Fumigacja domu kornik spuszczel pospolity Zamość okolice – marzec 2023r.

W związku z oznakami porażenia drewna tj. otworami w drewnie właściciele podjęli podejrzenie że mają do czynienia z kornikiem niszczącym drewniany dom. W podejrzeniu że kornik niszczy drewno upewniały ich odgłosy skrobania w drewnie. Właściciel poprosili o wykonanie analizy domu w celu potwierdzenia obecności kornika oraz zlecili dobranie najlepszej metody zwalczania kornika. W wyniku analizy ustalono że w domu żeruje spuszczel pospolity. Zalecono wykonanie fumigacji z uwagi na brak dostępu do drewna (drewno zabudowane w większości od środka domu) a więc brak możliwości zastosowania preparatów do zwalczania spuszczela. Zabieg fumigacji trwał 13 dni i obejmował wielokrotne elektroniczne kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowanie obiektu. W wyniku fumigacji skutecznie zlikwidowano spuszczela pospolitego w całej kubaturze domu.