Korniki zwalczanie fumigacja domu drewnianego w okolicach Kutna – czerwiec 2020r.

Właściciele domu przypuszczali że mają korniki w domu gdyż zauważyli otwory w drewnie oraz skrobanie w ścianach. Przeprowadzili aplikację preparatu w celu zlikwidowania korników. Gdy to nie przyniosło skutku zlecili Drevpol analizę pod kątem zwalczania korników.

W efekcie przeprowadzonej analizy technicy Drevpol potwierdzili obecność spuszczela pospolitego w kilku miejscach na obiekcie i zalecili wykonanie fumigacji całego obiektu drewnianego wraz z przyległym drewnianym garażem. Fumigacja domu trwałą 12 dni i obejmowała uszczelnienie całkowite obydwu obiektów gazoszczelną folią i zagazowywanie przy użyciu fosforowodoru PH3. Następnie w trakcie fumigacji wykonywane były kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowanie obiektu. Całość zabiegu fumigacji zakończyło odwietrzenie i ozonowanie domu. Dodatkowo wykonana została impregnacja owadobójcza zewnętrznych ścian obiektów. W efekcie fumigacji zlikwidowano całkowicie szkodniki drewna.