Spuszczel zwalczanie fumigacja domu Radom okolice – lipiec 2021r.

Właściciel domu podejrzewał, że ma korniki w domu. Słyszał skrobanie w drewnie oraz zauważył otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Dodatkowo cieśla podpowiedział mu że to są ślady korników i że korniki zwalcza się przez gazowanie. Właściciel przesłał zdjęcia na podstawie których technicy DREPVOL potwierdzili że więźba dachowa domu i garażu jest porażona przez szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego.

Zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na brak dostępu do drewna i najwyższą skuteczność fumigacji w zwalczaniu spuszczela pospolitego. Fumigacja domu zajęła 11 dni o obejmowała uszczelnienie dachu/poddasza domu i garażu, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie obiektu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe gazu i ozonowanie obiektu. Fumigacja skutecznie zlikwidowała spuszczela pospolitego