOL zwalczała szkodniki drewna wykonując gazowanie kościoła. Wcześnie w 2016r. przeprowadzona została fumigacja kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Podgórzynie.

 

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem - przykład częściowego doszczelnienia obiektu