Fumigacja budynku Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej kołatek domowy spuszczel pospolity Sucha Beskidzka – maj 2023r.

Firma DREVPOL na zlecenie Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej przeprowadziła fumigację budynku zabytkowego położonego na terenie muzeum wraz z zabytkowymi zbiorami wypełniającymi budynek. Początek zabiegi obejmował uszczelnienie 38-metrowego dachu i parteru budynku, przygotowanie parametrów startowych przed zagazowaniem i zagazowanie budynku oraz jego oznaczenie. Następnie w kolejnych dniach przeprowadzono pomiary elektroniczne stężenia gazu i dogazowanie obiektu. Po upływie zaplanowanego okresu czasu odwietrzono i wyozonowano budynek.