Fumigacja domu – Poznań (okolice) – lipiec 2020r.

W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdziły się przypuszczenia właściciela obiektu że więźba dachowa domu jest zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Zakres porażenia i zakres dostępności drewna, miejsce porażenia skutkowały wyborem fumigacji jako metody zalecanej do zwalczania szkodników drewna. Zabieg gazowania trwał 11 dni i obejmował kolejne elementy prac takie jak uszczelnienie domu na zewnątrz i w środku, zagazowanie, oznaczenie obiektu, odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary stężenia gazu oraz ozonowanie domu. Drewnojady zostały skutecznie zlikwidowane.