Impregnacja owadobójcza drewna xilix gel spuszczel pospolity Milanówek – luty 2023r.

Właściciele domu w związku odkryciem w czasie remontu domu zniszczeń drewna, otworów i wysypującej się mączki zwrócili się do DREVPOL o poradę co do identyfikacji i sposobu zwalczania szkodników drewna na więźbie dachowej. W trakcie analizy potwierdzono że w drewnie żeruje spuszczel pospolity oraz w związku z dostępem do drewna ale brakiem możliwości opuszczenia domu na czas trwania zabiegu zalecono wykonanie impregnacji owadobójczej preparatem xilix gel. Właściciele potwierdzili zlecenie wykonania zbiegu impregnacji owadobójczej przez DREVPOL. W ramach zabiegu najpierw drewno zostało oczyszczone i wyszlifowane a następnie nałożono na nie kilka warstw preparatu xilix gel. Całość prac trwała 4 dni.