Fumigacja i impregnacja owadobójcza obiektu na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – lipiec 2023r.

W związku ze stwierdzoną obecnością szkodników drewna w obiekcie znajdującym się na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zlecono firmie DREVPOL wykonanie fumigacji całego obiektu oraz przeprowadzenie dodatkowo impedancji owadobójczej preparatem xilix gel.

Całość prac obejmowała uszczelnienie obiektu, zagazowanie, przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu, a w następnym etapie odwietrzenie i ozonowanie oraz impregnację owadobójczą metodą xilix gel. W sumie prace trwały 11 dni. Na skutek przeprowadzonej fumigacji i impregnacji zlikwidowano szkodniki drewna oraz prewencyjnie zaimpregnowano drewno.